2009. január 18., vasárnap

Eduardo Rózsa Flores: 3 poems for Palestine (Hungarian and English version)

.
Rózsa Flores Eduardo: Három vers Palesztináért (magyar és angol nyelvű verzió)
Gáza

A világvége
-vagy amit annak hívnak-
itt, orrunk előtt zajlik.
Dőljenek csak hatra kényelmes foteljaikon:
ez az utolsó jelenet.
Benne a kis szentek is folynak el épp, szépen lassan,
megdöglött az utolsó galamb is,
minden, végérvényesen minden elfolyik
ámde szépen lassan...
és ha majd mi sem leszünk itten,
majd akkor, ha mindenki elment:
marad csak a tenger moraja, ha éhes,
marad csak a tenger csendje, ha álmos
feloldódik benne a sok ver,
a felesleges és a
Szent Vér,
marad csak
a tenger
és marad
csak
a
tenger
az ablak előtt.


Gaza

The end of the world
- or whatever they call it –
Is happening here under our noses
Just lean back in your comfortable
Armchairs:
The last act is running now.

The little saints in it are flowing

Past just now, slowly,
The final dove is dead, too,

All, all flows past,

But of course slowly…

And if we aren't going to be
Here, when everybody's gone,
Only the sea's rustling sound will remain,

Only the sea's silence will remain.

The sacred blood
Remains
The sea
Remains
Only
The sea
At the window.

Búcsúzás

Látom már
gyönyörű de
halandó
testem
szépen kiterítve

/Nagy itt a magány.
A csend szinte teljes,
minden zugot betölt
a
keseredés árnyék./

Kint az apokalipszis elszabadult
négy lovasa szűz-
harmat tiszta kisleányokon,
az almaik tapossák.

Sikoly - hosszan és velőtrázóan,
repül be az ablakon át

még van élet kint
még folyik a harc

távolodom,
angyali szarnyakat kiérdemelt
magányom.

Vár az EGYETLEN
mindent átfogó
győzedelmes
ölelése.FAREWELL

I can see already my
Wonderful but
Passing
Body
Nicely stretched out.

/Loneliness is big here.
Silence, total
All the little spots are filled
with
Bitterness and shadows./

Outside, the unbridled four horsemen

of the Apocalypse
Treading on virginal pure dreams of
little girls

Screams – long and mind-shattering –
Stream in through the window


There's life out there, still

The fight goes on

I am receding now, with
Deserved angelic wings earned,
in loneliness.

The Only One's all encompassing

Embrace awaits me.


/... /

Szegények a költök
kik most írni nem tudnak

mert hősi harcos dalt
a palesztin érdemel

és az áldozatért szóló
parnasszusi fohászt
palesztin gyermeket,
asszonyt illeti meg.

Szegények azok a költök
kik most írni nem tudnak

és szegények mi
akik vérért vérrel
könnyért könnyel
...

Majd csak megpihen
a halál angyala.


/…/

Those poets are poor
Who can't write now

Because the Palestinian deserves
Heroic fighting songs

The prayer for the sacrifice
To Parnassus belongs
To the children and women
Of Palestine

Those poets are poor
Who can't write now

And so are we who
For blood with blood
For tear with tears


The angel of death
will rest one day.


2009, január-january 11, Gázai övezet, Gaza strip

English version: L.H. and M.F. , New York. Thanks to them, for the adaptation to english.
.

Nincsenek megjegyzések: