2008. szeptember 5., péntek

Csontos Gábor: Alázatosan jelentem: a neoliberalizmus csődbe ment!

.
Paradigmaváltás előtt áll a világ.
30 évvel Thatcher brit miniszterelnök 1978-as, és az 1980-as amerikai elnökválasztás győztese, Ronald Reagan, elnökként való beiktatása után kiderült, hogy a nevük fémjelezte neoliberális gazdaságpolitika (tharcherizmus, reagenomics) és a ’washingtoni konszenzus’, privatizáció, dereguláció, liberalizáció, és a szemellenzősen az inflációra összpontosító jegybanki rendszer olyan társadalomszociális és gazdasági zsákutcába vezetett, amelyből a kivezető út csak a visszafordulás és a teljes visszamenet lehet. Vagyis, az ultraliberális gazdaságpolitika által kikényszerített társadalmi szociáldarwinizmus (pusztuljanak a kiszolgáltatottak) után nemcsak a gazdasági rendszert kell újból, hanem magát a társadalmat lesz muszáj alapjaitól felépíteni.

Néztem az olimpiát, s nem tudtam attól a gondolattól szabadulni, hogy ez az Olimpia tele volt furcsaságokkal. A furcsaságok közül rögtön kiemelném a megnyitót, amely a TV képernyője előtt szavakkal le nem írható virtuális élményt jelentett. (S ahogyan kiderült, valamilyen fokon az is volt; a kínai kislány gyönyörű hangja állítólag playbackről szólt, s a fantasztikus látványként ható tűzijáték lábnyomok számítógépes technika felhasználásával kerültek a TV néző elé. Egyébként, s legfőképpen a guruló pergament tekercs, amely Kína történelmét mutatta be, maga volt az emberi leleményesség és ötletdússág legmagasabb szintje!) Furcsaság említésével kezdtem, s ez a furcsa érzés a bevonulással kezdődött.
Két dologra voltam kíváncsi. Az első, természetesen a mieink, a magyarok megjelenése, kinézete. A megjelenés azért is fontos, mert az Olimpiát több milliárd ember nézi, s sportolóinkat a szimbolikus jegyek alapján azonosítják a nemzettel. Nos, jelentem, a szemrevaló kosztümök és öltönyök nélkülözték a nacionalizmus valamennyi jegyét; a Szent Korona nélküli piros-fehér-zöld zászló (ami egyébként is problematikus az olaszok miatt), volt az egyetlen, amivel azonosíthattam a magyar olimpiai küldöttség felvonuló tagjait. (Igaz, a versenyek alatt a Szent Korona embléma ott virított a versenyzők dresszein. De a győzelmeink utáni zászlófelvonáson a magyar zászlóról hiányzott! Fontos ez? Fontos, mert a kívül állók nem kötik össze a nemzeti színeinket a Szent Korona jelképével, amit, érmet szerzett sportolóinkon láttak. Másrészt, mint említettem, zavaró az olaszok megfordított színhasználata.) Még szomorúbb volt konstatálni azt, hogy Schmitt Pálon, a MOB elnökén és feleségén kívül nem volt jelen senki más, aki üdvözölte volna olimpikonjainkat. Ha már a ’mi Ferink, vagy Viktorunk’ nem is, de legalább Sólyom köztársasági elnök, vagy Szili Katalin, a T. Ház elnöke integethetett volna. Bojkottáltak Tibet miatt? A román miniszterelnök ott volt. De ott volt Bush, Putyin, Sarkozy. Nekik nem derogált a bojkott! (Szerény megjegyzésem: néha gondolkozni kellene itt elvtársak, mert a sok, a Kárpát-medencén kívülre eső demokratikus jogokért való kiállás fejfájást okoz! Meg a végén összezavarodik az ember.)
A második furcsaság az volt, hogy az Európai Uniós tagországok milyen öntudattal parádéztak nemzeti azonosságukat kifejező zászlóik alatt. Mint a régi szép olimpiai időkben, az uniós őrültség előtt. Semmi jel sem mutatott arra, hogy itt egy kontinensnyi egyesült nemzetek tagnációi vonulnak fel. Arra vártam, hogy a nemzeti zászlók mellett ott legyen az uniós zászló is, vagy egy ügyesen megtervezet EU-s embléma, mintegy jelezve, mik is lennénk. Hiszen Európa 27 állama mégis egy politikai, gazdasági; egy része, pedig monetáris unióban is él. Nem szeretnék ennek a gondolatnak túlzott jelentőséget tulajdonítani, azonban furcsa volt. Mintha az Európai Egyesült Államok (EU) érzelmi azonosság fundamentumai hiányoznának. Egy erőltetett hasonlattal élve: mintha az USA mind az 52 tagállama vonult volna fel saját zászlóik alatt, mellőzve a megszokott USA lobogót.
Paradigmaváltás előtt áll a világ, kezdtem, aminek gyors bemutatója, egy kis háború a Kaukázusban, az Olimpia árnyékában lett. A komoly megfigyelő egy tipikus proxy háborút láthatott, amelynek tétje az orosz politikai reakció képesség megállapítása lehetett egy geopolitikai sakkjátszmában, egy olyan nemzetközi esemény leple alatt, mint az Olimpia. Ez a geopolitika sakkjátszma elsősorban nem az olajról szólt (bár nem kis szerepet játszik az Oroszországot elkerülő, Grúzián keresztül vezető kőolajvezeték feletti ellenőrzés kérdése), hanem az amerikai befolyású NATO Oroszország határaihoz való közelebb tolásáról. Egy kis nyomásgyakorlással (=orosz fenyegetettség), a cseh és a lengyel kormányok gyors beleegyezésének kiharcolásával (és a cseh-lengyel közvélemény realizmusának semlegesítésével) az amerikai rakétaelhárító rendszerek telepítéséről, Csehország, illetve Lengyelország területén. A másik vetülete a grúziai fiaskónak, hogy kiharcolt egy lehetőséget a NATO további bővítésére kelet felé a Kaukázusban, hogy Oroszország minél nagyobb mértékben elszigetelődjön ’fizikailag’ a Közel-Kelettől, a stratégiai dominó elvnek megfelelően. Ha Grúziát (s tegyük hozzá, Ukrajnát is) sikerül kivonni az orosz befolyás alól, akkor a többi, volt szovjet tagköztársaságban is lejátszódhatnak (a korábbi sikertelen próbálkozások ellenére) a demokráciát követelő ’tömegnyomás’ hatására a ’Nyugat-barát’ rózsás forradalmak. Kialakulhatna egy ’cordon sanitaire’ délről, hasonlóan az 1919-24-es angol-francia intervenciós háborúk céljainak megfelelően, Oroszország körül. Ami védené a globalizált angolszász érdekeltségeket a Közel-Keleten. Hiszen, nemcsak az olaj, hanem a terület, a víz birtoklása is egyre nagyobb jelentőséget nyer abban a térségben. Természetesen, Izrael biztonságának garantálásával. Ismert, a Közel-Kelet ma egy ugyan olyan ’puskaporos hordó’, mint a Balkán volt az 1900-as években. Izrael és a palesztinok, Irán, Szíria-Libanon, Szíria-Izrael, Irak-Afganisztán. S az ottani stratégiai játszmába belelépett Pakisztán is, amely Indiával eddig már három komoly háborút vívott az utolsó hatvan év alatt. S még egy dolog. Oroszország és Kína, de India is az elmúlt években egyre szorosabb gazdasági, és nemzetközi politikai együttműködésről tett tanúságot. Ennek az együttműködésnek kiszélesítése és elmélyülése veszélyezteti az 1990 óta fennálló egyoldalú angolszász ’balance of power-t’, az angolszász pénzügyi, gazdasági és politikai világdominanciát. Ezt kérdőjelezte meg a hatalmas olajjövedelmekre alapozva Oroszország az utolsó 8 évben. S, tegyük hozzá, ezt kérdőjelezte meg Kína a 40 milliárd US$-ba kerülő Olimpia megrendezésének sikerével. E szövetség leértékeléséért beindított, s a világ média meghatározók által azonnal felkapott, elterelő események (Tibet, ujgurok: Kína; Oroszország Grúzia elleni fellépése, Pakisztánban az államfő lemondatása és az újabb kasmiri összecsapások) egy célt próbáltak elérni. ’Izzásban’ tartani a Közel –és Távol Kelet-Ázsiában a ’kis’ háborús övezeteket, hogy a globális pénzügyi válságban meggyengült angolszász világdominanciával szemben se alakulhasson ki más alternatíva egy új európai-ázsiai szövetség (Oroszország, Kína, India: népesség, gazdasági és nemzetközi politikai súlypotenciál) képében.

