2008. július 17., csütörtök

Vers mára, holnapra, holnaputánra...

.

Csanády György:
Székely himnusz
(az eredeti szöveg)


Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!

Ameddig élünk, magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha;
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha:

Keserves múltunk - évezredes balsoros,
Tatár s török dúlt, labanc rabigált.
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön,
Szabad hazában élni boldogan.

(1921)

Marosvásárhely címere (a legrégibb székely nemzeti címer)Élni, amúgy, rohadt veszélyes egy dolog, de itt...

.
Hazánk a kilencedik legveszélyesebb ország
+ hang

Magyarország a kilencedik legveszélyesebb ország az amerikai Forbes listáján. A magazin azt a tíz európai országot gyűjtötte össze, amelyekben 2003 és 2006 között a legnagyobb mértékben növekedett a regisztrált bűncselekmények száma.

A Forbes szerint hazánk legnagyobb gondja a drogkereskedelem. Magyarország a tranzitútvonala ugyanis a közel-keletről Törökországon át érkező kábítószer szállítmányoknak. Kó József kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa a Lánchíd Rádiónak megerősítette a bűnesetek emelkedéséről szóló adatokat.

(Lánchíd Rádió)

Kommentár:

A Forbes nyilvánvalóan kihagyta mint fő veszélyforrást, mint az egészségre maximálisan káros elemet e kies, parányi (papíron!) hazánkban, a jelenlégi politikai osztályt -A-Z-ig- és minden ténykedését. Veszélyes persze nem ránk... elvetemült álmodozókra, mert ugye vannak kik párnak közt fognak-lesznek kénytelen...és vannak kik...
A veszély ösztönöz, táplal, lendületben tart, nővekedésre serken...
De van egy határ. Egy nem annyira világos határ. Érdemes azt okosan kutatni és felismerni...
A veszély "határon" innen pozitív és építő. "Határon" onnan, a veszély hajhaszása, a benne való élvezkedés hosszú távon öngyilkossággal felérő és ezért ostoba.
A "veszélyes állapot" energiát termel, gerjeszt. Használni kell ezeket az energiákat. Írányítani őket, hasznunkra fordítani.
Aki érti érti. Aki nem, az nem ide tartozik, és/vagy ellenség...

Képek a XIII. találkozóról és Szentlászló - Laslovo-ról

.

Frissítés a Kárpát-medencei Szentlászló nevű települések közös honlapján

Frissítés a Szentlászló - Laslovo blogon

.

Rózsa Sándor 195 éves...

.Rózsa Sándor

(A Wikipédiából)

Rózsa Sándor a theresienstadti börtönben
Rózsa Sándor a theresienstadti börtönben

Rózsa Sándor (Szeged, 1813. július 10. – Szamosújvár, 1878.) Az egyik legismertebb magyar betyár.

Élete

Anyját Sánta Erzsébetnek hívták. Apját, Rózsa Andrást korán elveszítette, mert lólopásért felakasztották. Mindez nagy hatással volt életének további alakulására. Analfabéta volt, 23 éves korában nem bizonyított, tehénlopási váddal került a szegedi börtönbe. Szökése után futóbetyárrá lett és hírhedt betyárkalandok sokasága kapcsolódott nevéhez. 60 kitudódott bűnesete ismert. Megölt két katonát, a makói csendbiztost, tanyákat rabolt ki, szarvasmarhákat, lovakat hajtott el. Mindezért állandó menekülésben, üldöztetésben volt része. Az alföld hatalmas pusztáin, tanyáin bújkált, állítólag a Veszelka családnál talált gyakorta menedéket. 1845-ben kegyelmi kérvényt nyújtott be a királyhoz, miszerint szeretne becsületes életet élni. Azonban a kérvényt elutasították.

Elfogási Hirdetmény
Elfogási Hirdetmény

1848 októberében a Honvédelmi Bizottmány mentelmével csatlakozott a szabadságharchoz 150 fős szabadcsapatával, szokatlan kinézetükkel és harcmodorukkal sikereket is arattak, azonban fegyelmezetlenség miatt hamarosan feloszlatták őket. Rózsa Sándor Szeged környékén csikósnak állt és megnősült. A szabadságharc leverése után természetesen el akarták fogni. Bár sikerült elmenekülnie, azonban megint bujdosni kényszerült. Az a hír járta róla, hogy forradalmi szervezkedés irányítója, így elfogatása érdekében szokatlanul magas, 10 000 pengő vérdíjat tűztek ki a fejére. Sokáig ennek ellenére sem sikerült kézrekeríteni, mígnem 1857-ben komája, bizonyos Katona Pál szegedi tanyás gazda kiadta a pandúroknak. Tárgyalását 1859 februárjában tartották. A szabadságharcban való részvétele óta nagy népszerűségnek örvendő betyárt nem merték kivégeztetni, az ítélet életfogytig tartó börtön lett. A büntetést Kufstein várában kezdte letölteni, szigorú őrizet alatt. Itt 1865-ig raboskodott, majd Theresienstadtban, később Péterváradon őrizték. 1868-ban amnesztiával szabadult.

Szabadulása után megpróbált becsületesen élni, de az előítéletek ezt szinte lehetetlenné tették. Így hát megint összeszedte cimboráit. Postakocsikat, vonatokat raboltak ki. Nevezetes a Kistelek melletti rablása, melynek során a síneket felszedve siklatták ki a vonatot. A vonaton utazó vadászkatonák 7 társa javát lelőtték, Sándor térdét egy golyó roncsolta, így megint elfogták. Rablógyilkosságért először halálra ítélték, majd ezt 20 évig tartó börtönre változtatták – ám a Csillag börtönből megszökött. Ráday Gedeon királyi biztos fogatta el 1869. január 12-én. Az 1872-es pere során (összesen 30 gyilkossággal vádolva) életfogytig tartó rabságra ítélték, Szamosújvárra 1873. május 5-én került, az 1267. törzskönyvi számon tartották fogva. A börtönben szabóság, illetve később gyengesége miatt harisnyakötés volt a munkája. Egészsége azonban nagyon megromlott, s 1878 novemberében gümőkórban halt meg a szamosújvári fegyházban.

Emlékezete

Irodalmi és ponyvafeldolgozások már életében valótlan események egész sorát neki tulajdonítják; így pl. Fekete Miklós: Híres alföldi betyár Rózsa Sándor viselt dolgai (Pest, 1859); Rózsa Sándor élete és borzalmas rablásai c. ponyva (Pest, 1871); Rózsa Sándor a híres alföldi haramiavezér Élete és vakmerő kalandjai.

Irodalmi igényű feldolgozások (Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond) mindegyike felhasználja a szájhagyományban és a ponyvákról ismert kalandokat. Híre oly messzire jutott, hogy német ponyván is megjelent. Rózsa Sándor alakjához kötődnek más betyárok által elkövetett tettek is. Népballadai hősként való megjelenése másodlagos. A legkülönbözőbb balladákat énekelték nevével, de egyet sem lehet konkrétan Rózsa Sándor kalandjával azonosítani. A legközismertebb „Bakony erdő gyászban van, Rózsa Sándor halva van…” kezdetű, amelyet korábban különböző betyárok nevével énekeltek. Közönséges kocsmai verekedés áldozatáról szól. A Dél-Alföldön, elsősorban Szeged környékén gazdag a Rózsa Sándorral kapcsolatos balladaköltészet.

2008. július 16., szerda

Bélyegezzük meg őket!

.
Figyelem! Pályázat!

A blogban közzétett A száz legundorítóbb névsorában észrevehették, hogy több "jeles" nagyarcú személyiség a listán csak "becsületes" (hajaj!) nevével szerepel. Ez, kérem, nem maradhat így. Szégyen gyalázat, hogy például a "kuncze", ami ugye, böcsületes magyar név volna, így oda van rondítva annál a minősíthetetlen alaknál...
Tehát: felhívjuk minden olvasónkat, vegyék csak elő a hirös magyar humorukat és csapjunk oda! Csapjunk rendesen a lovak közé!
Várjuk a rettenetesnél rettenetesebb ragadványneveket, mint a göncznél a PATKÁNY-t. Nevezzük csak őket valódi leánykori nevükön!
A beküldött pályaműveket nem pártatlan zsűrink értékelni fogja és a nyertesek megkapják a jól megérdemelt (helyi poétánk által költött) -még sehol meg nem jelent, tehát igen értékes- népi ihletésű gyurcsány-verset.

A zsűri

Kapcsolódó anyagok:
A 100 leggazdagabb után itt a 100 legundorítóbb
FRISSÍTÉS! / A száz legundorítóbb

F.D –E.R: Nem százas Gyurcsány

FRISSÍTÉS! / A száz legundorítóbb

.
.(A száz legundorítóbb, korábban közzétett listánk)

Az info.hu-ról levett tényegyüttesek és életrajzi adatok felhasználásával két szereplőt részletesebben bemutatunk. Mindketten a közép mezőnyben vertek gyökeret. Ezt követően a pozíciókban történt erősödéseket és gyengüléseket tekintjük át, majd az újonnan listára kerülteket méltatjuk.


