2008. augusztus 2., szombat

Remember, remember...

.
Szavazzon Guy Fawkesre
az egyetlen ember
aki valaha tisztességes szándékkal
lépett be a parlamentbe


Figyelem: a napokban új anyag kerül fel a blogba. Addig, aki teheti, szerezze be és nézze meg a V mint Vendetta c. angol filmet.
Tanulságos és ezért nagyon fontos!

2008. július 31., csütörtök

Újabb összecsapás izraeli katonák és palesztin fiatalok közt

.
palesztin_fiu.jpgA szerdai nap sem múlt el véres incidens nélkül Ciszjordániában. Ezen a napon zajlott le annak a 11 éves palesztin fiúnak a temetése Ni'lin településen, akit az izraeli katonák az előző napon agyonlőttek.

Amint a szertartás véget ért, palesztin fiatalok és a felvonult izraeli katonák összecsaptak egymással. A pusztán kövekkel felszerelkezett palesztinoknak semmi esélyük sem lehetett az állig felfegyverkezett ellenfelükkel szemben. Három palesztin megsebesült, egyikük, a 17 esztendős Yousif Amira súlyos fejlövést kapott, és most a klinikai halál állapotában van. A helyiek fogadkoznak: az izraeli haderő brutális fellépése ellenére az immár több hónapja zajló tüntetések folytatódni fognak. A Ni'lin településen élő palesztinok földjeik elrablása, az elválasztó fal építése, és a békés tüntetők elleni erőszakos fellépés ellen tiltakoznak.

Előzmény: A cionista szoldateszka újra gyilkolt!

Pár régi fényképem mára...

.Kattintással a képek nagyíthatók!

2008. július 30., szerda

Magyar-zsidó viszonyhoz

.
Egy nem például keresztény magyar Jeney Attila nyílt levele a „például”
zsidó Szegő Péter honfitársának

Kedves Szegő Péter!

Amikor jó idővel ezelőtt bejelöltél az iwiwen, őszintén megörültem, hogy egy újabb kedves miskolci ismerőssel bővül a baráti köröm. Amikor azonban elolvastam az„ezt csinálom amikor nem dolgozom: mást, például zsidó vagyok” bekezdést, nem hittem a szememnek. Amikor pedig munkásságodnak utánajártam és rákattintottam az antiszemitizmus.hu című honlapra, akkor a meglepetéstől szólni sem tudtam. Bár sem publicista nem vagyok, sem közéleti szerepre nem törekszem, úgy éreztem, hogy az emberi méltóságom, a magyarságom ösztönöz arra, hogy a gép elé üljek - talán másoknak is tanulságul szolgáló - nyílt levelet fogalmazva neked és a magadfajtának kedves Szegő Péter!

Először is azért, mert értékítéletem szerint „például” senki nem lehet sem zsidó, sem cigány, sem magyar kedves Péter, ha te akarsz ilyen példaként tündökölni bárki előtt, akkor rossz úton jársz. Amikor ugyanis bölcs, nálunknál jóval idősebb, sokat látott, és még többet tapasztalt zsidó barátaimnak megmutattam a munkásságodat, elárulhatom, hogy az nem aratott körükben osztatlan sikert. Mert ők nem „például” zsidók, hanem mert annak születtek, hozzád - már békében és jólétben élő fiatalemberhez - képest ők megélték a zsidó létet itthon és nagyvilágban egyaránt, annak megfelelően élnek, de ezt nem verik nagydobra, ezt nem használják propaganda eszköznek. Mert ez sem nem érdem, sem nem hátrány. Mert a világban szétszóródott és e harminckilencezer négyzetkilométeren életét tengető magyar véreimmel együtt én sem „például” vagyok magyar vagy keresztény, vagy férfi, hanem magától értetődően, teljes valómban, megingathatatlanul, hétköznapian, feltűnés nélkül, lélekben és testben egyaránt. Mert szerintem - és talán sok jóérzésű ember szerint is - magyarnak, zsidónak, cigánynak, egyáltalán bármely nemzetiségű és vallású embernek lenni a többség számára nem hivatás, vagy munka melletti - esetleg megbízatás szerinti ( ? ) - elfoglaltságot jelent kedves Péter, hanem az Istentől kapott életet, a gyerekszobát, a hagyomány világot, a történelem- és világszemléletet, az anyanyelvet, a viselkedési kultúrát és a kulturális tőkét és megannyi más értéket, amelyet minden élő ember, nemre, fajra, bőrszínre, vallásra való tekintet nélkül képvisel és magáénak vall. Több mint egy évezrede békés egymás mellett élésben építi a magyarság a magyar államiságot, a magyar kultúrát, alakítjuk a magyar történelmet mindenféle nációk különféle vallást valló tagjaival együtt, a magadfajta bajkeverők nélkül. Mert egyetlen épeszű magyar sem tagadja meg Radnótit vagy bármely más zsidó származású írót, költőt, festőt, Nobel-díjas tudóst csak azért mert zsidó származású. Mert bennünket magyarként, titeket zsidókként, őket cigányokként, örményekként, ruszinokként, szlovákokként, kunokként, románokként, tótokként, szlovénekként, vendekként ide teremtett, együttélésre teremtett az Isten. Különbözőkként, de mégis egyként: magyarként. Bár magamfajtákként és magadfajtákként, mégis egymás mellé és nem egymás ellen rendeltként Tisztelt Szegő Péter! És ez így van jól! Egyenjogúakként, és egyenlőként, akik között az egyiknek ugyanazt és ugyanannyit szabad, mint a másiknak, senki nem tehet különbséget köztük és senki nem korlátozhatja egyiket a másik rovására. Akik között nincsenek egyenlőbbek az egyenlőknél, érted Péter ? Mert Miskolcon, a többségükben a rendkívül jó szellemű első magyar magánegyetemről az állami egyetemre átkerült, akkor a tanulást még értéknek tekintő, valóban tanulni vágyó diákok között sem volt soha téma, hogy ki milyen vallású vagy származású, éppen ezért örülünk mindig egymásnak, amikor bárhol a világon összetalálkozunk, mert egy dolog biztosan összeköt bennünket,: a Miskolci Egyetem, a miskolci campus, s hogy el ne felejtsem: „A” Gárdonyi.

Olvasva az antiszemitizmus.hu weboldal beköszöntőjét, mely szerint „ Antiszemitának tekintjük a »Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek« zsidó, illetve az »Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük« keresztény elvének megsértését „ című bekezdést, a tiszteletre méltó elveitekhez javasolnék egy kiegészítést. Mégpedig a Tízparancsolat ( Az erkölcsi élet sziklaalapja ) 8. parancsolatját, amely szó szerint így hangzik: „Ne hazudj, mások becsületében ne tégy kárt !”.

Ezt pedig többek között azért javaslom Kedves Péter, mert a Turulvédő nagygyűlés állatok módjára karámba terelt, állampolgári jogaiban törvénytelenül korlátozott, kordonok közé szorított, büntetlen előéletű, törvénytisztelő magyar állampolgárainak egyikeként, értetlenséggel vegyes érdeklődéssel szemléltem, ahogy az acélkerítés másik oldalán az adófizetők pénzén, az adófizetők esetleges széttrancsírozására teljesen indokolatlanul, állig felfegyverzett, „rendőrök”(?) között rendkívül otthonosan rohangálsz fel és alá szorgalmasan kattintgatva a fényképezőgépedet. Közben pedig azon tűnődtem, hogy mi keresni valód lehet ott?

Biztos vagyok abban, hogy ezúttal nem találtál antiszemita kilengésre, megfogalmazásra, horribile dictu támadásra utaló nyomot, jelet a Jobbik és KDNP XII. kerületi szervezetének méltóságteljes nagygyűlésén, de a jelenléted - „munkásságodról” nem is beszélve - több szempontból elgondolkoztatott. Mert hazudni nem szabad és nem lehet Péter! Nem kell és nem lehet antiszemitizmust hazudni ott, ahol nincs honlapszerkesztő barátom! Ha te és a magadfajták hűek akartok lenni a „Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek” elvéhez, akkor nézetem szerint vagy abba kellene hagynotok az igaztalan, egyoldalú antiszemitázást, vagy mivel demokráciában, a szólás-és véleményszabadságot biztosító jogállamban élünk, el kell viselnetek, hogy bizony a tiétekkel szemben is van más vélemény, és annak is van létjogosultsága és attól még nem antiszemita, csak mert a ti szűk keresztmetszeteken keresztül nem értelmezhető. El kell viselnetek csakis azért, mert a demokráciát elismerő közösség, a társadalom veletek egyenjogú tagjai más-más nézeteket vallanak magukénak, akiknél sem neked, sem nekem, sem senki másnak nincsen sem több, sem kevesebb joga, a hatályban lévő Alkotmány szerint.

Úgy vélem, hogy a normális zsidó-magyar, magyar-zsidó párbeszéd akkor fog elkezdődni, amikor nem kiváltságosok mondják meg, hogy ki mit ér, ki az antiszemita és ki nem, hanem a zsidóság józan, bölcs élni akarása, és élni tudása, a magyar nemzetével együtt érvényesül. Se több, se kevesebb joggal ! Ha te nehezen minősíthető antiszemita mondatvadászatot folytatsz, akkor ne csodálkozz, ha heves, vagy szókimondó bírálatot váltasz ki bárkiből. Ok és okozat egymást követik, erről hajlamosak vagytok elfeledkezni Péter! A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányában nem olvastam olyan passzust, hogy a Magyar Köztársaságot antiszemita és nem antiszemita állampolgárok alkotnák. Mint ahogy arra sem ad senkinek felhatalmazást az alaptörvény, hogy vegye magának a bátorságot és egy személyben - vagy csoportosan - eldöntse ezt, ítéletet mondjon bárki felett, egy valahol, valakik által, valamilyen indíték alapján felállított minősítési rendszer szerint.

Nem állítom és nem tagadom, hogy jól idéztek a különböző cikkekből, írott- és elektronikus sajtóbéli megnyilvánulásokból, azt sem állítom, hogy azok ne sértenének bizonyos érdekeket, ne lennének sarkosak és kemények, de állítom, hogy hisztériakeltésetekkel ellentétben, nem ez a legnagyobb probléma ma Magyarországon, ahol szétesni látszik az állam, nehezen beszélhetünk anyagi vagy közbiztonságról, nincs termelőerő az országban - legalábbis magyar kézben már alig -, de aki még termel, már azt is ellehetetlenítik, és inkább kipusztítja mind a fáit, mind a terményeit, ha már eladni nem tudja azokat.

Azt is állítom, hogy annak állandó ismételgetése, rádióban, televízióban és sajtóban való sulykolása, hogy a magyar egy antiszemita nemzet, rossz vért szül, igaztalan, bizonyíthatatlan, ráadásul az idejét múlt, kollektív bűnösség elvét idéző vád és kárára válik magyarnak, zsidónak, cigánynak és bármely nemzetiségnek egyaránt. Egyébként pedig a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló és azt megvédő jogállamban - de nézz körül az Egyesült Államok-béli honlapokon is -, a jogegyenlőség alapján véleményem szerint mindenki azt ír, azt ad ki, azt árul, amit akar, de vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Ha kell, természetesen bíróság előtt.

Szegő Péter és az ő társai jelentsenek fel bárkit a rendőrségen vagy az ügyészségen, ha van bizonyítékotok és hitelt érdemlően igazolni tudjátok az álláspontotokat, de kérlek ne vegyétek a bátorságot mások megbélyegzésére! Nem elég igazságszolgáltatási fórum nektek a magyar bíróság?

Vagy azt akarjátok elérni, hogy bárki megalkossa az antimagyarizmus.hu portált, és szemelvényeket hozzanak a nemzeti, és történelmi lobogóink, nagyjaink, egykor volt uralkodóink, kormányzóink miniszterelnökeink vagy a Szent Korona gyalázásáról, gúny tárgyává tételéről, kedves Péter?

Esetleg azt akarjátok, hogy Lovas Istvánt plagizálva, egyszer behelyettesítse valaki a magyarral a ti antiszemitizmus definíciótokat ? : „Az antimagyarizmus olyan sajátos kép a magyarságról, amely alkalmas a magyarsággal szembeni gyűlölet kifejezésére. Az antimagyarizmus szóbeli, vagy fizikai megnyilvánulási formái irányulhatnak magyar vagy nem magyar ember ellen, személyes tulajdonuk ellen, valamint a magyar közösség intézményei és vallási létesítményei ellen.” Ezt akarjátok????

Mi is sérelmezhetnénk, hogy ellenünk, mint fasisztának, nácinak, bűnös nemzetnek megbélyegzett magyarság ellen, nemkülönben felmenőink elkobzott javai ellen, továbbá közösségeink, iskoláink, kórházaink, templomaink, plébánosaink, Szent Koronánk, Árpád-sávos történelmi lobogónk ellen mennyi támadás indult már, és indul napjainkban is! Mint egykori egyetemi, történész hallgatótársnak - mint a demokratikus jogokra oly érzékeny embernek -, elsőként neked illett volna például Kosaras Péter Ákos védelmében megszólalnod, és annak támadása helyett elmondani az embereknek, hogy a híradások csak annyira igazak mint a jereváni rádió közlései. Stoffán György kristálytiszta logikával, tényszerűséggel és igazságérzettel leírta már az egyik nemzeti honlapon, hogy Kosaras esetében sem voltak képesek a médiumok tényszerűen tudósítani a történtekről, sőt pont a tények nem érdekelték őket valamint a hozzád hasonlóan gondolkodókat. Ha végzettséged szerint történésznek vallod magad - akinek kizárólag a tényekhez szabadna ragaszkodnia - miért nem tiltakoztál akkor a csúsztatások ellen??? Nem ragozom tovább a kérdést, de bízom abban, hogy antiszemitizmus.hu című weblapot nem az olvasók és az azzal egyetértők, mint sokkal inkább a honlapodon feltüntetett szponzorok pénze tartja még életben.