Sok-sok birka

Állampolitikai értelemben Magyarország teljesen felolvadni látszik az Európai Unióban. Nemzetközi politikai megjelenése és belpolitikai élete a túlértékelt ’transz-atlanti kapcsolatok’ görcsös visszaigazolásában, hozzá igazodásában mutatkozik meg. Ez az igazodás kényszer jelentkezik leginkább az orosz, illetve a kínai kapcsolatokban, kihasználva a sztereotípiák nyújtotta média befolyásolási lehetőségeket is. Az tény, hogy a magyarság az utolsó 160 évben nem tudott mit kezdeni a pánszlávista eszméket zászlajára tűző és képviselő Oroszországgal szemben. 1849, 1914, 1917-19, 1945-1991, 1956 mind olyan dátumai a magyar történelemnek, amelyek döntően degresszív irányban befolyásolták a magyar társadalom fejlődését a közvetlen, vagy közvetett (Tanácsköztársaság) orosz/szovjet nagyhatalmi beavatkozás miatt. Most azonban, másról szól a történet. Amit nem szabadna figyelmen kívül hagyni, s amit a magyar társadalom sem akar egyelőre még, megérteni. (A Fidesz oroszellenes kitörései pedig gyökereit árulja el. S ez a gyökér nem a ’konyec tovaris! Hanem a brit-amerikai transz-atlanti kapcsolatok!) Ez a másról szóló történet úgy kezdődik: hogy, volt egyszer egy Soros György, aki pénzelte a ’89/90-es kelet-európai bársonyos ’forradalmakat’ (a román kivételével), majd a grúz, az ukrán és a szerb narancsos ’forradalmakat’ is. A Soros féle ’Nyitott Társadalom’ győzelme azonban mindenhol ugyanazzal a következményekkel járt a társadalmakra. A hirtelenjében ’demokrata új politikai osztály’ csak a neoliberalizmus politikai és gazdasági filozófiájának maradéktalan átvételével volt képes azonosítani a Nyugathoz való felzárkózás, a piacgazdaság útjára való gyors áttérést. Ezt, a korábban állami monopol ipar –és kereskedelmi ágazatok privatizálása külföldi tulajdonosoknak, vagy teljes felszámolása, az állam szervező-szolgáltató szerepének minimalizálása, kivonulása a mezőgazdaságból, az egészségügyből, társadalombiztosításból, oktatásból kellett kifejeznie. A korábban állami bank –és pénzügyi szektor átadása külföldi tulajdonosoknak nevetséges összegekért (hírhedt példája ennek a Budapest Bank ’eladása a General Electric amerikai termelő-szolgáltató-pénzügyi konszernnak). A neoliberális szabad piaci dogmára hivatkozva megjelenhettek a plázák, a nagy bevásárló központok, amelyek a hazai termelők és beszállítók helyett anyaországbeli termelőiket és beszállítóikat részesítették előnyben. Gyakran másod-harmadosztályú árukkal. S amelyek rendkívül gyorsan ellehetetlenítették, felszámolták a kiskereskedelmi hálózatokat. De ugyanezen preferenciákat élvezték a betelepülő multinacionális termeltető vállalatok: létrejöhettek az afrikai és indiai gyarmatosítás éveiből jól ismert ’vámszabad’ területek sokaságai, amelyek a helyi béralkalmazottakon kívül semmilyen lényegi kapcsolatban nem voltak a helyi gazdaságokkal. Nyomasztó munkanélküliség, bérrabszolgaság, kiszolgáltatottság, létbizonytalanság, disszocializáció (közösségek szétesése), diszlokáció (elvándorlás), atomizáltság, drámai szintű népességcsökkenés. Térségünkre jellemző társadalom meghatározók csak abban különböznek, hogy az ’új’ politikai osztály felfogásában mennyire hasonul a régi, a szocializmusban szerepet játszó hatalmi osztálytól, vagyis, mennyire nemzeti, illetve nemzetközi jelleget ölt. Magyarországon a piacgazdaság globalizmusának nemzetköziségéhez való igazodása semmilyen problémát nem jelent a jelenlegi hatalmi osztálynak, ahogyan korábban sem jelentett problémát a szocialista tervgazdaság nemzetköziségéhez való igazodás. Sőt, ahogyan akkor kívánatos volt, úgy kívánatos napjainkban is ez a hasonulás, a nomenklaturához tartozás érdekében. Ebben a lényegi hozzáállásban való különbségek miatt vannak előttünk a lengyelek, szlovákok, szlovének a viszonylagos jólét, életszínvonal területén, mert ezen országok ’demokrata’ politikai osztályai elsősorban nemzeti gazdaságpolitikai érdekeket követnek. Még úgy is, mint a szlovákok, akik a tiszta szlovák vidékeket a magyarok lakta dél-felvidéki területekről kivont tőkebefektetésekből fejlesztik
„A világ nem volt kedves a neoliberalizmushoz, az eszmék zagyvalékához, amely azon a fundamentalista ítéleten alapul, hogy a piacok önmagukat korrigálják, az erőforrásokat hatékonyan allokálják, és jól szolgálják a közérdeket.”-írja Joseph E. Stiglitz, a Világbank volt vezető közgazdásza . S rögtön hozzáteszi, hogy a „szabadpiacról szóló retorikát szelektíven alkalmazták: az elveket, ha azok bizonyos speciális érdekeket szolgáltak, magukévá tették, ellenkező esetben azonban elvetették…Ami pedig a neoliberális piaci fundamentalizmus illeti, az mindig is speciális érdekcsoportok szolgálatába állított politikai doktrína volt, amelyet nem támasztott alá gazdasági elmélet. ”
Ismerős ez a megállapítás? Idézzük csak fel a jelenleg folyó álretorikai gazdaságpolitikai vitát, hogy az adó –és járulékcsökkentés elkerülhetetlen, hogy annak mértéke milyen nagy legyen, és, hogy az adó –és járulékcsökkentés olyan ösztönző lesz majd a vállalkozások számára, hogy azok azonnal megvalósítják mind a kormánypárti, mind az ellenzéki vágyálmokat: a gazdaság „kifehérítését” és a több százezres munkahelyteremtést. Arra kell gondolnunk elsősorban, hogy az adó –és járulékcsökkentés egy eleve tőkeszegény társadalmi-gazdasági közegben kiknek az érdekeit szolgálja majd. Különösen egy olyan időszakban, amikor a válság, a pénzügyi világválság jeleit egyre több nemzetközi jelentőségű sajtóorgánum említi, amelynek kezelhetetlensége Magyarország esetében bármikor a teljes pénzügyi/gazdasági összeomlást jelenti. Amit csak a nyílt társadalmi káosz követhet.
Sokan úgy vélik, hogy az Európai Uniós tagság védelmet nyújt majd a gazdasági és pénzügyi válság következményeitől. Ez csak annyiban lenne igaz, ha a Nyugaton kibontakozó válság mérsékelt lenne, s ennek következtében a nyugati piacokra exportáló magyarországi multinacionális cégek továbbra is fenn tartanák termelési kapacitásukat. Ami a magyarországi gazdasági élet, még ha minimális szintű működését, de életben tartaná. Azonban, a válság, pontosan Nyugatról szűrődik be.
„A világgazdaság zavaraira az üzleti aktivitást célzó felmérések is utalnak.”- mutat rá Hans-Werner Sinn . Majd folytatja: „Az index jelenleg 2001 negyedik negyedéve óta nem tapasztalt alacsony szinten van. A légkör indexének a hanyatlásban különösen nagy súllyal szerepelnek a Nyugat-Európában és az Ázsiában megfigyelhető irányzatok. Ez eloszlatta azokat a reményeket, hogy az ázsiai gazdasági aktivitás az amerikaitól függetlenül is alakulhat, ami kompenzálhatná az európai exportőröknek az Egyesült Államokban elszenvedett veszteségeit…Az USA legfrissebb mutatója …2001 óta nem tapasztalt szintre zuhant….Németország – Európa legnagyobb gazdasága – egyenesen a pangás felé tart…Az amerikai gazdaság méreteinek nagyjából a felének felérő Japánban továbbra is gyengék a növekedés erői.” Bár Kína 9.5%-os, India 8%-os Oroszország 6.5%-os, Latin-Amerika 4.5%-os gazdasági bővülésre tehet szert a következő évben, világgazdasági súlyuk azonban kevés. Kína mindössze 5 %-ban játszik szerepet a világgazdaságban .
Hans-Werner Sinn cikkére való hivatkozásom mindössze azt próbálja alátámasztani, hogy a 18 éve hatalmon levő, politikai erődítményeikben táborozó politikai osztályunk eddig semmilyen hathatós védelmi intézkedést nem hoztak a közelgő és várható válság hatásainak társadalmi tompítására. „Mindenesetre tény, az ingatlanpiac kifulladása az angolszász államok, Spanyolország és Dánia után Európa többi gazdaságaiba is kezd átgyűrűzni, a nyersanyagárak területén pedig egyenlőre nem lehet számottevő enyhülésre számítani….A borús összképet erősíti a Nordea Bank tegnap kiadott elemzése (2008. 09. 02.), amely szerint az északi államokban is egyre inkább érezhető a konjuktúra gyengülése. ” A sokasodó válságjelek ellenére a Gyurcsány kormány a még állami tulajdonban megmaradt vállalatok további eladását tervezi, többek között az energetikai elosztó MVM-t, valamint a vízközművek privatizálását is kivitelezhetőnek tartja. Továbbra sincs egyértelműen biztosítva a termőföldvagyon további sorsa. Víz-energia-termőföld: a XXI. sz. következő évtizedeinek legfontosabb társadalom fenntartó és megőrző eszközei. Külföldieknek tulajdonszerzés céljából való eladása a nemzettársadalom felszámolásának leggyorsabban kivitelezhető lépése. (Ehhez hasonló Palesztinában történt 1948-ban, Izrael állam megalapításakor. A földjükről elűzött palesztinok utódai ma is menekülttáborokban tengetik életüket. Hontalanokká váltak, akik teherként jelentkeznek a befogadó országok számára. Mi, magyarok, vajon hová mehetnénk…?)
A fentiek tükrében nyilvánvalónak tűnik, hogy egy gyors kormányfőváltás semmit nem fog megoldani. Sőt, még az SZDSZ/Fidesz által szorgalmazott ’szakértői’ kormány sem, amennyiben a magyarországi globalizált neoliberális monetáris és pénzügypolitika, valamint annak eltartását biztosító gazdaságpolitika nem változik meg. Amennyiben minden változatlanul marad (a látványos személycseréken kívül), a magánosított Magyarországon a kormány szerepe kimerül a kialakult tulajdonszerkezet fenntartásában, az üzleti világ magas hozamú profit biztosító működtetésében. Az állami szuverén gazdasági/pénzügyi mozgástér hiánya magától értetődően befolyásolja a politika mozgásterét (a döntéshozatalt). Gyurcsány Ferenc kormányfői pozíciója körüli színjáték az első lépés az ’argentin’ úton.
Hogyan is jellemezte Joseph E. Stiglitz a neoliberalizmust? „Ami pedig a neoliberális piaci fundamentalizmus illeti, az mindig is speciális érdekcsoportok szolgálatába állított politikai doktrína volt, amelyet nem támasztott alá gazdasági elmélet.” Ez a kulcsmondat mutatja meg a jelen gazdaságpolitikai zsákutcából való kivezető utat. A gyökeres változtatás legelső lépéseként ezektől a ’speciális érdekcsoportoktól’ kell megszabadulni. Utána következhet csak a teljes privatizáció felülvizsgálata. Visszamenőleg, 1988-tól kezdődően. Személyi konzekvenciákkal. Majd, ezt követően kerülhet sor a magántulajdonra épülő szociális piacgazdaság alapjainak lerakása. Nem kell újat kitalálni, ez a piacgazdasági modell már sikeresen működött Németországban a háborút követő majdnem 30 évben. (Függetlenül attól, hogy akadnak közgazdászok, akik elvetik ezt, arra hivatkozva, hogy az akkori gazdasági/pénzügypolitikai eszközök nem alkalmazhatóak a jelenlegi gazdaság/pénzügy politikai környezetben.) Tehát, a ’know-how’, a ’hogyan’ technikai leírása adott. Az elmúlt 18 év valamennyi kormányzati rombolása ellenére hiszem azt, hogy Magyarországon is meg van az az emberanyag, amely sikeresen képes megvalósítani a ’wunderschaftot’ Magyarországon.
Jelentem, Kemény Dénes magyar szövetségi kapitány és játékosai bebizonyították Pekingben, hogy ők a világ legjobb vízilabdázói. Sikerük alapja nem csak a rutin, az összeszokottság volt, hanem az is, hogy mindegyikük egy-egy klasszist képvisel ebben a játékban. Mégis, ezek a nagyszerű sportemberek csak együtt voltak képesek megvédeni olimpiai elsőbbségüket. Együtt küzdötték le a nehézségeket, egymást bátorították, amikor valamelyikük nem összpontosított eléggé, s a győzelem pillanatában valamennyien tudták, hogy mindez annak a csapatnak az érdeme, amelynek ők, egyénileg, csak atomjai, részei voltak. S mit lehet írni Kemény Dénesről, a szövetségi kapitányról? Irányított és irányított. Fanatizálva a csapatot, hogy a kitűzött célt el lehet érni. Taktikát, stratégiát dolgozott ki, oktatott, és magyarázott. A technikai háttércsoport, a technikai edző, az orvos, a gyúró, és a többi névtelen, pedig mindig kéznél voltak. És győztünk, mert a szövetségi kapitány irányított, a technikai csoport kiszolgált, a játékosok játszottak. És a lelátótér zúgott a ’ria, ria, Hungária”-tól. (Az amerikaiak pedig lógó orral bámultak a semmibe, mert nem értették. Nem is érthették!)
Egy ilyen szövetségi kapitányt, játékosokat és az őket kiszolgáló technikai csoportot képzelek el a társadalom élén, amely ki tudná vezetni a magyar társadalmat ebből az iszonyú, 18 éve tartó szándékos rombolásból. Amely kimozdíthatná végre a magyar társadalmat ebből a szörnyű tehetetlenség érzéséből.