56
. Kökény Mihály – Előbb lett főmunkatárs a Kardiológiai Intézetben, mint szakvizsgáját letette volna. Mikor ez két év múlva bekövetkezett, rájött, nagyobb kedve volna parlamenti bizottságokban tevékenykedni. Elment az „aranyszájú” Kovács Lászlóhoz tanácsot kérni. Miután „aranyszájú” megígérte neki, hogy teljes mellszelességgel támogatja ezt a magasabb szintű törekvését, otthagyta a véres pályát. Így történt, hogy az Egészségügyi Bizottságban kamatoztatja kivételes képességeit. Próbaidőre miniszter is volt, de kellett a hely másnak és visszalökték a bizottságba.
58. Donáth László – Portré filmjéből tudjuk – Mécs és Demszky tanácsára kristályosodott ki benne a felismerés, hogy a marxizmust és a papi pályát össze lehet és össze is kell egyeztetni. Mikor apját a kommunisták kivégezték, még csak töprengett a dialektikus összefüggéseken. A szeminárium alatt a hit és kötelességtudat szerves egységén elmélkedett, aminek folyamányaként áramütésként érte a fölismerés: ezt a kettős, rögös utat kell bejárnia az üdvözülés érdekében. Püspöke szerint nehéz ember. Frakcióvezetője szerint könnyű vele dolgozni. Tény, hogy megdolgozott ezért az 58. helyért.
18. (10) Soros György – Nem bírta megvenni az AS Romát /Tottiékat/. Mint mindig, most is áron alul licitál. Talán öregszik, mert kis hazánkban is, mintha kisebb mozgásteret futna be. A szavazók némi elszürkülést vélnek fölfedezni – de lehet, hogy csak átmenetileg gyengélkedik.
19. (21) Vadai Ágnes – Tartja a saját maga által diktált tempót.
36. (41) Kolompár Orbán – Jó néhány segédponttal jutalmazták Gárda ügyben. A vélt bizonyítékok rendre fordítva sültek el.
37. (43) Orosz József (Jozefina) – A globális felmelegedés érdekében tett meleg erőfeszítései értékes, könnyű nyári pontokhoz jutatták.
49. (87) Göncz Kinga (Kócos asszony) – Dacol az uborkaszezonnal, tör előre. Egyre többször mutatkozik felvidéki építőtáborokban. Sztrapacskával tartja kordában a derékbőségét.
55. (90) Karsai József – A lovon való fordítva üléssel elképesztő mennyiségű pontszámra tesz szert naponta. A Gyurcsányi viszonyulásban Guiness rekordot készül dönteni: szidja, dicséri, ostorozza, újra dicséri, újra szidja, árnyalja, szapulja és a reformokban méltatva, ajnározza a listavezető mentalistát.
85. Kuncze Gábor – Kuncze kifulladóban. Ha nem tud újat felmutatni, egyre többen a fejére nőnek.
89. (45) Sass József – A Kossuth Díj letétbe helyezése, a bírósági tárgyaláson ejtett könnyek, a tárgyalás szünetében ejtett örömkönnyek elbizonytalanították a szavazókat. Az idő örvénye kisöpörheti a 100-ból, de nagy magasságokba is emelheti ezt az átváltozó művészt.
77. Simor András – Új szereplő a listán. Számszaki eredményei és Horn Gyula elfekvőben való tartózkodása által nyílt meg számára az út a legjobbak közzé.
88. Lévai Katalin – A meleg nyári szombat délutánok emelték be a szavazók érdeklődési körébe. A legmelegebb helyzetekben is fogja Szetey (Szopó) kezét és tartja benne a lelket. Beleérző képességén túl a stílusa is kiérlelődőben. Tempója Vadait is megszégyenítheti.
93. Mohácsi Viktória – Új, üde színfolt a palettán. Brüsszelből is hazaszalad, ha egy tyúktolvajra kerítésugrás közepedte rászólnak.

Navracsics már a 102. helyről kopogtat, bebocsáttatásra vár. Kérdezi is: mit tegyek még, mert addig nem nyugszom, míg be nem kerülök!

142. (97) Ágh Attila, 146. (70) Katona Béla. Nem bírták a Horn Gábor által fémjelzett kerettempót, kipottyantak a rostán.

8. Horváth Ágnes – Összteljesítményben nem, de napi aktualitásban külön figyelmet érdemel. 5 pontra megközelítette Gergényit, ahogy a kórházi parkolókban egyre szaporodnak a most leszállított széfmennyiségek. Mindenki az árverésre vár. Azokban a felajzott lelkületű napokban minden bizonnyal átlépi majd a 7 ezer pontos álomhatárt és ott liheghet „baromarcú” Veres János sarkában. Már nagyon várja. 300 ezer széf a tét.