Minden állításotokkal szemben ez nem egy antiszemita ország, erre legjobb példa és alaptalan vádjaitokra csattanós válasz Reiner Péter felszólalása a Turulvédő nagygyűlésen, aki magától értetődő természetességgel éli meg magyar zsidó voltát, ezzel nem kérkedik, de nem is tagadja meg azt, és magyarként számára az is természetes, hogy kiáll az igazság mellett, megvédi a magyar nemzet történelmi szimbólumait, és tiltakozik az ordas hazugságok, a becstelenség, valamint az embertelenség ellen.

Mellesleg tevékenységetek értelmetlenségét jól mutatja a törvényhozók bölcsessége is, akik nem engedték hatályba lépni az úgynevezett gyűlöletbeszéd törvényt Magyarországon. Amit ugyanis ti műveltek és ennek a törvénynek a kiagyalói megcéloztak, az Péter nem egy demokrácia, hanem egyenesen az orwelli gondolatrendőrség életre hívása. Gondolatokat, mondatokat üldözni a XXI. században, nyilasnak hazudni az Árpád-ház lobogóját, Wass Albert mondataitól, vagy egy Turul-szobortól rettegni, azok ellen mesterséges hisztériát kelteni: normális dolognak tartod ezt felebarátom?

Tedd a szívedre a kezed, lásd be, hogy tévúton jártok, az etnikai villongások senki által nem kívánt, veszélyes tüzével játszotok. Ha nem vagy tisztában a történelmi tényekkel, ha nem akarsz szembesülni az igazsággal, társaiddal együtt keressetek magatoknak a mostani helyett egy tisztességes munkát, amellyel legalább értéket tudtok teremteni a magyar társadalom számára.

Ne fáradj a válasszal, nem hiszem, hogy e levél alapján megváltoztatod az álláspontodat. Pusztán szeretném ha elgondolkoznál, elgondolkoznátok a leírtakon. Mivel fentiek nemcsak kettőnkre vonatkoznak, ezúton tájékoztatlak arról, hogy ezt a levelet nyilvánosságra hozom.

Béke veled és veletek!

Üdvözlettel: Jeney Attila


Szegő Péter nyílt levele Jeney Attilának

2008. augusztus 01. 09:52HunHír.Hu-információ

Jeney Attila magánemberként írt egy magyarvédő levelet a vállaltan zsidó származású és identitású Szegő Péter újságírónak a Turult óhajtó tüntetés kapcsán. Szegő Péter megkérdezte, lehoznánk-e válaszlevelét. Közzé tesszük, kérdezve a toleranciabajnokokat, hogy hol is vannak a kirekesztők?

Kedves Attila!

Hozzám írt nyílt leveledet nem szeretném válasz nélkül hagyni. Az a legegyszerűbb, ha idézlek és az adott idézetre reagálok:

Amikor […] elolvastam az „ezt csinálom amikor nem dolgozom: mást, például zsidó vagyok” bekezdést, nem hittem a szememnek.

Mivel mindig zsidó vagyok, ezért akkor is zsidó vagyok, amikor nem dolgozom. Félig komolyan írtam, félig tréfának szántam, sajnálom, ha nem ment át. Azt azonban nem értem, hogy – még ha nem is értetted –, mi váltotta ki a döbbenetet Nálad.

Mert szerintem […] bármely nemzetiségű és vallású embernek lenni a többség számára nem hivatás, vagy munka melletti – esetleg megbízatás szerinti (?) – elfoglaltságot jelent […]

Ezt értsem úgy, hogy igazából nem vagyok zsidó, csak – föltételezésed szerint; ezért a zárójelbe tett kérdőjel – valakik megbíztak engem azzal, hogy legyek az? Nem, Attila, senki sem bízott meg azzal hogy zsidó legyek. Annak születtem és ez nagyon fontos a számomra.

Több mint egy évezrede békés egymás mellett élésben építi a magyarság a magyar államiságot, a magyar kultúrát, alakítjuk a magyar történelmet mindenféle nációk különféle vallást valló tagjaival együtt, a magadfajta bajkeverők nélkül.

Békés egymás mellett élésben építette főleg 1944 tavaszán, amikor a magyar közigazgatás, a Magyar Államvasutak, és Magyar Királyi Csendőrség 437 ezer zsidót föltett a vonatra, hogy aztán többségük füst formájában távozzék a nagy lengyel égre. Tette mindezt a magyar társadalom többségének teljes passzivitásával. Ahogy Bulányi páter mondta 1990 táján: szégyelli magát, amiért 1944-ben nem feküdt a Birkenauba tartó vonat elé.
Hogy bajkeverő mennyiben vagyok, nem tudom. Ha esetleg akár egy sort is idéztél volna tőlem, hogy: Te, Péter, amit 1673. május 23-án a Novoszibirszki Harsona 5. oldalán írtál a poszogók nemi életéről, az egy totális csacsiság, mert a poszogók nem így szaporodnak, hanem amúgy, akkor tudnánk miről vitatkozni, így viszont fogalmam sincs, mitől vagyok bajkeverő.

Egyenjogúakként, és egyenlőként, akik között az egyiknek ugyanazt és ugyanannyit szabad, mint a másiknak, senki nem tehet különbséget köztük és senki nem korlátozhatja egyiket a másik rovására. Akik között nincsenek egyenlőbbek az egyenlőknél, érted Péter?

Értem, Attila. Sőt: teljesen egyet is értek Veled. Csak azt nem értem, hogy ilyen evidenciákat minek leírni.

[…] A Turulvédő nagygyűlés […] törvénytisztelő magyar állampolgárainak egyikeként, értetlenséggel vegyes érdeklődéssel szemléltem, ahogy az acélkerítés másik oldalán az adófizetők pénzén az adófizetők esetleges széttrancsírozására teljesen indokolatlanul, állig felfegyverzett, „rendőrök”(?) között rendkívül otthonosan rohangálsz fel és alá szorgalmasan kattintgatva a fényképezőgépedet. Közben pedig azon tűnődtem, hogy mi keresni valód lehet ott?

Nem tudom, miért vannak a rendőrök idézőjelben és miért a zárójelbe tett kérdőjel utánuk. Azért rohangáltam föl és alá, mert tudósítóként a munkámat végeztem és ugyanezért fényképeztem is. Azt tudnod kell, hogy aki egy nyilvános tüntetésre elmegy, annak számítania kell arra, hogy megjelenik a fényképe a médiában. Egyébként nem fényképeztelek le Téged. A kerítésen túl két okból voltam. Egyrészt – tekintve, hogy ott nem volt tömeg – gyorsabban lehetett eljutni A pontból B pontba, például sikerült odaérnem az 5 perc 41 másodperc és 5 perc 49 másodperc között látható-hallható mocskoszsidózáshoz, másrészt volt ott egy emelvény, aminek a tetejéről jobban lehetett fényképezni, mint a tömegből.