Csontos Gábor politológus
.

2008. szeptember 4., csütörtök

A Ramadán hónapja

.
Hor Ibn Arebi - Ide mjesec Ramazan
Ibn Arebi Kórus - Szarajévoi dervisek kórusa.

1686 szeptemberén

Tameşvarlı Gazi Âşık Hasan

Ne énekelj fülemüle

Ne énekelj fülemüle, tavasz lett,
Vidám hangú dalolásod megsebzett,
Rózsavásár idejére érkezett.
Elvette a német ékes Budánkat.

Forrásoknál fürdeni már nem lehet,
A dzsámikban imádkozni sem lehet,
Pusztaság lett sok-sok népes terület.
Elvette a német ékes Budánkat.

Városunknak hosszú lett a bajárja,
Fő helyen áll Mehmed szultán szent háza,
Szent Kábához hasonlít a formája.
Elvette a német ékes Budánkat.

Löportorony gyúlt ki s eszünk vesztettük,
A szultáni dzsámik égtek felettünk,
Sok kisgyerek tüzbeveszett mellettünk.
Elvette a német ékes Budánkat.

Végvárak közt mindig első volt Buda,
Vérrel volt a földje, köve átgyúrva,
Cserkész zászlótartó a fő tanúja.
Elvette a német ékes Budánkat.

Három ágyú dörgött, ahogy lehetett,
Csütörtökre szinte minden odalett,
Pénteki nap volt, hogy Buda elesett.
Elvette a német ékes Budánkat.


"Legend of Budapest"
of Tamesvarli Gazi Asik Hasan,
a poet of XVII th Century

Legend of Budin

Don’t sing Nightingale, don’t sing, the summer returned to Spring
The laments of Nightingale pierced my breast
It is now the time buying and selling roses
Germans captured our beloved Budapest.

Now muslims don’t washing for prayers by her fountains
Nobody is praying in her mosques
The inhabited all ruined
Germans captured our beloved Budapest

The long market of Budapest
And The mosque of Sultan Ahmet at the centre.
Looks like the Kaba of Mecca
Germans captured our beloved Budapest.

I am the daughter of Pasha of Budapest
I am the dearest two eyes of my parents
I am a lamp in a cage
Germans captured our beloved Budapest

Suddenly the arsenal exploded we all surprised
All the mosques with six minarets burned and fired
All the young innocent children fell into fire.
Germans captured our beloved Budapest.

Budapest is the capital of all Turkish Frontiers
All her stones and earth kreated with blood
The Banner- bearer the Circassian leads the Mythts
Germans captured our beloved Budapest

From the South three guns shotted
It was thustday and solar eclipsed
On Friday Budapest falled
Germans captured our beloved Budapest.

Tameşvarlı Gazi Âşık Hasan

És a fennmaradt török nyelvű eredetiből három változat

BUDİN TÜRKÜSÜ

Ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu,
Bülbülün figanı bağrımı deldi,
Gül alıp satmanın zamanı geldi,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,
Camilerde namaz kılınmaz oldu,
Mamur olan yerler hep harap oldu,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Budin’in içinde uzun çarşısı,
Orta yerinde Sultan Ahmet Camisi,
Kâbe suretine benzer yapısı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Budin’in içinde serdar kızıyım,
Anamın, babmın iki gözüyüm,
Kafeste besli kınalı kuzuyum,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Cephane tutuştu, aklımız şaştı,
Selâtiyn camiler yandı, tutuştu,
Hep sabi sıbyanlar ateşe düştü,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Serhatlar içinde Budin’dir başı,
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı,
Çerkez Alemdar şehitler başı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Kıble tarafından üç top atıldı,
Perşembe günüydü, güneş tutuldu,
Cuma günü idi, Budin alındı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

***
Karpat dağından doğdu bir yıldız
Deftere yazıldık on iki bin kız
Duyun kardeşlerim gitti ırzımız
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Üç kız idik bir derede tuttular
Sacımızdan bilekceler yaprılar
Esir deyü şol kâfire sattılar
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Sabah olur kilisesine götürür
Türlü türlü pularını öptürür
Akşam olur karşısına çıkarır
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Budinin içinde müftü kızıyım
Anamın babamın iki gözüyüm
Altın kafeslerde besli kuzuyum
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Sabah namazında indim varoşa
Ne mutlular olsun kurtulan başa
Yaşa binler Genç Ali Paşa
Ali Paşa bizi ilden alasın
Türk erinde gayret çoktur bilesin.

és még egy...

BUDİN TÜRKÜSÜ
(Anonim)

Budin dedikleri Aksuyun başı,
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı,
Çerkez Bayraktardır şehitler başı,
Geldi kâfirler geçti bedeni
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Cephane tutuştu aklımız şaştı,
Selâtin camiler havaya uçtu,
Askerin yarısı hep şehit düştü,
Aman Padişahım imdat umarız,
İmdat etmez isen nâre yanarız.

Budin’in üstüne doğdu bir yıldız,
Aldı hain küffar on iki bin kız
Kimi kadı, kimi müftü, müderris,
Geldi kâfirleri geçti bedeni,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Budin dedikleri çep çevre meşe,
Kurdunu, kuşunu doyurduk leşe,
Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa,
Aman Padişahım imdat umarız,
İmdat etmez isen nâre yanarız.

Budin’in içinde biz üç kız idik,
Altın kafeslerde besli kuzuyduk,
Küffarın eline lâyık mı idik,
Geldi kâfirleri geçti bedeni,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Második kép mára

.
Isten Hozta Oszétiában (Alánia)

.

Első kép mára

.
A terminátor, azorbán és a becsapott szegény dakota

.

A fidesz folytatja a pancser "külpolitizálást"

.
Orbán: Közép-Európa komolyan veszi az orosz külpolitikai veszélyt

A pártelnök kifejtette Bushnak: nagyon határozott, egyértelmű álláspontra van szükség a nyugati világ részéről azzal kapcsolatban, hogy „a 20. század külpolitikai módszerei nem köszönhetnek vissza a 21. században (...), konfliktusokat katonai intervencióval rendezni egy független, demokratikusan megválasztott kormánnyal rendelkező ország ellenében nem lehetséges”. A beszélgetésen szó esett arról, hogy „Közép-Európa komolyan veszi azt a veszélyt, amelyet a mostani orosz külpolitika jelent”.