22. Horn Gábor – Pontjait nem tudta szaporítani. Majdnem hiába ment ki a Városligetbe melegedni. Látván az elkeseredett embert, az arra járok vigasztalták meg jobbról és balról. Rögtön élénkebb lett az arcszíne. Fakóból átváltott pirospozsgásba.

és bezzeg Gyurcsány idején...

.
Cuki párocska...

A proletariátus fegyvere (de nem csak...)

Bezzeg Bush idején...

.

Én imádkozom értük

Bezzeg Mussolini idején

.

Az alább követő anyagot az Index.hu-tól vettem át. Bár sok állítással nem értek egyet, idő függvényében majd, a közeljövőben kifejtem a véleményem, mindenesetre tanulságosnak és hasznosnak tartom.
Ajánlom mindenkinek figyelmébe. A cikkben az áthallások, nem véletlenek...


(Országok a rendszerváltásuk után 18 évvel - 2. rész)
Magyarország tizennyolc éve váltott rendszert, de még mindig számos terhet hordunk a múltból. Hogy csak néhányat említsünk: az adatvédelmi törvény kis híján erősebbnek bizonyult a Nagy Imre-per hanganyagának lejátszásánál, nagy tömegekben él nosztalgia a forradalom utáni kivégzésekben fogant diktatúra iránt, Kádár Jánost az ország nagy része tekinti a 20. század kimagasló történelmi személyiségének. Hol tartottak más országok 18 évvel saját rendszerváltásuk után? Sorozatunk első részében Dél-Afrikáról írtunk, a második részében Olaszországot nézzük meg 1963-ban, 18 évvel azután, hogy az ország egész területe felszabadult a fasizmus alól. A helyzetet Horváth Jenő egyetemi magántanárral, a grotius.hu főszerkesztőjével elemeztük.

A fasiszta Olaszország vesztesen került ki a második világháborúból. Északon a régi rendszert a náci Németország tartotta mesterségesen életben a háború utolsó két évében, a felszabadulás után éveken át a szövetségesek megszállása alatt állt egész Olaszország.

Mi volt a helyzet 1963-ban a diktatúra utódpártjával? Egyáltalán: volt-e utódpárt, illetve olyan párt, amelyik valamilyen szinten közösséget vállal a diktatúra pártjával?

A háború után az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek volt a feladata az új alkotmány megalkotása. A gyűlés tagjainak egy részét kijelölték, másokat választottak, így jóval legitimebb volt, mint például Magyarországon az 1989-ben összeült Nemzeti Kerekasztal. (Mellesleg: Magyarországnak máig nincs új alkotmánya.) Az új alkotmány kimondta: a fasiszta párt újjászervezése tilos.

Ha hivatalosan nem is lehetett utódpártot csinálni, a fasiszták egyes szimbólumai visszaköszöntek az Olasz Szociális Mozgalomnál. A fekete inget például megtartották, Mussolini özvegyét ajnározták. Vezetőik az egykori fasiszták másod-, de inkább harmadvonalbeli politikusai közül kerültek ki. (Az elsővonalbelieket agyonlőtték.)

A párt először gyenge volt, országos megvetés övezte, politikai karanténba zárták, vagyis semelyik párt sem kormányzott vele. A parlamentbe főleg a déliek és a kispolgárok szavazataival jutott be, legjobb esetben 6-7 százalékos eredményt ért el, az 1963-as választáson 5 százalékot szerzett. (Az Olasz Szociális Mozgalom 1995-ben beolvadt Gianfranco Fini Nemzeti Szövetségébe.)

Hogyan ítélték meg 1963-ban a diktátor személyét?

Mussolini és Hitler 1937-ben Münchenben

Még túlságosan közel volt a világháborús vereség, a nemzeti megaláztatás, amiért Mussolinit tartották felelősnek. Néhány őrülten kívül senki sem ápolta az emlékét, mítosza nem maradt. Majd csak a világháború után harminc-negyven évvel kezdődik meg – hasonlóan kicsit Horthy Miklóshoz – Mussolininek egy történelmi újraértékelése, amikor már nemcsak a bűneit, hanem az érdemeit is számba veszik. Ebben élen jár Alessandra Mussolini, a diktátor unokája, aki 2003 óta tagja az Európai Parlamentnek.

Milyen volt 1963-ban az életszínvonal Olaszországban?

Japánhoz és Németországhoz hasonlóan Olaszország is viharos, évi tízszázalékos gazdasági növekedést produkált a második világháború után, egészen 1970-ig. A bérek a duplájukra nőttek, új lakások épültek, és egy Fiat 500-ast, a híres cinquecentót már egy munkáscsalád is megengedhetett magának.