Biztos vagyok abban, hogy ezúttal nem találtál antiszemita kilengésre, megfogalmazásra, horribile dictu támadásra utaló nyomot, jelet a Jobbik és KDNP XII. kerületi szervezetének méltóságteljes nagygyűlésén, de a jelenléted - „munkásságodról” nem is beszélve - több szempontból elgondolkoztatott. Mert hazudni nem szabad és nem lehet Péter!

Dehogynem találtam, lásd az előző videón a mocskoszsidózást, ugyanezen a videón a 0 perc 54 másodperc és 1 perc 1 másodperc közt látható transzparenst, vagy akár Hegedűs Zsuzsanna föllépésének fölkonferálását aki expressis verbis a Hazafias Magyarok Szövetsége, azaz „a magyar Hamasz” nevében énekelt. A magyar radikális nacionalizmus általában antiszemitizmussal párosul, vegyél a kezedbe egy Magyar Fórumot, egy Magyar Mércét, stb. Nem állítom, hogy aki radikálisan nacionalista, az biztos, hogy antiszemita, de jó esély van rá. Ez 1918 előtt nem így volt – főleg ha a nacionalizmus nem Bécs, hanem a magyarországi nemzeti kisebbségek ellen irányult –, de azóta eltelt kilencven év, történt egy s más. Úgy egyébként, amikor Novák Előd fölolvasta a tüntetést jegyző szervezeteket, a Kuruc.info szerkesztősége és a Magyar Gárda kapta a legnagyobb tapsot. Ezek után miért gondoljam azt, hogy az antiszemitizmus hidrája nagy ívben elkerülte a turultüntetést? Hogy mit hazudtam, azt még mindig nem tudom.

Mivel demokráciában, a szólás-és véleményszabadságot biztosító jogállamban élünk, el kell viselnetek, hogy bizony a tiétekkel szemben is van más vélemény, és annak is van létjogosultsága és attól még nem antiszemita, csak mert a ti szűk keresztmetszeteken keresztül nem értelmezhető.

Egyrészt nem tudom, mit takar a többes szám második személy. Másrészt tisztázzunk valamit: attól, hogy valami belefér a szólásszabadság kereteibe, még lehet antiszemita.

[…] Annak állandó ismételgetése […], sajtóban való sulykolása, hogy a magyar egy antiszemita nemzet, rossz vért szül, igaztalan, bizonyíthatatlan, ráadásul az idejét múlt, kollektív bűnösség elvét idéző vád és kárára válik magyarnak, zsidónak, cigánynak és bármely nemzetiségnek egyaránt. Egyébként pedig a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló és azt megvédő jogállamban – de nézz körül az Egyesült Államok-béli honlapokon is –, a jogegyenlőség alapján véleményem szerint mindenki azt ír, azt ad ki, azt árul, amit akar, de vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Ha kell, természetesen bíróság előtt.
Szegő Péter és az ő társai jelentsenek fel bárkit […], ha van bizonyítékotok és hitelt érdemlően igazolni tudjátok az álláspontotokat, de kérlek ne vegyétek a bátorságot mások megbélyegzésére! Nem elég igazságszolgáltatási fórum nektek a magyar bíróság?Attila, hallottál vagy olvastál tőlem bárhol, bármikor olyat, hogy a magyar egy antiszemita nemzet? Nem hallottál. Nem hallhattál, mert én ilyet nem mondtam, sőt: nem is gondoltam. Ha megkérdezted volna tőlem, hogy „Péter, szerinted a magyar egy antiszemita nemzet?”, akkor azt válaszoltam volna, hogy „Nem, Attila, nem. A magyar nem antiszemita nemzet, bár kétségkívül vannak antiszemita tagjai.”
Hallottál tőlem olyat, hogy a szólásszabadságot korlátozni kéne? Nem hallottál, nem is hallhattál, mert szabadelvűként nagyon egyetértek azzal a meglehetősen tág szólásszabadság-fölfogással, amelyet az Alkotmánybíróság az 1992. évi 30. határozatában kifejtett és amelynek szellemében a BTK ilyetén történő szigorítási kísérleteit egytől egyig alkotmányellenesnek ítélte. Én vagyok az utolsó, aki a legaljasabb zsidózást följelenteném – de azt leírom róla, hogy ez a legaljasabb zsidózás.

[…] Azt akarjátok elérni, hogy bárki megalkossa az antimagyarizmus.hu portált […]?

Még mindig nem értem a többes számot. Viszont ami ennél fontosabb: akarom, nem akarom, a Kuruc.infónak volt egy „Antimagyarizmus” aloldala és ha beírod a Google keresőjébe, hogy „antimagyarizmus”, vagy „magyarellenesség”, kiad összesen több mint negyvenezer találatot.

Mi is sérelmezhetnénk, hogy ellenünk, mint fasisztának, nácinak, bűnös nemzetnek megbélyegzett magyarság ellen, nemkülönben felmenőink elkobzott javai ellen […] mennyi támadás indult már, és indul napjainkban is!

Továbbra sem értem, hogy mi ez a „ti” meg „mi”. Mutass egyetlenegy példát a publikációimból, ahol a magyarságot lefasisztáztam vagy lenáciztam volna. Nem fogsz tudni mutatni. Ami a sérelmeket illeti: a Független Kisgazdapárt 1990-ben az 1945-ös tulajdonviszonyok visszaállítását javasolta – más kérdés, hogy kormányra kerülése ellenére sem lett ebből semmi. A kisgazda álláspont erkölcsileg tökéletesen érthető – sőt: még érthetőbb lett volna, ha nem 1945-ig, hanem 1937-ig nyúlt volna vissza, hiszen, ha azt mondjuk, hogy Weiss Manfréd leszármazottjai kapják vissza a Csepel Weiss Manfréd Vas- és Fémműveket, akkor ugyanezzel a logikával az Esterházyak is visszakaphatják a fél Dunántúlt – viszont tökéletesen kivitelezhetetlen. A javak el lettek kobozva, a vagonok el lettek indítva, az életek ki lettek oltva, ez van.

Elsőként neked illett volna például Kosaras Péter Ákos védelmében megszólalnod, és annak támadása helyett elmondani az embereknek, hogy a híradások csak annyira igazak mint a jereváni rádió közlései.

Kosarassal kapcsolatban két dolog tény. Egy: a WIW-en egy – azóta levett – képen náci egyenruhában feszített. Kettő: szintén a WIW-en mások mellett tagja a Hezbollah klubnak, azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Egyébként hogy mennyire nem kellett kiállnom mellette: iskolaigazgató lett nélkülem is.

Minden állításotokkal szemben ez nem egy antiszemita ország, erre legjobb példa és alaptalan vádjaitokra csattanós válasz Reiner Péter felszólalása a Turulvédő nagygyűlésen, aki magától értetődő természetességgel éli meg magyar zsidó voltát […].

Egy: nem állítottam, hogy ez egy antiszemita ország. Kettő: Reiner a Magyar Gárda díszzsidaja, aki úgy kell a Gárdának önnön nem antiszemita voltát úgymond igazolandó, mint egy falat kenyér, lásd: Szegő Péter: Cigányok a gárdában.