2008. szeptember 3, USA, Minnesota, St. Paul,

D. Horváth Gábor: Gáz

D. Horváth Gábor: A tökéletesen artikulálható hazai érdek képviselete valóban azt kívánja-e tőlünk, hogy atlantistábbak legyünk Amerikánál? Magyarország gazdasági fellendülése érdekében tényleg hitet kell-e tennünk kizárólagosan Oroszországgal szemben és az Egyesült Államok mellett? Valóban magyar érdek-e az egyik gázvezeték programjának előkészületeiben való részvételünk felfüggesztése és a másik vezeték melletti ideológiai elkötelezettség?

(Magyar Nemzet, 2008. szeptember 4.)

Rózsa-Flores Eduardo:

Ez van!

(Szurdokpüspöki, 2008. szeptember 4.)

Mai kérdésem: és ha Obama nyer?

További Orbán-agybajok

A pártelnök kifejtette Bushnak: nagyon határozott, egyértelmű álláspontra van szükség a nyugati világ részéről azzal kapcsolatban, hogy "a 20. század külpolitikai módszerei nem köszönhetnek vissza a 21. században (...) konfliktusokat katonai intervencióval rendezni egy független, demokratikusan megválasztott kormánnyal rendelkező ország ellenében nem lehetséges".

ELKÉPESZTŐ IDIÓTA!!! Miután USrael 2001 óta kizárólag katonai intervenciókkal operál és teper le egyik népet a másik után. Miután egyebet nem tesznek mint vadul építik permanens katonai bázisaikat a "független tartományaikban" hogy vállalkozik bárki ilyen agybajos kijelentésre?? Hogy képes mindent elfelejteni és "független, demokratikus" kormányokról makogni melyek mindenki által köztudott amerikai-izraeli GYARMATOK cionamerikai bábuk elnökletével.


A beszélgetésen szó esett arról, hogy "Közép-Európa komolyan veszi azt a veszélyt, amelyet a mostani orosz külpolitika jelent". A Fidesz elnöke azt mondta, a közép-európai államoknak egymással együttműködésben "vezető szerepet kell játszaniuk abban, hogy Európa egységes hangon szólaljon meg (...) mi vagyunk legközelebb ehhez a térséghez, a szintén veszélyeztetett Ukrajna a mi szomszédságunkban van".

Viktor térj észhez?

A beszélgetésen szó esett arról, hogy "Közép-Európa komolyan veszi azt a veszélyt, amelyet a mostani orosz külpolitika jelent". A Fidesz elnöke azt mondta, a közép-európai államoknak egymással együttműködésben "vezető szerepet kell játszaniuk abban, hogy Európa egységes hangon szólaljon meg (...) mi vagyunk legközelebb ehhez a térséghez, a szintén veszélyeztetett Ukrajna a mi szomszédságunkban van".

Viktor térj észhez!!! Micsoda szerepe lehet a politikailag és gazdaságilag NULLÁRA süllyesztett valahai Magyarországnak a nagyhatalmak játékaiban??? Magyarország (és benne a magyarok) az egyetlen veszélyeztetett állatfajta, hála neked és műellenzékünk elképesztően buta és romboló szereplésének.

Orbán Viktor az MTI érdeklődésére elmondta: úgy érzi, hogy a McCain-Palin páros győzelmi esélyei erősödnek.

Ez a hülyeség non plus ultrája mellyel betetézte Orbán minden eddig balfogását. Nyíltan, kérdezetlenül és teljesen feleslegesen "kiáll" a republikánus szarjancsik mellett, amikor MINDENKI TUDJA hogy a hazug-kétszínű-szenteskedő, saját bevallása szerint rendszeresen élvezettel onanizáló Palin az, aki szerencsére kitöri majd a háború mániákus McCain nyakát. Ez a nő TRAGÉDIA a republikánusok részére. Mellesleg egy óvoda vezetését sem bízná rá őt épelméjű ember!!!
Majd amikor Obamat megválasztják, vakarhatja Viktor fejét hogy hogyan fogja ellensúlyozni McCain melletti, totálisan felesleges és buta pártos és "harcias" kiállását!!!

Ha azt hiszi hogy Amerikában bárki jó néven veszi egy idegen senkiházi belügyekbe való beavatkozási kísérleteit, hamarosan felébred és belelóg az újja a bilibe.

Magyarország részére Viktor lassanként veszélyesebbé válik mint a szadesz-maszop cion kormány!!

M. Éva (AU)
.

2008. szeptember 3., szerda

Kutyaólban tartottak fogva tálibokat


Felháborította az ausztráliai iszlám közösséget annak híre, hogy az Afganisztánban állomásozó ausztrál erők kutyaólban tartottak fogva tálib foglyokat. Joel Fitzgibbon védelmi miniszter elismerte kedden, hogy négy őrizetbe vett lázadót április végén 24 órán keresztül egy olyan helységben tartottak fogva, ahova egyébként olykor kutyákat is bezárnak. A miniszter azonban elutasította az ausztrál katonákat ért bírálatokat és hangsúlyozta: a foglyokat a rendelkezésre álló legbiztonságosabb helyen zárták el, mielőtt átszállították őket az Uruzgán tartománybeli tarinkóti fogva tartási központba.
Fitzgibbon szerint félrevezető azt állítani, hogy kutyaólban tartották fogva a foglyokat, mert információi szerint egy olyan helységről van szó, amelyet többféle célra is használnak, köztük valóban olykor kutyákat is elhelyeznek benne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kutyák nagyon fontos részét képezik az ausztrál katonák afganisztáni műveleteinek.

A muszlimok szemében viszont a kutya tisztátalan állat. A legnagyobb ausztráliai iszlám szervezet hevesen tiltakozott és megvetően nyilatkozott az esetről, amelyre egy afgán katona panasza nyomán derült fény. Afganisztán canberrai nagykövete nem bírálta az ausztrál katonákat, ám abból a szempontból aggasztónak nevezte az ügyet, hogy a tálibok propaganda célokra használhatják fel az esetet.

Abu Ghraib...emlékszik még valaki erre?
MTI

Továbbra is Boldog Ramadánt!
Ramadan Mubarak!

2008. szeptember 2., kedd

Te jó ég, egy újabb bolha köhög

.
Németh: Oroszország vonuljon ki!
Be kell hívatni Szavolszkijt és kilépni a Déli Áramlatból

Páratlan európai egység jött létre Grúzia ügyében – jelentette ki Németh Zsolt, a parlament külügyi és határon túli magyarok bizottságának elnöke budapesti sajtótájékoztatóján, ahol Göncz Kinga részéről – a külügyminiszter ez irányú ígéretét idézve – határozott fellépést szorgalmazott a magyar belügyekbe beavatkozó Igor Szavolszkij orosz nagykövet ellen.

Ez már viccnek is rossz Németh elvtárs!! Csoda hogy nem fulladt még bele a nagy köhögésbe. Maga tényleg elhiszi hogy ezen ugatások bármire vezetnek saját maga nevetségessé tételén felül? Hogy a PATKÁNY lányával is összeszűri a levet miközben köhög megnyugtató! Megnyugtató mert nagyon szeretem Likudfideszesektől első kézből hallani szadeszes összefűzéseiket-összeborulásaikat. Talán lesz elég ember aki rájön becsapósdis játékaikra 2010-re, ha eleget köhögnek szadeszes körökben.

Nyilván még senki nem világosította fel hogy a "nyugati" Nabucco áramszolgáltatás NEM LÉTEZIK tisztelt Németh elvtárs. Erősen kétséges hogy 4-5 év múlva létrejön-e, egyenlőre viszont garantáltan NINCS. Miután "szakértő" lévén ennyit sem tud és nyilván szadesz-ficerés propaganda brosúrákon kívül mást nem olvas, engedje meg hogy legalább két tényről felvilágosítsam.

1.)Ha kilépnek az orosz áramkörből, hoppon maradnak miután SEMMI energia forrásunk nincs mióta kiárusították a makói gázmezőt a kanadaiaknak szép szadeszes együttértésben!!

2.) Ne röhögtesse ki magát a "pártatlan európai egységgel". Nyilván nem vette észre hogy a teljesen hitelét vesztett, kirúgás előtt álló Gordon Brownon kívül EGYETLEN EU ország sem tesz mást mint halkan morog és egyezkedik az orosszal!!! Nyugaton még létezik az a realizmus ismeret amit önök fideszesek régen kidobtak az ablakon.A fidesz nem-nagyon-titkos fegyvere, amelytől Moszkvában nyilvánvalóan mindenki be lehet sz...va

Sem nyugati "haverjai" sem Moszkva nem fog köszönetet mondani bolha köhögéséért. Elképzelhető viszont hogy hazánkat ismételten megleckéztetik és a nép fagyoskodhat a tél folyamán. Tisztában vagyok avval hogy ez utóbbi egyáltalán nem érdekli a fideszes maffiát, de talán-talán szavazóikat igen??

M. Éva

Európa lelkiismerete
Stier Gábor
2008. szeptember 2.

Hogyan büntessük meg Oroszországot? – tette fel a kérdést komolyan a rendkívüli uniós csúcs összehívásakor Európa. E harcias felvetés aztán szép csendesen odáig simult, hogy az európai elit azon kezdett el gondolkozni, miként is lehetne legalább a büntetés látszatát megőrizni. A külpolitikai kérdésekben megosztott Európa tehát ismét csak arra volt képes, hogy kissé megnyugtassa a lelkiismeretét, s úgy tegyen, mintha potenciális hatalmi pólus lenne.