Volt-e olyan nagyformátumú vezetője az országnak 1963-ban, aki a széles közvélemény körében nagy közmegbecsülésnek örvend?

Az ország bővelkedett ilyen vezetőkben. Egy viszonylag fiatal politikusgeneráció irányította az országot, a fasizmus előttiek ugyanis meghaltak addigra. Az újak már az ellenállásban nevet szereztek maguknak, majd a háború után az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben is együtt dolgoztak évekig, szinte mindegy volt, ki honnan, melyik pártból jött. Ők voltak a köztársaság alapítóatyái, akik nagy közmegbecsülésnek örvendtek. Például az 1978-ban meggyilkolt kereszténydemokrata Aldo Moro, aki egy katolikus politikai mozgalom tagjaként szállt szembe a fasiszta rezsimmel, és éppen 1963-ban a vezetésével jött létre az ország első balközép kormánya a szocialisták részvételével.

Anthony Quinn és Ingrid Bergman Az öreg hölgy látogatásának forgatásán Rómában 1963-ban

Mennyire voltak még jelen 1963-ban a politikai életben, a közéletben, a közigazgatásban olyan személyek, akik a diktatúra alatt is befolyásos pozícióban voltak?

Egyáltalán nem. Az előző rezsim prominens képviselői nem élték túl a felszabadulást. Az alkotmány megkövetelte, hogy az előző rendszert a közigazgatásban szolgáló vezetők nem tölthetnek be hasonló funkciót, kisöpörték őket az államigazgatásból. A Mussolini-rezsimmel jó viszonyt ápoló nagyvállalkozók időben átálltak, és amúgy sem voltak párttagok.

Volt-e valamiféle nemzeti megbékélés a diktatúra támogatói és az új rend hívei között?

Mivel a háború után a közhangulat egyértelműen antifasiszta volt, ezért az új hatalom egy nagyvonalú gesztussal – a kommunista Palmiro Togliatti igazságügyi minisztersége idején – amnesztiarendeletet adott ki: kiengedték azokat, akik nem követtek el népellenes bűncselekményeket, vagyis a kisfasisztákat nem álltak neki üldözni. 1948-ban már választhattak is a fasiszta párt egykori mezei tagjai, sőt egyes déli körzetekben még választhatóak is voltak.

Volt-e nosztalgia a múlt iránt?

Legfeljebb csak apró-cseprő dolgokban. Mussolini idején bezzeg pontosan jártak a vonatok. Vagy: a fasizmus alatt nem volt maffia, mert agyonlőtték őket. Nem volt bűnözés, mert a tolvajokat kényszermunkára ítélték. A demokráciák örök hátránya ez a diktatúrákkal szemben, de Olaszországban komolyan senki sem sírta vissza a fasizmust a rendszerváltás után tizennyolc évvel, és most sem.

Tóth-Szenesi Attila - tszenesi@mail.index..hu

2008. július 15., kedd

Háború - Guerra - War

.

by Carlos Latuff

Guantánamo video shows interrogation of sobbing Canadian youth

.
A demokrácia, a szabadság és a humanizmus nevében nincsen semmilyen jogod!

Az első kikerült videó a guantánamoi illegális koncentrációs táborban fogva tartottak ellen alkalmazott embertelen módszerekről, kínzásokról.
Részletek Omar Khadr, 16 éves kanadai állampolgár egyik kihallgatásáról...
(Magyar nyelvű cikk a témáról a Guardian.co.uk anyaga alatt!!!)
.
The first footage showing an interrogation at Guantánamo Bay was released today by the lawyers of Omar Khadr, a Canadian teenager detained by US forces.

The video shows Khadr, at the time aged 16, interviewed by intelligence agents in 2003. During the footage he sobs uncontrollably, removes his shirt to complain about his medical treatment and tells the agents: "You don't care about me."

Left alone in the interrogation room, Khadr cries, holds his head and rocks back and forth. The audio is not clear, but he reportedly repeats the phrase "help me".

The video, at times distressing, is the first footage from inside an interrogation room at the controversial US detention camp to be made public.

Khadr, the son of Ahmed Said Khadr, who had ties to al-Qaida's elite, was captured in July 2002 in Afghanistan when he was just 15. Now 21, he remains in Guantánamo Bay along with around 270 so-called "enemy combatants".

The Pentagon forbids public release of photographs or recordings of the US detention camp and the Canadian government had declined requests by Khadr's lawyers, Nathan Whitling and Dennis Edney, to view the video footage.

But in May, Khadr's legal team won a US supreme court ruling for disclosure of footage - in total lasting several hours - as well as previously classified documents relating to his case.