Tevékenységetek értelmetlenségét jól mutatja a törvényhozók bölcsessége is, akik nem engedték hatályba lépni az úgynevezett gyűlöletbeszéd törvényt Magyarországon.

Még egyszer: szabadelvűként ódzkodom a szólásszabadságot korlátozásától. De attól, hogy valami nem büntetendő – és örvendetes, hogy nem az –, még lehet aljas és megvetendő. Ezzel kapcsolatban figyelmedbe ajánlom Kis János és Sólyom László: Az alkotmány és a szólásszabadság című, nagyszerű írását. Egyébként a törvényhozók „bölcsességén” átment a törvényjavaslat. Sólyom László viszont nem írta alá, hanem kontrollt kért az Alkotmánybíróságtól, az AB pedig alkotmányellenesnek találta.

Nem folytatom, bár levelednek még sok mondatát cáfolhatnám. S még arról, hogy ez a nyílt levélváltásunk hol jelenik meg, csak egy példa – pedig lenne több is: ez milyen címadás?

Üdvözöl: Péter

HunHír.Hu kommentár:

Azzal hogy egyből igent mondtunk Szegő Péter kérésére válaszlevelének közlése kapcsán, jelezni szeretnénk a gyűlöletkeltőknek, az igazi kirekesztőknek is. A nemzeti radikalizmus, illetve annak általunk is történő tolmácsolása azt jelenti: ha támadunk egyes zsidókat, cigányokat, vagy bárkit, azt nem azért tesszük, mert az zsidó, cigány vagy bárki, hanem mert úgy viselkedik él, tevékenykedik, ami sérti a magyar embereket. Fizikai, szellemi, vagy ideológiai támadásra csak válaszolunk, szerény eszközeinkkel.

.

Megvan a 20 000!!!!

.
Üdvözlöm és köszöntöm a 20 000-ik a blogomra rákattintó olvasómat!
Örömteljes az is, és megosztom Önökkel, veletek, hogy a nyitott oldalak száma szintén roham-szerű növekedési tendenciát mutat. Magyarul: nem csak attól nő az olvasottság, hogy hány megnyitást (kattintást) mér a számláló, ez csak az egyik kritérium, hanem -és ez az igazán fontos adat!- hogy hány oldalt nyitották meg a blog látogatói.
Köszönöm az érdeklődést. és a hűséget -annak akit megillet.
A jövőben is kitartok a saját "szerkesztési" elveim mellett és célom kiszolgálni mindazokat akik őszinteségre, és igazságra vágynak.

Éljen a szólás szabadság!
Le a cenzúrával!
Le a média manipulációval!

Ha úgy gondolják-gondoljátok, terjesszétek a blogomat.
Nem fogok csalódást okozni.

Szentlászlói (Laslovo) bajtársaimmal a hős faluban

Magyar rendőrök oszlattak Belgrád utcáin?

.
Ciki, nagyon ciki...

Ez a fránya CNN tud valamit:
ide a linkre rákattintva kiderül, titokban elkészült az 5-ös metró vonala.
A nagyobb megállók: Vörösmarty tér - Csepel - Baja - Szeged - NándorfehérvárA kedd esti, Karadzsics kiadatása elleni demonstráció képeit a tavalyi magyarországi zavargások spotjaival toldották meg a CNN oldalán – figyelt föl rá a FigyelőNet internetes portál.
A CNN honlapján a keddi szerb ultranacionalista tüntetés közvetítéséről szóló videó különösen ismerős lehet a magyar szemnek. A felvétel elején az Andrássy úton a feltehetőleg 2007. március 15-én randalírozó tömeg látható. Teljesen felismerhető a környék, de ha ez nem lenne elég, a címeres magyar zászló minden kétséget eloszlat, valamint a magyar rendszámú autók és a kisföldalatti megállóját jelző tábla. Az intenetes lap megkérdezte a CNN illetékeseit is az esetről, ám választ még nem kaptak.

(FN)

Belgrád-Bukarest-Budapest egy kutya....
Magyarországi rendőr - szerb rendőr még egy kutya

CNN hazugsággyár - ez is kutya
Ennyit a "profizmusról", a "hitelességről", az "objektivitásról", stb....
Kutyából pedig nem lesz szalonna!

Akkor is ciki!
A CNN beismerte, hogy hibázott és levették az ominózus videót a site-jukról!
20:41 - 2008 július 30

Bocsánatot kért a CNN hírtelevízió, amiért budapesti tömegoszlatások képeivel illusztrálta a keddi belgrádi demonstrációról szóló beszámolóját. A kommentár nélküli összeállítást az APTN hírügynökségtől kapták. A cég a hírTV megkeresésére elismerte a hibát és nagyobb óvatosságra intette alkalmazottait.

Nigel Pritchard, a CNN szóvivője a Hír Televíziónak nyilatkozva elmondta, televíziója bocsánatot kér, amiért az APTN-től átvett, tavaly márciusi budapesti tömegoszlatások képeivel illusztrálta a Radovan Karadzsics kiadatása elleni, kedd esti tömegtüntetésről készült vágókepeit.

Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket tesznek a jövőben, hogy hasonló eset ne forduljon elő, valamint hányan felügyelik az APTN hírügynökségtől átvett vágóképeket, a szóvivő nem volt hajlandó válaszolni.

Az APTN hírügynökség szintén elismerte a hírTV-nek, hogy hibázott a belgrádi demonstrációról készített videokazetta tartalmának továbbításakor. A hírügynökség magyarázata szerint az új felvétel nem írta teljesen felül a korábbi budapesti tömegoszlatásról készített felvételeket, így a hírügynökség közvetlen kliensei, a CNN is, figyelmetlenségből belevették a vágatlan budapesti felvételeket is összefoglalójukba. Az APTN alkalmazottjai észrevették a hibát, értesítettek a hírszolgáltatókat és új felvételeket küldtek át.

Hogy elkerüljék az ilyen, ritkán előforduló eseményeket, az APTN hírügynökség nagyobb óvatosságra intette alkalmazottjait a korábbi videokazetták újbóli felhasználásánál, valamint a még frissülő hírek felvételeinek határidőre történő átjátszásának ellenőrzésekor - értesítette Jack Stokes, az APTN médiaigazgatója a Hír Televíziót.

A CNN másfél perces összeállításában az Andrássy úti gyújtogatás, a Magyarországon többször is bevetett vízagyú, illetve a nemzeti zászló és a budapesti Kisföldalatti egyik állomása is jól kivehető.

Hirtv-MTI

Rendőrségi ügy

.
Ez is egy vélemény
(katt a képre a nagyításért!)