Istennek hála hogy még a Strabag nemzetben is van tisztán látó újságíró aki megerősíti előbbi szöszzenésemet!

Metz Éva (AU)
.

Ramadan: a month for charity

.
Click on the picture!
.

Grúzia cáfolja, hogy kazettás bombákat vetett be

.
Én most már határozottan unom a grúzokat: most cáfoljak amit elismertek-elismernek... Nonszensz, nem? És nem mellesleg: remélem senkinek sem jut eszébe, russzofiliával vádolni a Human Rights Watch-ot. Ha mégis megtennék: ostobák, legjobb esetben tudatlanok aki azt teszik. A XXI. század elején, az olvasni-írni tudok esetén a tudatlanság bűn. Hogy mit tennék, a mindig, mindenkor és mindenhol, a despotikus rendszereket -mint a grúzt vagy akár a magyarországit- fenntartó ostoba, tudatlanok tömegével? Van egy pár ötletem...

És a már nagyon unalmas, de legalább a nagyon ciki kategóriába tartozó hír:

Határozottan cáfolta kedden a grúz védelmi minisztérium, hogy az Oroszországgal vívott háborúban a grúz hadsereg kazettás bombákat vetett be a polgári lakosság és polgári célpontok ellen. A Human Rights Watch (HRW) szerint egy támadásban 114 civil halt meg és ezrek sérültek meg.

A védelmi tárca közleménye úgy fogalmaz, hogy "az Oroszországgal lezajlott fegyveres konfliktus idején a grúz fél nem vetett be kazettás robbanóeszközöket a lakosság és polgári célpontok ellen sem Dél-Oszétiában, sem más régióban".

A minisztérium elismerte, hogy vannak M85 típusú kazettás robbanótöltettel felszerelt, 45 kilométeres hatótávolságú rakétái, de azokat kizárólag orosz haditechnika és egy Oroszországból Grúziába tartó orosz katonai gépkocsioszlop ellen vetette be.

Szóval bevetette. Vagy rosszul olvasom?

Nyilvánvaló, hogy a 114 halott civil, valamint az ezrek kik megsérültek a grúz rakétázás során, vagy orosz katonák voltak, vagy orosz katonának beöltözött civilek, vagy civilnek beöltözött orosz katonák, vagy mars lakók akik odatévedtek, vagy Putyin-ördög kikölcsönzött pár tucat civil hullát, az amerikaiak által lemészárolt afgán-iraki civilből (minden hónapban 45-90 darab átlagban) ...
Saakashvili bukása csúfos lesz. Remélem fájdalmas is.
A grúzokért, a dél-oszétokért, az abháziakért, az oroszokért!

A Human Rights Watch (HRW) nemzetközi emberi jog szervezet hétfőn közölte, hogy a grúz védelmi minisztériumtól kapott hivatalos levélben Tbiliszi elismerte: M85 típusú kazettás robbanótölteteket vetett be a Dél-Oszétiát Oroszországgal összekötő Roki-alagútnál.

Egy áldozat demonstrál a kazettás bombák betiltásáért

A kazettás bombákból 200-600 kisebb robbanólövedék szóródik szét egy futballpálya nagyságú területen. Harckocsik, repülőterek és élőerő megsemmisítésére szolgál. Először az Egyesült Államok vetette be Vietnamban, de a Szovjetunió és Izrael is használta. Májusban már több mint száz ország vállalta, hogy lemond e fegyverfajtáról, de Grúzia és Oroszország nincs köztük.

Képi érdekességek és adatok
az Israeli Military Industries oldalából


Előzmény:
Saakashvili háborús bűnös és kész: Grúzia elismerte, hogy kazettás bombákat vetett be

Alaphír: MTI, saját kommentárokkal.
A

Amikor a cionisták a Sátánnal szövetkeztek

.
„Rezső úgy mentett, hogy egyszersmind megkönnyítette mások halomra gyilkolását. Mert a svájci csoport létrejöttének (az anyagiakról most nem beszélek) az volt az egyik előfeltétele, hogy a prominens zsidó gentlemenek, akikkel Eichmann tárgyalt, biztosítják a deportáláshoz az 'üzemi csendet'.

A Kasztner-félé cionista vonat tele gazdag zsidókkal útban a megmenekülés felé - mögöttük maradtak a szatócsok, zöldségesek, a nincstelen kis vidéki zsidók... ezeknek csontjaival, könnyeikkel készült az ördögi habarcs miből fölhúzták a cionista államot. (Rózsa-Flores Eduardo)

Hogy gyorsan és akadálytalanul menjen végbe. A lehető legkisebb erőbevetéssel.... A többiek úgy vártak a sorsukra, mint a birkanyáj a karámban. És a karám fölött prominens zsidó úriemberek énekeltek illúzióba ringató bölcsődalokat. Aki életben maradt volna, azokat Kasztner Dezső küldte a halálba, meg a többiek, akik az altatásban segítségére voltak. Ezt nem lehet kitörölni a krónikákból. Nem tehette semmissé még az a Kasztner Emlékbizottság sem, mely az utókort megtévesztő emléktáblát állított Kasztner Dezsőnek Budapesten.”

A hollandok szerint az USA mindjárt lövi Iránt

.
Megszakította Iránban zajló kémműveleteit a holland hírszerző szolgálat, mert egy közelgő amerikai légitámadástól tartanak A kémek Irán fegyveriparáról gyűjtöttek adatokat.

A holland hírszerző szolgálat kivonta titkos műveletének résztvevőit Iránból, mert a holland elhárítás úgy véli, hogy küszöbön áll egy Irán elleni amerikai légitámadás.

A De Telegraaf című holland lapban megjelent hírek szerint az ország hírszerző szolgálata - az AIVD - leállította kém-műveleteit, amelyeknek az iráni fegyvergyártás szabotálása is célja volt. A műveletet rendkívül sikeresnek tartják, azonban a légitámadás veszélye miatt le kellett állítani. Olyan célpontok bombázására is számítanak ugyanis, amelyek a holland kém-műveletek helyszíneit is érinthetik, közölte a telegraph.co internetes hírportál.

Az iráni fegyveres erők megbízott vezetője a hétvégén figyelmeztetett, hogy az Irán elleni fegyveres akció a harmadik világháború kirobbanását jelentheti.

Az USA illetve a nyugati nagyhatalmak évek óta hevesen tiltakozik Irán atomprogramja ellen. A nyugatiak szerint nem igaz, hogy a teheráni kormány békés célú erőművet épít, szerintük atomfegyver készítése a valódi célja. Az USA már többször is fenyegette Iránt, hogy ezt akár fegyveres beavatkozással is kész megakadályozni. Az USA és Irán között Irak miatt is komoly feszültség van, az amerikaiak szerint Teheránból erősen támogatják az iraki fegyveres ellenállást.

Index.hu

Budapesti orosz nagykövet beszédéhez

.
(Edu, belőlem kikívánkozott az alábbi. Nem várom hogy leközöld, egyszerű de megalapozott vélemény nyilvánítás. Amennyiben bármely részletét fel akarnád használni - lelked reá.

Üdv
Éva)

Kivonatok a beszédből:

A tűzszünet beállta után Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció elnöke és Nicolas Sarkozy, Franciaország elnöke az EU nevében olyan alapelveket fogalmazott meg, amelyek mentén lehetséges lett volna mind a dé-loszét-grúz, mind az abház-grúz konfliktus megoldása. A kibontakozás útja ki volt jelölve.

Ezt keresztezte az a manipulatív propaganda-hadjárat, amely Oroszország ellen indult politikai parancsra. Amit a tévében láttunk, az orwelli világ. Műhisztéria volt amiatt, hogy az orosz csapatok "csigalassúsággal" vonulnak ki, bár minden az előre bejelentett menetrend szerint történt. Viszont nem láthattuk, hogy Chinvaliban, a helyi parlament kiégett épülete előtt gyászkoncertet tartott - könnyezve - a világ egyik legnagyobb karmestere, Valerij Gergijev a Mariinszki Színház zenekarával. Ezt nem volt szabad mutatni, mert a képen látni lehetett a pusztulás mértékét.

A másik "csapásirány" a Medvegyev-Sarkozy-terv félremagyarázása. Ebből egy magyarországi példa: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levelet írt azoknak az európai elnököknek, akik feltétlen szolidaritásukat fejezték ki Grúziával. Abban az említett tervnek csak egy alapelvét tartotta fontosnak támogatni - azt, ami nincs is benne, és ami Grúzia területi integritásáról szólna. Íme a dokumentum hatodik pontja: "Meg kell kezdeni Dél-Oszétia és Abházia szilárd biztonsága biztosítása módozatainak nemzetközi megvitatását."

Ami a szokásos kioktatást illeti a területi integritásról, végképp nincs erre erkölcsi joga a NATO-nak Irak és Koszovó után. De hogy ha partnereink pragmatikusan állnak hozzá a helyzethez, akkor Oroszország és a Nyugat között megmarad a normális együttműködés. Rajtunk nem múlik.

Kommentár:


Eminensen értelmes és jól megfogalmazott válasz a világot elárasztó cionista hisztéria keltésre

Ami minket magyarokat legerősebben és hátrányosabban érint, az műellenzékünk elképesztően ostoba "szolidaritása" a cionista amerikai grúziai bábúval. A Fidesz kijelentése természetesen Washington-Tel Aviv parancsra történt. Szó szerint és gondolkodás nélkül megismételték a kiadott cionista propagandát amivel garantáltan nem használtak nyomorult hazánknak és a már alaposan megtépett renoménknak.