The edited clip video released today shows Khadr interrogated by a Canadian Security Intelligence Service (CSIS) agent, a Canadian foreign affairs official Jim Gould, and an unidentified female CIA official - their faces have been blacked out.

The full-length videos, understood to have been recorded from a camera hidden in a ventilation shaft, is expected to be posted online later today.

The video clip opens with Khadr removing the top half of his orange jumpsuit to show his interrogators his injuries resulting from two bullet wounds. He says: "You say this is healthy? I can't move my arm."

The CSIS agent replies: "They look like they're healing well to me. You know, I'm not a doctor but I think you're getting good medical care." Khadr replies: "No I'm not. You're not here."

After Khadr complains further, the agent states: "I understand this is stressful, but by using this as a strategy to talk to us - it's not going to be any more helpful. I mean we've got a limited about of time and, you know, we've heard this story before."

Responding to complaints from Khadr that his interrogators "don't care" about him, the CSIS agent replies: "Well, I do care about you, but I want to talk to the honest Omar I talked to yesterday."

At times Khadr appears confused and despondent, and repeatedly breaks down. In another exchange, the agent says: "You want to go back to Canada? Well, there's not anything I can do about that."

Dennis Edney told the Toronto Star: "I hope Canadians will be outraged to see the callous and disgraceful treatment of a Canadian youth. Canadians should demand to know why they've been lied to."

The video follows documents released last week that revealed senior Canadian officials were aware that Khadr had been subjected to weeks of sleep deprivation, even though they stated publicly that the teenager had been treated humanely. For three weeks, Khadr had been made to move to a new cell every three hours, the documents revealed.

Gould, who has said he was only present during the interrogation to assess Khadr' s wellbeing, reported to Canada's foreign affairs department that Khadr was "a thoroughly screwed up young man".

"All those persons who have been in positions of authority over him have abused him and his trust, for their own purposes," Gould said.

Khadr, who the US accuses of killing a soldier with a grenade, is set to face a military trial later this year for five war crimes. Amnesty International has described him as the first person to be put on trial anywhere in the world for war crimes allegedly committed when he was a juvenile.

Titkos videofelvétel Guantánamo borzalmairól

FigyelőNet

Egy a guantánamói börtönben fogva tartott 16 éves fiú kihallgatását rögzíti az a videofelvétel, melyet a kanadai hatóságok szivárogtattak ki. A 2003-ban készült videó az első felvétel, amely a kubai támaszponton terrorizmus vádjával fogva tartott rabokról kiszivárgott.

Omar Khadr 15 éves volt, amikor az amerikai erők Afganisztánban elfogták egy feltételezett al-Kaida tábor elleni rajtaütés során. A tízperces felvételen Khadr a guantánamói börtönben történt kihallgatás közben látható, amint sír és segítségért kiabál – írja a BBC. A videofelvételen a fiú felelősségre vonja fogvatartóit, amiért súlyos sérüléseket okoztak a lábán és a szemén.

A róla készült felvételeket a fiú ügyvédei tárták a nyilvánosság elé. A Kanadai Legfelsőbb Bíróság májusban úgy döntött, hogy a korábban a guantánamói börtönben fogva tartott Khadr ellen hivatalosan is vádat kell emelni, mert csak így tudják védelmét biztosítani.

Az esettel kapcsolatban a kanadai kormányfő, Stephen Harper úgy nyilatkozott, hogy nem kíván beleavatkozni az október 8-án Guantánamon kezdődő katonai perbe.

A most 21 éves Khadr ellen számtalan vádat sorakoztattak fel, melyek között a legsúlyosabb a gyilkosság vádja. Ha bűnösnek találják, akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat

Kapcsolodó anyagok:

Kínai kínzási módszereket alkalmaztak Guantánamóban
A Guantánamón működő amerikai tengerészeti bázison pontosan olyan "kényszerítő módszereket" alkalmaztak a terrorizmussal gyanúsított emberek kihallgatásakor, amelyeket a kínaiak használtak az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején - írta szerdán a New York Times.

Tovább...

A globálista demokrácia bűnei I

A globalista demokrácia bűnei II

Flash mob a Guantanamoban jogtalanul fogva tartott foglyokért - Memento Abu Ghraib-ért

Képek Guantánamoról
http://www.bradbeckett.com/gbay/

A horvátországi Szentlászló feltámadt!

.
2008 július 11-13-között a Horvátországi Szentlászlóban rendezték meg Szent László királyunk nevét viselő Kárpát-medencei települések XIII. találkozóját.

Képek a találkozóról itt:
Szentlászlói blog


A frissen felavatott Árpád házi Szent László királyunk emlékművénél... Mögöttem a templom, és még sebes, belövéses oldala...