"A sajtótájékoztatón lejátszották az Echo TV egyik július közepi adásának részletét, amelyben Hende Csaba, a Polgárok Házát fenntartó Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, a magyar rendőrség zászlaját oly mértékben bemocskolták, hogy ez az alakulat így nem maradhat fent.
"Egy kormányváltás után a rendőrséget fel kell oszlatni, és újjá kell szervezni, magyarul mindenki elveszti beosztását, és majd valakik, akiket arra a közbizalom megbíz (...), majd eldöntik, ki az, aki újra szolgálatba állhat, és ki az, akit visszavesznek" - fogalmazott a felvételen Hende Csaba.
Török Zsolt szerint ilyen durva támadás a rendszerváltás óta nem érte a rendőrséget, ráadásul az Orbán-kormány egykori igazságügyi államtitkárának részéről.
Az MSZP-s politikus hozzátette: minden demokratának fel kell szólalnia ez ellen, és vissza kell utasítania Hende Csaba kijelentését."

Én pedig a senkiházi Török Zsoltot utasítom vissza: olyan durva támadás még nem érte a jogaikkal élő magyar embereket a rendszer-gengszter-módszerváltás óta, mint 2006-ban (és azután is) a rendőröknek látszó terrorista bandától!

Idekívánkozó idézet:

Morvai Krisztina: "...ha Gyurcsány Ferencet a szabadságról hallom beszélni, (...) sírógörcsöt kapok..."

A mai rossz hír. Most érkezett!!!

.
A cionista szoldateszka újra gyilkolt! Friss Hír!

Szép jó napot mindenkinek!

Pár perccel ezelőtt kaptam a következő képeket és a hozzátartozó tájékoztatót az ISM-tól (International Solidarity Movement - Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom) a megszállt Palesztinából.

Ahmed Ussam Yusef Mousa

Tegnap, július 29-én délután 6 órákor (18:00) a Nil'in palesztin faluban egy "izraeli" katona kb. 10 méteres távolságból éles lőszerrel fejbe lőtte és megölte a 11 éves Ahmed Ussam Yusef Mousát.
5 másik személy, köztük két kiskorú gyermek is megsérült a cionisták sortüzétől.
A falu lakossága az elmult napokban, hetekben, többször szembeszállt a megszálló katonákkal.
A palesztinok tiltakoznak a cionista apartheid fal ellen melyet a falu közvetlen határában emelkedik.
A szégyen falat a Hágai Nemzetközi Bíróság törvénytelenné nyílvanította 2004-ben.

Az apartheid fal elleni tiltákozó megmozdulások során eddig 11 személyt gyilkolták meg a megszálló "izraeli" katonák.

Az áldozatok névsora:

Mohammad Fadel Hashem Rayan, 25.
Zakaria MaHmud Salem, 28.
Abdal Rahman Abu Eid, 62.
Mohammad Daud Badwan, 21.

Diaa Abdel Karim Abu Eid, 24.

Hussain mahmud Awwad Aliyan,17.

Islam Hashem Rizik Zhahran, 14.

Alaa Mohammad Abdel Rahman Khalil, 14.

Jamal Jaber Ibrahim Assi, 15.

Odai Mofeed Mahmud Assi, 14.

Mahayub Nimer Assi, 15.


Ahmed Ussam Yusef Mousát

An 11 year old boy shot dead

An 11 year old boy called Ahmed Ussam Yusef Mousa was shot dead at
approximately 6pm near the Palestinian village of Nil’in. He was shot
once in the head at close range with live ammunition.

According to ISM volunteers inside Nil’in, confrontations are taking
place between villagers and the Israeli forces; shots have been heard
and five people are said to have been wounded.

Demonstrations have been held almost every day for the past few weeks
as near Nil’in against Israel’s Apartheid Wall, declared illegal by
the International Court in the Hague in 2004. The wall will deprive
the village of almost 2,500 Dunums of agricultural land, and put the
existence of the entirely community in doubt.

The news came on the same day that Victor MacDiarmid, a Canadian human
rights worker was due for deportation at midnight from Ben Gurion
airport near Tel Aviv. The 23 year old had been shot twice, once in
the shoulder and once in the knee by rubber coated steel bullets
whilst attending the Nil’in protests. He was arrested whilst taking
pictures of a woman’s demonstration on 23rd of July.

The Israeli Army and Border Police have been increasingly ill-
disciplined and violent in response to the demonstrations. News came
this morning that Israeli Battalion Commander Lt. Col Omri, had been
sent on 10 days compulsory leave as a punishment for his conduct at
Nil’in. Omri held a 27 year old Palestinian detainee Ashraf Abu Rahma
by the shoulder while one of his men shot Abu Rahma with a rubber
coated steel bullet at very close range. Abu Rahma was blindfolded and
his hands were bound when he was shot in the foot.

At least 11 other Palestinians have died protesting against Israeli’s
apartheid wall. Their names are:

Mohammad Fadel Hashem Rayan, age 25.
Zakaria MaHmud Salem, age 28.
Abdal Rahman Abu Eid, age 62.
Mohammad Daud Badwan, age 21.
Diaa Abdel Karim Abu Eid, age 24.
Hussain mahmud Awwad Aliyan, age 17.
Islam Hashem Rizik Zhahran, age 14.
Alaa Mohammad Abdel Rahman Khalil, age 14.
Jamal Jaber Ibrahim Assi, age 15.
Odai Mofeed Mahmud Assi, age 14.
Mahayub Nimer Assi, age 15.

További információért vegye fel a kapcsolatot az ISM média irodájával
For more information contact the ISM Media Office (970)-2-2971824.
Az ISM önkéntesekről Nil'in-ben
For ISM volunteers in Nil’in: Camilla (972) (0)54 2385681, Helena
(972) (0)549725207.

10 nap béke palesztin gyerekeknek

A Magyar Iszlám Közösség nyári tábora palesztin gyerekeknek

A mai jó hír

.
Karadzic Hágában!!!*
Ezzel a géppel röpítették Rotterdamba Radovan Karadzicot aki felelős

ezért...

és ezért

és ezért...


*Fenntartásaim a Hágai ICC (Nemzetközi Törvényszék)-vel szembe továbbra is fennállnak. De most, és itt, nem ez a lényeg. Karadzic elítélésével - mert nem csak a személy ítéltetik-, az újkori rác-náci gondolat lesz pellengére állítva.


Szőnyi Bartalos Mária: BARÁTSÁGOKRÓL

.
Szükségletek szülte terveik megvalósításához úgynevezett érdekbarátokat keresnek sokan napjainkban. Nem érdektársakat, mert az, egyértelműen pénzalapú. Érdekbarátságok kellenek, mert jobban hangzik, ha az érdek szó mellé a barátság szó kerül. Sőt, úgy még jobban érvényesíthető, ha az előtagot elhagyva marad egymagában a „barátság” szó. Ami egyértelműen félrevezető a másik számára, ha a másik az eredeti, igazi barátságra gondol.

Ma, nem azt jelenti a barátság fogalma, mint régebben. Jelentéstartalma megkopni látszik.

Ha valaki arra kér, hogy legyek a barátja, akkor máris egy olyan elvárást zúdít rám, amely kizárólag kötelezettségekkel jár részemről. Már önmagában az, hogy megkér vagy felszólít a barátságra azt sugallja, hogy elvárja tőlem a barátságomat.