A grúz tényeket mindenkinek ismernie kellene de a gyengébbek kedvéért megismétlem dióhéjban.
- Egy, Oroszországot kikerülő, olajvezeték létrehozására úgy az amerikaiak mint Izrael százbilliókat fektetett bele Grúziába. Az olajvezeték IZRAEL OLAJ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA szolgál.
- Előzetesen választási csalással beültették Amerikában nevelt bábukat a grúz "trónra" biztosítván az olajvezeték zavartalan építését. Izraeli tanácsadók tízezrei lepték el az "önálló" Grúziát, irányították a kormányt és öntötték el amerikai meg izraeli fegyverekkel a bábországot.

- Az olimpia megnyitása napján megpróbáltak fait a complit teremteni, tankokkal lerohanták és szétlőtték Oszétiát remélvén hogy evvel elvágják az orosz medve kaukázusi köldökzsinórját. Kivételesen és meglepően a zsidók alaposan félre kalkuláltak. Putyin okos, határozott és azonnali válaszára nem számítottak. Csúfosan alulbecsülték az orosz medvét. Miután Putyin könnyed szerrel szétverte a grúz hadakat, első dolga volt kitessékelni minden izraelitát Grúziából!! A pajeszosok nyakukat törve engedelmeskedtek és menekültek ahogy lábuk bírta.
- Egyetlen ellen fegyvere maradt a dühöngő cionvilágnak, ez pedig a szokásos DEZINFORMÁCIÓ világgá kürtölése. Hisztérikus és hazug orosz ellenes kampányba kezdtek. Különös előszeretettel terjesztvén hazugságaikat az elmaradott, alulinformált, tényeket nem ismerő, gettó lakósokkal telített kelet európai országokban, mint pl. nálunk meg Lengyelországban.

Érdemes rövid elemzésre a mai napig uralkodó sikeres orosz ellenes hisztéria keltés Kelet Európában. Az 1990-es gengszterváltás óta csepegtetik szisztematikusan a cionmérget mely azt sugallja hogy kizárólagosan csak az orosz ma is az ellenségünk. Hogy az oroszokat kötelező utálni mint ahogy kötelező rajongani a minket tönkretevő, gyarmatosító, kifosztó és megalázó globalizált cion világért.

Egyénileg több okom lenne utálni az orosz megszállást mint mindazoknak akik hallásból ismerhetik csak ezt.
Osztályidegen "fasiszta" családomat tönkretették, megismertük Róthmanó börtöneit, a kitelepítést, az éhezést és a megaláztatás minden lehető formáját. Végül kénytelenek voltunk elmenekülni a kötél elől. Sokan a mai napig rossz néven veszik ezt az önvédelmet és kitanítgatnak hogy emigrációból mit illik és mit nem illik mondanunk.

Mindezeket a félrevezetetteket szeretném felvilágosítani arról, hogy nem az oroszok hanem az általuk ördögi okossággal nyakunkba ültetett CIONISTA "magyar" bitangok tettek minket és százezreket tönkre!! Nem az oroszoknak köszönhetjük sem a kényszermunka táborokat, sem a kitelepítést sem az embertelen börtön életet. A szemet szempilláért könyörtelen zsidó bosszúnak
köszönhetjük minden szenvedésünket. Akinek kétsége van az abszolúte cionista uralomról, kérem vegye elő a Róthmanó kormány listáját, melyben mást mint cionista zsidót nem fog találni még mutatóban sem. Aki eredetileg volt mutatóban, azokat szépen felakasztották koncepciós perek ürügyével.

Az oroszoknak ezüst tálcán adott át minket - és fél Európát - a nyugat!! Az a nagyságos nyugat melyet ma az EU képében kötelező alázatosan tisztelni! Az a nyugat mely először levágta kezünk-lábunk-fejünket Trianonban és utána ajándékképpen odaadott a szovjetnek. Az a nyugat mely minket még soha meg nem segített, de örömmel tett nyomorulttá a Szentszövetség gazságai óta történelmünkön keresztül.
Nem meglepő hogy a szovjet örömmel fogadta el a nem várt európai gyarmatokat és uralkodott felettük.
A kereszteshadjáratok idején a nyugat békéje és jóléte érdekében a töröknek engedték át a "nyugat mentő" szerencsétlenül megtévesztett magyarokat. Érdemes elmenni Kőszegre a vár alá és elolvasni az ott kitett keserűen igaz táblát. "A nyugat megmentéséért Trianonnal megjutalmazott Kőszeg" áll a táblán.

(Miért csak az oroszokat kötelező utálni odahaza, miért nem a törököket vagy tatárokat akik manapság nagyon divatos "testvéreinkké" avanzsáltattak a kurultájasok által.)

A nyugat pedig teljes mértékben cionista tőkések által uralt évszázadok óta. Ez a nyugat találta ki hogy pénzzel csak zsidók bánhatnak mert az "megalázó foglalkozás" mindenki más részére. Ez a nyugat engedte az Illuminatiknak (ma Bilderberg és AIPAC) hogy felépítsék a bolsevizmust Oroszországban. Azt a bolsevizmust melyet a világháború alatt katonai nagyhatalommá tett a nyugat és mellyel az angolszász felső osztályok még 1990-es években is kokettáltak. A "hidegháború" előre megírt színjáték volt mindössze, előre megvont határokkal és érdekszférával.

A cionista világuralom és az oroszok összetűzése idején nekünk magyaroknak semmi okunk nincs az előbbi oldalára állni. Okosabban tettük volna ha már a gengszterváltás idején kiépítettük volna keleti piac lehetőségeinket és akkor is, ma is, semlegesen és diplomatikusan kezelnénk keleti szomszédainkat.
A szánalmas és patetikus orosz elleni pincsikutya ugatással ugyanis mindössze újabb lenézésünket érjük el. Keleten és nyugaton egyaránt.

Metz Éva (AU)
.

2008. szeptember 1., hétfő

Amúgy...nem mellesleg: elkezdödött a Ramadán!

.
Ramadáni Éjszaka

Ramazanska večer

Rejjan Kórus - Bosznia és Hercegovina
Hor “Rejjan” -BiH

Ramadan Mubarak! Ramadan-Ul-Mubarak!
Boldog Ramadánt mindenkinek!
.

Iránba látogatott a bolíviai elnök

.
Irán és Bolívia a kapcsolatok szorosabbra fűzésén munkálkodik. Latin-amerikai jobboldali politikusok és az Egyesült Államok nem nézik jó szemmel a nagy egymásra találást.

A kapcsolatok szorosabbra fűzését, és megállapodások aláírását tervezi Irán és Bolívia. A dél-amerikai elnök Iránban folytat tárgyalásokat kereskedelemről, valamint a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről. Latin-amerikai jobboldali politikusok és az Egyesült Államok nem nézik jó szemmel a nagy egymásra találást.

Evo Morales - Bolívia történelmének első bennszülött származású elnöke - Iránba érkezett, hogy tárgyalásokat kezdjen Mahmud Ahmedinezsád iráni elnökkel. Útja viszonzása volt az iráni elnök tavalyi La Paz-i látogatásának, melynek során ígéretet tett egy több mint 600 millió fontos beruházásra az andoki országban.

Bolívia az utazást egyfajta kísérletként írta le, melyben kezet nyújt azon nemzeteknek, akik elutasítják azt, hogy valamely nemzetközi közösséghez tartozzanak. Morales szerint Irán és Bolívia két barátságos és forradalmi ország, akik szeretnék szorosabbra fűzni egymás közötti kapcsolataikat. Beszédében azt is hangsúlyozta, hogy Irán törekvése, hogy bebizonyítsa gazdasági és politikai potenciálját, erőt adhat a latin amerikai ország földműveseinek küzdelméhez. Információk szerint az iráni elnök érdeklődést mutat többek között a bolíviai urán és lítium iránt is: a nyersanyagokat nukleáris programjához tudná felhasználni.

A két kormány mind szorosabb kapcsolatait Bolívia jobboldali ellenzékében és az Egyesült Államokban is aggódva figyelik - jegyezte meg a BBC bolíviai tudósítója. Elemzések szerint Irán geopolitikai előnyre kíván szert tenni Latin-Amerikában, és ehhez segítséget kap Hugo Chaveztől, Venezuela baloldali elnökétől, valamint annak feltétel nélküli szövetségesétől Moralestől is. A bolíviai elnök nevet azokon a vádakon, melyek szerint az ördög tengelyéhez tartozna. Az azonban tény, hogy mindkét állam erősen bírálja az Egyesült Államokat.

Index.hu
CNN

Megjegyzés: Részemről most inkább No Comment!

A hír a fontos. Akik ismernek, úgyis tudják mi a véleményem.
.

Fidesz: Oroszország beavatkozott a magyar belpolitikába

.
A magyar belpolitikába, egy európai uniós tagállam demokratikus rendszerébe avatkozott be a budapesti orosz nagykövet azzal, hogy a grúziai válság kellős közepén „messzemenően nem diplomatikus kijelentést” tett az ellenzék elnökére, Orbán Viktorra, mivel a fideszes politikus kiállt Grúzia mellett – jelentette ki az Európai Parlament hétfői brüsszeli plenáris ülésén napirend előtti felszólalásában Schöpflin György (Fidesz–MPSZ).

Mint mondta, a nagykövet „az orosz állam rosszindulatával fenyegette meg a magyar ellenzéket, illetve ezen keresztül a magyar társadalomnak jó részét”. A néppárti politikus kiemelte, hogy „a kódolt üzenetet nem nehéz megfejteni: aki a Fideszre szavaz, az oroszok rosszallásával kell, hogy szembenézzen”.