A Rózsa-Flores-Szászvári család új tagja

.
Z

Stílusgyakorlat

.
Élve vörösöket fogyasztás 1922-óta


Élet stílus!

Rózsa-Flores Eduardo: Csuda országot csuda fura lények lakják, csuda dolgokat tesznek…

.
Összefonódások

Ez év januárjában valaki lelkendezve újságolta, hogy megalakult egy új párt, a Magyar Demokratikus Unió Párt, mely a harmadik erő politikáját kívánja meghirdetni Magyarországon: „ápolja a hagyományokat, de nem gátja a haladásnak...” Elmondta, hogy a nagyoktól akarnak szavazatokat elvenni mind balról, mind pedig jobbról. Az illető közölte, hogy a pártfeladatokért kapott fizetés, szolgálati autó, laptop és telefon hitelt adott annak, hogy komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik az új párt. A „szociálisan érzékeny emberektől” kapott támogatás állítólag Izraelből érkezik százmillió forintos nagyságrendben. A források egy részét a létminimum alatt élők segélyezésére fordítják, élelmiszercsomagokat osztanak szét a leendő szavazóknak.

No mármost, ezen új párt létrejöttének körülményei a csuda kategóriába tartoznak, és mint csuda új intézménynek, csuda emberek is kell hogy dolgozzanak benne, mint például az a Perza Renato nevű egyén, akit nemrég kaptak el a terrorelhárítók, mert állítólag ő az egyik tagja annak a bandának, mely nem is oly rég felgyújtotta az esztergomi polgármester épülő új házát és gépkocsiját. Nem is volna érdekes ez a kis honunkban éppenséggel nem csudának tekinthető dirr-durr, ha Perza úr nem volna látható mindenféle pózban és helyzetben olyan prominensekkel, mint Veres János miniszter (de korábban Torgyán doktorral is stb. stb.). Az illető Perza úr ezenkívül az országgyűlési belépőjével dicsekedve és parlamenti képviselőnek titulálva önnönmagát, végigszambázta az egyik afrikai országot, ahol fűt-fát ígért szegény bennszülötteknek, bele sem gondolok abba – ámde ha igen, bele is borzadok –, hogy esetleg minek (vagy kinek) a nevében tette „üzleti” ajánlatait arrafelé. Az illető lefogott pancser terrorista és protokollszakértő – hogy én mennyire bírom ezeket a mindenféle szakértőket –, amúgy pedig kiváló kapcsolatot ápolt a politikai elit teljes színskálájával: kormányzó párt, ellenzéki főerő (utóbbiaktól szociális lakáshoz is jutott az egyik belvárosi kerületben…), tulipános lányok-fiúk stb.

Szóval csuda ország ez, kérem, csuda emberekkel, hol csuda dolgok is megtörténnek.

Netán nem itt adták el már egypárszor valami szerencsétleneknek a Lánchidat, alagutastól… hogy hátha esik az eső, abba be tudják húzni?

Elszabadult Országgyűlés

Hamar lefogták az Országgyűlés egyik protokollszakértőjét, aki Esztergomban gyújtogatott állítólag. De nem volt, aki lefogja a kezét az elszabadult képviselőknek, kik meggyalázták egyik hagyományosan, 1848 óta szőtt álmunkat, mármint hogy: honvédeket haza! Külföldieket RAUS! Hiányolván az idegen csizmákat szent földünkről, már megint lehetővé tették, hogy azok rajtunk tapossanak. Van a szexualitásnak egy perverziója, az SM (szado-mazo) vagy bőrös ízé… elképzelem a képviselő urakat és a honanyákat (kivéve az igen tisztelt Wittner Máriát, aki nem szavazta meg a határozatot), ahogy térdelnek jól megtermett afroamerikai katonák előtt, s széles nyelvcsapásokkal tisztítják a bakancsait emezeknek…

A tizenkét pontból az ide illő az, amely így szól:

A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.”

Jaaa… hogy miről beszélek? Arról, hogy csuda ország csuda parlamentjének szado-mazo képviselői megszavazták a következő gyöngyszemet:

73/2008. (VI 10.) OGY-határozat a Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről.

Annak egyik pontja így szól:

1. engedélyezi a Stratégiai Légiszállítási Képességben részt vevő államok fegyveres erőinek ezen tevékenységben részt vevő alakulatai és személyi állománya részére, hogy a Magyar Köztársaság területén állomásozzanak.

Szóval, nem kellene már itten újra forradalmat csinálni? Csak azért, hogy őseink álma... csak azért, hogy a függetlenségünk...