Nekem van egy barátom. Igazi. Ritkán találkozunk. Előfordul, hogy évekig nem látjuk egymást. Nem telefonálunk egymásnak, de figyelemmel kísérjük a másik életét. Tudunk egymás gondjairól, örömeiről úgy, hogy nem beszélünk róla, mert nem találkozunk. Ez, egy gyermekkortól létező, ki nem mondott barátság. Mert a barátságot nem kell kimondani. Az vagy kialakul vagy nem. A barátságot nem kell kérni, mert az a szeretetből fakad és két ember egymás iránti tiszteletéből. Az igazi barátság nem elfogult, de érinthetetlen mások részéről. Mondhatnak bármit mások neki rólam, vagy nekem róla. Mi, szinte együtt nőttünk fel, ismerjük egymást. Tudja, hogy fontos számomra a barátsága, de én is tudom, hogy fontos számára az én barátságom. Fontos számunkra a másik létezése és a tudat, hogy nagy baj esetén van kihez fordulni.

Egyszer, amikor nagy bajban voltam, felajánlotta a segítségét és megkért, gondolkodjam el azon, hogy elfogadom-e. Megígértem, hogy átgondolom. Átgondoltam, és arra az álláspontra jutottam, hogy meg tudom oldani a problémámat, ha nehezen is, de nem teszem kockára ezt az évtizedek óta tartó tiszta, igazi, elvárások nélküli barátságot; mert ilyen csak egy adatik az ember életében, és boldog lehet az, akinek egyáltalán megadatik. Nos, számomra azt jelenti a barátság szó fogalma, hogy nem használom ki a barátomat, nincsenek elvárásaim felé, elfogadom olyannak, amilyen; a hibáival, erényeivel együtt, s ha szüksége lesz rá, megteszem, hogy segíteni fogok rajta úgy, hogy lehet, meg sem tudja, csak megérzi esetleg, hogy én voltam a „tettes”.

Ma, érdekbarátságok szövődnek, amelyek közel sem azonos emberi tartalommal bírnak, mint a számomra sokat jelentő igazi, mások részéről érinthetetlen barátság. A mai barátságnak nevezett emberi érdekkapcsolatok tele vannak egymás iránti elvárásokkal, mert a közös érdek hozta létre őket. Ezek, nem életre szóló barátságok, hanem egy intervallumra szóló érdekkapcsolatok, amit a pénzszerzés motivál, és az egymás iránti, fokozódó elvárások miatt nem lehet tartós. Az ilyen „barátságok” nyomasztóvá, teherré válhatnak mindkét fél számára. A cél elérése után könnyen felbomlanak, de sok esetben előfordul, hogy még a cél elérése előtt megszűnnek.

Az igazi barátság nem ismeri az alá-és fölérendelt emberi kapcsolatokat, amelyben a felkért „barátot” a felkérő - érdekeinek megfelelően - kihasználja és kiszolgálójává teszi ingyen. Ha egy idő után a felkért „barát” szólni mer valamiért, akkor kiderül, hogy ez a barátság egyoldalú elvárásokon alapult a kezdetektől fogva, mert a felkérő máris megszabadul tőle könnyen legyintve és mondva: „Nem is vagy a barátom mától fogva”.

Az igazi barátság nem ejti a kettős hűség csapdájába a barátokat, mert a kettős hűség: minden válság drámája.


Komárom-Szőny, 2007. július 29.

2008. július 29., kedd

Éljen a szabadság! Humor a mai napra...

-
Ajánlom, feltétlenül nézzék végig!

Hol vannak a katonák, avagy hogyan támogatják a magyar politikusok a nemzetközi nagytőke további gyarapodását!

.
A háború üzlet!

Most már nem csak pénzel, hanem vérrel is segítik képviselőink Soros, Rothschild és a többi milliárdos további gazdagodását. Miért a mi pénzünkből támogatjuk az afrikai országokat, mit is keresünk Afganisztánban?

Pedig a képlet igen egyszerű! A multinacionális korporációk tulajdonosai megunva (és titkon félve tőle) a lisszaboni szerződés körülötti „demokratikus szarakodást” újabb extraprofithoz akarnak jutni sürgősen. Az afrikai éhezést kihasználva (és az unió felé áramló fekete bevándorlók okozta sokkhatást) ismét nagy üzletet remélnek. Ahány eladhatatlan ócska gép, génmanipulált vetőmag ezertonnaszám raktáron álló mérgező vegyszer és műtrágya most mind a fekete kontinensen fog landolni némi fegyver biznisz kíséretében. Garancia rá a korrupt afrikai vezetők, ők majd átveszik. Az uniós kassza persze kifizeti.
Így az unió állampolgáraival fizettetik meg, velünk magyarokkal is, azt a dacolást, amit a valóban demokratikusan gondolkodó országok polgárainak nem voksa jelentett. Szegény Szentatya szíve minden igazával elhitte e segítőnek mutatkozó kéz gesztusát, holott arról van szó, ismét gyorsan nagyot akarnak markolni az éceszgéberek a közösből.

Ugyanez a helyzet Afganisztánban is, ahol szinte naponta hal meg európai katona, mint a közelmúltban a mi két tűzszerészünk.
Mert mit keres ott honvédségünk? Miért adjunk fiaink vérét? Nem tanultunk a múltból? Vagy egyesek azt hiszik Orel közelebb volt? Mert Kabulból nem érnek ide és itt nem robbanhatnak bombát a fanatikusok? Mert miért is küzdünk ott?

Valószínűsíthető, hogy nem az ellopott trianoni határok visszaszerzéséért harcolnak, hanem inkább az ott található ásványi anyagokért valamint az Egyesült Államok így közvetve Izrael geopolitikai, stratégiai érdekeiért, Oroszország zsarolásáért. Ezekkel a mocskos célokkal, ismét egymás között összekacsintva, benne van az összes jelenlegi parlamenti párt honi és EP képviselője.

A Fidesz politikusait kritika nélkül támogató magyar testvéreim: hol van a vakságotok határa?

Cságoly Péterfia Béla

Polgár Info

Mert Kabulból nem érnek ide és itt nem robbanhatnak bombát a fanatikusok?

Megjegyzéseim:
Ki kit szállt meg?
Drága Cságoly Péterfia Béla: miért kellett belerondítani a jegyzetbe?
Maga nem "robbantgatná", ha kinyírták családját, szétdúlták az országát, idegen eszmék és szokásokat erőszakkal honosítanak meg hazájában?
Egyébbként emlékeztettem: egyetlen afgán "fanatikus" nem "robbantgatot" eddig semmit, nemhogy Magyarországon, de Európában sem.
Rossz a szó használata mindenesetre. Vagy a szó helye, a "fanatikusok", a szövegben.
Fanatikus fundamentálisták a tőke urai a számomra, és azok akik az un. demokrácia, nyugati értékrend és más, hasonló, maszlagok nevében mészárolnak és rombolnak szerte a világban.
A többi stimmel.