Kommentár:

Milyen érdekes hogy egyetlen egyszer nem tiltakozott senki a fideszesek részéről a nyílt AMERIKAI beavatkozásokkor, sőt azokat alázatosan talpat nyalva fogadták.
Most akkora marhaságot képesek feltálalni hogy ficerésekre szavazás az oroszok "rosszallását" váltja ki??
Pont akkor mikor Viktor éppen tisztára nyalta Washingtonban a százéves háborút szorgalmazó McCain szaros cipőjét???
Fideszes "hidegháború"?? Ezen már tényleg csak röhögni lehet. Az orosz kártyával igyekeznek híveket toborozni? Engedelemmel ez még röhejesebb.
Metz Éva (AU)

A Budapesti Orosz Föderáció Nagykövetének cikke a Népszabadságban

Igor Szavolszkij : Abházia és Dél-Oszétia önrendelkezése - tény

(2008. augusztus 28. Népszabadság)

A rettenetes emberi tragédia ráirányította a világ figyelmét a kaukázusi régióra, az ott élő népek sorsára. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Thomas Hammarberg, miután megismerkedett a lerombolt Chinvali rémes valóságával, kifakadt: "Ez az emberiség, az emberi jogok meggyalázása." Oroszország olyan lépéseket tett katonailag, politikailag, majd jogilag is, amelyek garantálják az ott élő emberek biztonságát.

Sokan igyekeznek most értékelni, ami történt. De csak az az értékelés lehet hiteles, mely nem "feledkezik meg" az alapvető és letagadhatatlan tényekről.

Augusztus 7-én este Szaakasvili grúz elnök néhány figyelemelterelő nyilatkozata után Dél-Oszétiában az alvó város és falvak ellen megindult a grúz hadsereg, ahogyan ezt épp a grúz tévé mutatta. Akkor tizenkétszeres volt a grúzok túlereje. 1990 óta ez már a harmadik támadás volt a kis oszét nép ellen. És a legvéresebb. A támadás kiemelt célpontjai között voltak a jogosan ott tartózkodó orosz békefenntartók.

Rettenetes humanitárius katasztrófa alakult ki: körülbelül kétezer halott, több ezer sebesült; 35 ezer ember menekült Észak-Oszétiába.

Oroszország véleménye világos: grúz agresszió történt. Nyilvánvaló etnikai tisztogatás és népirtás. A cél sztálini: nincs nemzetiség - nincs nemzetiségi probléma. A grúz vezetés "tiszta mezőnek" nevezte el hadműveletét. Ez önmagáért beszél.

Az álnok grúz támadás után húsz órával elindult az orosz ellencsapás, ami néhány nap alatt elérte a célját, megmentette az oszét nép nemcsak nemzeti, de puszta létét is. Később kiderült, hogy Abházia ellen is agressziót készítettek elő.

A tűzszünet beállta után Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció elnöke és Nicolas Sarkozy, Franciaország elnöke az EU nevében olyan alapelveket fogalmazott meg, amelyek mentén lehetséges lett volna mind a déloszét-grúz, mind az abház-grúz konfliktus megoldása. A kibontakozás útja ki volt jelölve.

Ezt keresztezte az a manipulatív propaganda-hadjárat, amely Oroszország ellen indult politikai parancsra. Amit a tévében láttunk, az orwelli világ. Műhisztéria volt amiatt, hogy az orosz csapatok "csigalassúsággal" vonulnak ki, bár minden az előre bejelentett menetrend szerint történt. Viszont nem láthattuk, hogy Chinvaliban, a helyi parlament kiégett épülete előtt gyászkoncertet tartott - könnyezve - a világ egyik legnagyobb karmestere, Valerij Gergijev a Mariinszki Színház zenekarával. Ezt nem volt szabad mutatni, mert a képen látni lehetett a pusztulás mértékét.

A másik "csapásirány" a Medvegyev-Sarkozy-terv félremagyarázása. Ebből egy magyarországi példa: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levelet írt azoknak az európai elnököknek, akik feltétlen szolidaritásukat fejezték ki Grúziával. Abban az említett tervnek csak egy alapelvét tartotta fontosnak támogatni - azt, ami nincs is benne, és ami Grúzia területi integritásáról szólna. Íme a dokumentum hatodik pontja: "Meg kell kezdeni Dél-Oszétia és Abházia szilárd biztonsága biztosítása módozatainak nemzetközi megvitatását."

Szaakasvili patrónusai furcsa játékokba kezdtek. Megakadályozták a háború első napján felhívás kibocsátását ez erőszakról való lemondásra, most pedig a Medvegyev-Sarkozy-terv jóváhagyását az ENSZ Biztonsági Tanácsában, mert ez utóbbit a grúz vezetés, bár aláírta, később lényegében elvetette.

Az orosz vezetés többször hangsúlyozta, hogy most, a véres háború (és Koszovó) után Grúzia területi integritása mindenekelőtt a grúz kormányzattól függ.

Szavaink nem találtak meghallgatásra. Oroszország tizenhat éven keresztül türelmesen, a felek iránt megbecsülést tanúsítva közvetítő és békefenntartó szerepet játszott. Erre szószegés, provokáció, békefenntartók elleni sorozatos támadás volt a válasz a grúz vezetés részéről.

Mára túlcsordult a pohár. Moszkva belátta, hogy a grúz vezetés nem hagyott az abház és a déloszét népnek más választást, mint hogy éljenek az önrendelkezésre való jogukkal mint önálló államok. Ezért Oroszország elnöke e két nép kérésére és az orosz parlament javaslatára úgy döntött, hogy hazánk elismeri függetlenségüket, barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt majd velük, ami ténylegesen biztosítja az élethez való jogukat. Nem volt könnyű a döntés, de az emberek, honfitársaink élete minden másnál fontosabb.

Oroszország külpolitikai prioritásai a történtek után is világosak. Egyenjogú együttműködésre törekszünk partnereinkkel. De tényleges, "business as usual" már aligha lehetséges. A partnerség illúziójának fönntartásában mi sem vagyunk érdekeltek. Ami a szokásos kioktatást illeti a területi integritásról, végképp nincs erre erkölcsi joga a NATO-nak Irak és Koszovó után. De hogy ha partnereink pragmatikusan állnak hozzá a helyzethez, akkor Oroszország és a Nyugat között megmarad a normális együttműködés. Rajtunk nem múlik.

A szerző Oroszország budapesti nagykövete
(Fotó: Index.hu)
.

Saakashvili háborús bűnös és kész: Grúzia elismerte, hogy kazettás bombákat vetett be

.
A Human Rights Watch (HRW) közölte, hogy a grúz védelmi minisztériumtól kapott hivatalos levélben Tbiliszi elismerte: M85-ös típusú kazettás (fürtös) lőszert használt a Dél-Oszétiát Oroszországgal összekötő Roki-alagútnál folytatott hadműveletben. A szervezet szerint legalább 114 civil vesztette életét és ezrek sérültek meg a fegyvertől.

a grúzok által bevetett "bombácskák"

Félő, hogy a fel nem robbant lövedékek további veszteséget okoznak, ezért a HRW azt kéri, hogy a grúz és az orosz katonai hatóságok az aknamentesítés érdekében számoljanak be arról, hogy hol és milyen típusú ilyen bombát használtak.
Bonnie Docherty, a HRW katonai részlegének kutatója hétfőn Genfben újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország is számos helyen vetett be kazettás bombákat a kaukázusi konfliktus során. Moszkva tagadja a vádat.
Megjegyzem, eddig erre semmilyen tárgyi bizonyítékot nem sikerült találni az erre vonatkozó grúz vádakra.

Made in Israel

Kazettás bomba vagy szórt lőszerek a Wikipédiában

Sakashvili: Probed War Criminal

Human Rights Watch says Georgia admits to dropping cluster bombs

By The Associated Press

GENEVA - A prominent human rights group says Georgia has admitted dropping cluster bombs in its military offensive to assert control over the restive province of South Ossetia.

Human Rights Watch says it has received an official letter from Georgia's Defence Ministry that acknowledges use of the M85 cluster munition near the Roki tunnel that connects South Ossetia with Russia.

The M85 is the same weapon that was used extensively by Israel in its 2006 war with Hezbollah in Lebanon.

HRW arms division researcher Bonnie Docherty told reporters in Geneva on Monday that Russia undoubtedly used cluster munition in several places during the conflict.

However, Russia has denied using the weapon.

És ki gyártotta a grúzok által bevetett un. M85 vegyes felhasználású "bombácskákat"? Na? Kitalálták

The Israeli military Industries [IMI] developed M85 dual-purpose bomblet is a product outstanding by virtue of its unique self-destruct mechanism. This important safety feature is designed to ensure that no armed duds will be left on the battlefield to endanger advancing friendly troops. The sensitive bomblet fuse functions at steep impact angles and low impact velocities, even against soft targets, ensuring that the bomblet will detonate on impact. As a result of Israeli Defence Force experience, where own troops casualties have occurred as a result of the mishandling of unexploded M85 bomblets, by 1998 Israeli military Industries had developed and incorporated addition safety features to the sub-munition...