Egyáltalán…

Csuda országnak, hogy magára találjon

Magyar Tízparancsolat

1. Szeresd magyar testvéredet, mint önmagadat!

2. Tégy különbséget testvér, barát, ellenfél és ellenség között! Ellenfeledből ellenséget ne csinálj!

3. Ismerd fel és gyűlöld ellenségedet! Ellenségeddel ne egyezkedj, ne szövetkezz, ne szerződj; segítségére ne siess, érdekeit ne szolgáld; paktumot ne köss, koalícióra ne lépj vele!

4. Tanuld megkülönböztetni a magyar demokráciát a nemzetközi politikai és világnézeti célok szolgálatába állított demokráciáktól; ismerd meg szabályait, hogy eredményesen tudj küzdeni nemzeted érdekeiért és értékeiért!

5. Tégy különbséget a valódi humanizmus és az álhumanizmus között; az álhumanisták csapdájába ne ess, ügyüket ne támogasd!

6. Ismerd meg igaz múltadat, magyarságodat, és arra mindig büszke légy!

7. Lelkedet, országodat, földedet, vizeidet, levegődet idegeneknek el ne add, beszennyezni ne engedd!

8. A magyar jog és igazság fölötti alkuba ne bocsátkozz; érte mindenkor, minden körülmények között bátran és áldozatosan kiállj!

9. Idegen érdekek, eszmék, áramlatok, világnézetek, vallások szolgálatába ne lépj!

10. „Légy szelíd, mint a galamb, és okos, mint a kígyó!” (Jézus – Áldott Legyen az Ő Neve)

És leszen csuda országból újra az: Csudaország.

Az ír aztán rendes nemzet, az ám!

Írországban megbukott az unió reformszerződése.

Az ír referendum eredménye szerint az írek többsége nemmel szavazott, vagyis elutasította a lisszaboni szerződést.

Valami jó hír! Elgondolkodtató, milyen szervezet is az EU... és benne a mi szegény kis csuda országunk. Ha a népnek nem tetszik valami, nem kérdezzük meg őket – mint drága csuda honunkban! Most aztán Írország – ahol még létezik a demokrácia, vagy még kemény az íreknek feje, és van szabad akaratuk – jól beleköpött a levesükbe! Phhh... Köszönjük, Írország!

Ahogy bizonyossá vált, hogy lassan vége az Egybesült Európai Köztársaságok Szövetségének, az egyik csudalény és képviselő, Surján sietett sopánkodni a Lánchíd Rádióban. Nagyon sajnálom szegényt, csak nehogy elveszítse a zsíros ülését Brüsszelben.

Az ír tündérek és manók ma este táncmulatságot tartanak az összes erdőben Eire-szerte – tették közhírré Dublinban. A dublini posta épülete előtt, ott, ahol 1916-ban, az ír húsvét véres leverése után agyonlőttek több tucat ír hős hazafit, kivirágzott a macskakő.

És egy mondat Wass Alberttől:

„Sokasodnak a törpék ezen a földön s az óriások rendre kivesznek...

Írta az óriás… csak tudnám, mire értette, csak tudnám…


Megjelent a KAPU 2008. június-júliusi, számában

2008. július 14., hétfő

Elkészült Zágoni Mikes Kelemen kopjafája

.
Rózsa-Flores Eduardo: Kopjafa Szurdokpüspökiből Rodostóba (3)

Az együttműködés és a szeretet gyümölcse
Elkészült a jeles Mikes Kelemen kopjafája!


Vasárnap, július 20-án, Bátor napján, reggel negyed kilenckor (8:15) a Nógrád megyei Szurdokpüspökiben, a Szentkereszt templomban, felszentelik a község által adományozott, és a helyi fafaragómester Rózsa Zoltán-Márton által készített Mikes Kelemen kopjafát.

A kopjafa 22-én indul el Törökországba, Rodostóba, ahol e hónap 25-jen felállításra kerül. Az akció kezdeményezője a Magyar Iszlám Közösség amelyhez csatlakozott a Rákóczi Szövetség is.

A kopjafa avatási ünnepségre Törökországba utazik a Magyar Iszlám Közösség elnöke Bolek Zoltán és Rózsa Flores Eduardo alelnök, valamint Iski Csaba, az elnökség tagja. Képviselteti magát a Rákóczi Szövetség és jelen lesz a Marosvásárhelyi születésű, szurdokpüspöki lakos Rózsa Márton-Zoltán fafaragó mester.

Az eseményről -az utazásról, a kopjafa készítésének különböző fázisairól valamint a felállítási ünnepségről- tudósít majd az Európai Krónikában a Hír Televízió.

Az utolsó munkanapok


Elkészült a faragás

Előzmények:
http://eduardorozsaflores.blogspot.com/2008/07/rzsa-flores-eduardo-kopjafa.html