A teljes cikk:

http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m85.htm

Orosz harci jármű belép a Roki alagútba Dél-Oszétiában
A Russian armoured vehicle enters the Roki tunnel in South Ossetia.
Photograph: Dmitry Lovetsky/AP


További kapcsolódó anyagok:

http://hrw.org/doc/?t=europe&c=georgi
http://ca.news.yahoo.com/s/capress/080901/world/cluster_bombs_georgia
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1220186499847
http://www.cbc.ca/cp/world/080901/w090117A.html
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=19365

2008. augusztus 31., vasárnap

Happy Ramadan - Boldog Ramadán - Ramadan Kerim - رمضان كريم للجميع

.
Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Amikor megkezdődik a Ramadán, megnyílnak a Paradicsom kapui, és bezárulnak a Pokol kapui, és a sátánok leláncoltatnak.”

Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata, a šejtani se povežu!
(Hadis bilježe Buhari i Muslim)

Allahot kérem, hogy áldjon meg mindenkit és áldja meg e hónapot számunkra. Jó, boldog és békés Ramadánt kívánok mindenkinek és elfogadott imádatot!
.

Itt van a Ramadán: a böjt hónapja az iszlám világban

.
Csak napok, vagy talán órák kérdése és kezdetét veszi a ’böjti hónap’ a muzulmánok körében, amikor is tilalmak egész sora vár a hívőkre napkeltétől napnyugtáig 29 napon keresztül. A hit megvallása és a szegénység problémájával való szembesülés a fő célja az egy hónapos ünnepnek.

Ramadan mubarak, azaz Boldog Ramadánt! – csendül fel hamarosan (szeptember 1-jen vagy 2-kán) a hagyományos üdvözlés az iszlám világban. Mindennap karácsony – tömören így jellemzik a muzulmán vallásúak az Iszlám böjti hónapot, a Ramadánt. Kivilágított mecsetek, hatalmas Ramadán-lámpák, a mellékutcákban felállított asztalok, felbolydult nyitvatartási rendek, kora délutáni közlekedési dugók – ezek a nem muszlim hívő külföldiek első benyomásai, ha ebben a hónapban akár Kairóban, akár Isztambulban, avagy bármelyik más muzulmán nagyvárosban járnak. A Ramadán havi böjtölés az Iszlám vallás öt 'pillére' (törvénye) közül a harmadik. A hónap 29 napja alatt az igazhívő muszlimnak napkeltétől napnyugtáig tilos ennie, innia, dohányoznia és szexuális életet élnie.

Egyedül a betegek, az utazók, a kisgyermekek, a várandós és szoptató nők mentesülnek a Ramadán havi böjt alól, amelynek két fő célja van. Egyrészt az előírt megpróbáltatásokkal az igazhívő azt bizonyítja Allah előtt, hogy önfegyelemmel és mindössze lelkének 'táplálásával' felül tud kerekedni a testi vágyakon. Éppen ezért a Ramadán hónapja alatt a muszlimok igyekeznek minél többet olvasni az Iszlám szent könyvéből, a Szent Koránból. Sőt, legalább egyszer a végére is kell érniük. Vannak, akik több órát is a mecsetekben töltenek Szent Korán-recitálásokat hallgatva, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek Allahhoz. A jótékonykodás, az alamizsnaosztás csak növeli ennek az esélyét, s a közhit szerint főleg a hónap utolsó tíz napja rendelkezik különleges spirituális erővel.

A böjt másfelől kiváló mód arra, hogy a jómódban élők is átérezzék az éhezés gyötrelmeit, így szembesülve a szegények problémáival. A napnyugtát jelző müezzint sokan már az asztalnál ülve várják. A 'böjttörő' (iftár) étkezés rendszerint néhány szem szárított datolyával vagy egy-két korty cukros, szárított gyümölcsökkel elkevert tejjel kezdődik, hogy helyreálljon a szervezet vércukorszintje. Egy rövid ima után többszöri, kiadós étkezés következik, melyet csak a pihenések idejére függesztenek fel. Az utolsó falatozásra (szuhur) még napkelte előtt kerül sor, amelyre akár az alvást megszakítva is időt szánnak.

A Ramadán-étkezéseket az édességek uralják, így a kunafa, a baklava, a katayef. A kókuszreszelékben vagy cukros lében 'tocsogó', mogyoróval és mazsolával töltött desszerteket pedig már a színes tévéműsorok alatt rágcsálják el a hívők.

A Hatalom Éjszakáján angyalok szállnak a Földre
A Ramadán hónap 27. napját a Hatalom Éjszakájának is nevezik. Az Iszlám hagyomány szerint ugyanis ekkor érkezett meg Allahtól – Gábriel arkangyal révén – a Mekkában tartózkodó Mohamedhez (s.a.w) a Szent Korán. A szent könyv állítása szerint ez az éjszaka annyira dúskál a szentségekben, az isteni megnyilvánulásokban, hogy több ezer éj történéseivel is felér. Az ég angyalai ezen a napon szállnak le a Földre, ám őket csak az erre érdemes személyek láthatják meg. Éppen ezért sok muzulmán az egész éjszakát imádkozással, Korán-olvasással tölti a mecsetekben.
.

Pár nap és a vadrác Mladić vagy rácsok mögé kerül vagy főbe lövi magát

.
Kockázatos lenne Ratko Mladić letartóztatása, így bár a hatóságok tudják hol tartózkodik, egyelőre azt szeretnék, ha a háborús bűnökkel vádolt tábornok önként feladná magát, állítják egyes szerb lapok belügyi forrásokra hivatkozva.

A szerb hatóságok már tudják, hol rejtőzködik a hágai Nemzetközi Bíróság által kőrözött Ratko Mladić, állítja titkosszolgálati értesülésekre hivatkozva a Glas Javnosti. A belgrádi n napilap forrása szerint Dragan Sutanovac védelmi miniszter a vádlottat ezért szólította fel az önkéntes feladásra, mert már a nyomában vannak, a letartóztatási akció azonban igen kockázatos lenne. Az értesülést e médiumon kívül más forrás nem erősítette meg.

A belgrádi lap szerint csak a kedvező pillanatra várnak, hogy akcióba lépjenek (abban az esetben, ha Mladić nem adja fel magát). Ezért halasztották el a parlament ülését is. De szeptember 2-án folytatódik a skupstinai ülés, ezért sürget az idő.

A Banja Luka-i Glas Srpske közben olyan információk birtokába jutott, hogy állítólag közvetett tárgyalások zajlottak Mladić és a hatóságok között a feladás feltételeiről, ám ezek a tárgyalások nem járta sikerrel, s végül Mladić azt üzente a közvetítő által, hogy "gyertek, fogjatok el". Ez a boszniai szerb lap szintén szerb belügyi forrásokra hivatkozik.

A rendőrség különleges alakulatai közben folytatják a kutatást. A minap a dél-szerbiai Jastrebac hegység egy részét fésülték át, a Krusevactól Nis és Prokuplje felé eső területeket. Ugyanakkor belgrádi helyszíneken is megjelentek a különleges rendőralakulatok tagjai. Több katonai és polgári létesítményt is átvizsgáltak szerte Szerbiában.

Mindenesetre a minap maga Vladimir Vukcevic, a háborús bűncselekmények ügyében illetékes szerbiai ügyész jelentette ki, hogy várhatólag hamarosan letartóztatják a boszniai szerb hadsereg volt parancsnokát. Szerinte a körözött valószínűleg Szerbiában rejtőzködik.

(FH)

Kapcsolódó anyagok:Beograd se sprema za hapšenje Mladića
Blogomból:
SPECIAL REPORT: Srebrenica in summary fr 07 Aug 2008
Kik hiányoznak meg? - Who are missing? Az "égi" szerb nemzet (nebeski narod) dicsőséges fiai
Elfogták a tömeggyilkos, háborús bűnös vad rácot, Radovan Karadzicot
War crimes fugitive Radovan Karadzic finnally arrested
Mladić a Wikipédiában
.

Hat embert lőttek agyon a kínai kommunista diktatúra rendőrei

.
Hat embert öltek meg a kínai kommunista rendőrök az ország nyugati (hszincsiang)-Ujgur autonóm területén. Az áldozatokat azzal gyanúsították hogy részt vettek a pekingi olimpia idején történt erőszakcselekményekben.

Terror hajtóvadászatot indított a kínai kommunista rendőrség kilenc ember ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a pekingi olimpia napjaiban kirobbant, 33 halálos áldozatot követelő erőszakkampányban.
A rendőrök Kasgár városa mellett, egy kukoricaföldön csaptak össze a késekkel felfegyverzett gyanúsítottakkal. A belbiztonságiak lelőttek hat gyanúsítottak, hármat megsebesítettek, illetve megsebesült egy rendőr is.

Dilxat Raxit, a németországi székhellyel működő Ujgur Világkongresszus szóvivője viszont azt állította, hogy a gyanúsítottak nem tanúsítottak ellenállást, rendőri felszólításra megadták magukat, ennek ellenére a belbiztonságiak a végeztek velük.

Emlékeztetőül: az olimpia idején, illetve közvetlenül azelőtt három halálos kimenetelű támadás történt a jobbára ujgurok lakta a kínai kommunisták által megszállt "hszincsiangban", illetve olyan videofelvételek jelentek meg az interneten, amelyeken ismeretlenek fenyegetőztek, hogy merényleteket követnek el olimpiai helyszíneken.

Ujgur küldöttség Csíksomlyón

A kínai kommunista hatóságok ezeket az eseteket is az ujgur szabadságharcosok számlájára írták. A kínai kommunista vezetők régóta hangoztatják, hogy a térség többségi ujgur lakosságának "szélsőséges" elemei azaz a szülőföldjük szabadsága és függetlenségéért küzdők,"iszlamista szakadár mozgalommá" szerveződtek az olajban és földgázban gazdag "hszincsiangban".


Ujgur küldöttség Csíksomlyón

MTI - átírva, kiégeszítve

.