2008. július 28., hétfő

Rózsa-Flores Eduardo: Nos, ha terrorizmus, akkor terrorizmus

.
Bombák robbannak békés isztambuli negyedekben, Indiában…
Háborús búnőkkel vádolják a külföldi érdekeket kiszolgáló (USA, „izrael”) lázadók ellen háborút vivő Szudáni elnököt (Darfur alatt óriási kőolaj lelőhelyek találhatók!)…hogy itt hol a terror?: a hágai nemzetközi törvényszék ezzel a döntésével erősíti a lázadókban –akik nem átállották mindenféle merényleteket is elkövetni a múltban- azt a nem téves képzetet, hogy a nemzetközi közösség mögöttük áll.
Az ICC, (International Criminal Court), azaz a nemzetközi törvényszéket az ENSZ BT határozata alapján állították fel, BT melynek állandó tagjai az USA, Oroszország és Kína is. Ennek a három országnak természetesen esze ágában sem volt ratifikálni a nemzetközi egyezményt és így kivonták magukat a nemzetközi jog (mára egyértelműen eufemizmus!) eme új eszközének a hatásköre alól. Nyilvánvaló, hogy ez kérdésessé teszi az egész ítélethozó -büntető intézményt, és annak legitimitását.
Miért szántam ekkora terjedelmet a bekezdésben az ICC-nek? Mert szimptomatikusnak tartom, ahogyan a New World Order korában kezelik általában a nemzetközi jogot, illetve, ahogyan ezt a „jogot” arra használják fel –innentől a jog megszűnik jognak lenni!-, hogy szűk vagy tágabb csoport érdekeket szolgáljon ki. Ugyanakkor, egyes intézkedésekkel, döntésekkel, a parciálitás látszatát (?) keltve gerjesztik azt, ami ellen elvileg harcolni kellene, amit ki kellene iktatni a nemzetközi és helyi politika eszköztárából: a Terrort.
Mert –és bármennyire visszatetsző és nekem különösen fájó kiírni- milyen alapon ítélkeznek majd a rác demens pszichiáter-költő párafenomén Radovan Karadzics ellen?, mikor a „nemzetközi jog” letéteményesei hasonló módszerekkel és eszközökkel élnek, határaikon belül (Kína Tibetben és kelet-Turkesztánban, az oroszok Csecsenföldön, stb.) és határaikon kívül (USA Afganisztánban, Irakban…)
Ennek az egész mai rövid bejegyzésemnek egy apropója van: a felháborodásom, és mert tiltakozni kívánok az ellen, hogy a magyar zászlót, seggnyaló kollaboráns politikusok áldatlan tevékenysége folytán -a szervilis ellenzék háthatós közreműködésével-, bemocskoljak, s minket, a magyarságot, bűnrészesévé tesznek atrocitások és gyilkosságokban, a terrorban, melyet nap mint nap két nemzet ellen (Irak, Afganisztán) követnek el illetve viseltetnek.

Mert a terror az terror függetlenül attól kik követik el a cselekményt és minek a nevében. Mert a kurd terroristák Isztambulban a "szabadság" és "függetlenség" nevében gyilkolnak, ahogyan az amerikaiak és más nyugati hatalmak katonai, a „demokrácia” és a „béke” jegyében teszik ugyanazt Irakban és Afganisztánban.

A hír:

The killing of 78 Afghan civilian by US occupation forces probed: More than half of those killed in the three recent U.S.-led airstrikes -- which occurred in a three-week span in three provinces in eastern and western Afghanistan -- were women and children, according to Afghan and Western officials. 78 have died in three separate incidents this month alone, officials say

http://www.informationclearinghouse.info/

Az elmúlt három hét folyamán Afganisztánt lerohanó, lassan a szovjet megszállást módszereiben megszégyenítő, „felszabadító” yenki hadak 78 asszonyt és gyermeket gyilkoltak meg "véletlenül". Persze nagy bátran jó magasan a levegőből!!
Előzetesen egy esküvői "terrorista eseményen" 50 embert gyilkoltak meg - szintén "véletlenül" és „tévedésből”.
Ha valaki azt hinné, hogy ezért bárkit felelősségre vonnának - téved. Szépen szőnyeg alá söpörnek mindent miközben a külvilág felé ezt úgy szokás lekommunikálni, hogy „invesztigálnak” azaz vizsgálatot folytatnak.

Felháborító, hogy a fenti tömeggyilkosságok lassan mindennapos eseménnyé válnak a világ teljes érdektelensége közepette.

Ezek a barbár gyilkosok merészelnek ugatni a rablógyilkosok, erőszákolók és más degeneráltak iráni "barbár" kivégzése ellen!!!
Hol van a kétszínű szenteskedésnek határa??

Azonnal ki kell vonni a maradék magyar honvédséget Afganisztánból. Nem vállalhatunk bűnrészességet ezekben a szörnyűségekben. Semmi közünk sem az amerikai, sem más hyper-hatalom mocskos játékához.

Itthon áradás van.
Szükség van minden katonára a gátaknál!

Rekonstrukció
a Kurtlar vadisi (Farkasok völgye) c. filmből


Az un. collateral damage (járulékos veszteség)
Csupán néhány esetről...

Irák
http://www.wtop.com/?nid=105&sid=1447688
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/06/30/iraq.main/index.html
Afganisztán
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4315724.ece
http://news.yahoo.com/s/ap/20080706/ap_on_re_as/afghan_violence
http://www.newser.com/story/32651.html
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/jul/26/military.afghanistan1
http://www.wsws.org/articles/2007/jul2007/afgh-j10.shtml
http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/20/iraq.rorymccarthy
http://index.hu/politika/kulhirek/359613

We do not kill civilians, we do not violate international law, and we are on the verge of victory in Vietnam!!
Mi nem gyilkolunk civileket, mi nem szegjük meg a nemzetközi jogot, és a győzelem előtt vagyunk Vietnamban!
My Lai, Vietnam, 1967

We do not kill civilians, we do not violate international law, and we are on the verge of "victory in Afghanistan and in Iraq"!!
Mi nem gyilkolunk civileket, mi nem szegjük meg a nemzetközi jogot, és a győzelem előtt vagyunk Afganisztánban és Irakban
Somewhere, Afghanistan, 2008

Köszönettel M. Éva néninek az indító gondolataiért!

Társ blog: http://www.thewe.cc/weplanet/asia/afghanistan/afghanistan.html

Szolidáritás a PKK terror ellen küdő Törökországgal!

.


2008. július 27., vasárnap

Üzenet a narancsosoknak, de a többieknek is

.
Rózsa-Flores Eduardo

A legrövidebb és egyben utolsó üzenetem nektek: „polgári magyarok”

Kapom az üzeneteket, hogy a Bayer így megmondta, hogy a Bogár László meg még jobban: hogy milyen háború dúl ellenünk.
Közkeletűek lettek -végre?- Leszarom! De ne szaladjunk előre...- az olyan cikkek, tárcák, hogy hú, de meg milyen, de még hogyan, hogy milyen aljas praktikák a nemzet ellen...és hogy minden jogunk megvolna (MEGVOLNA!) elzavarni a politikai elitet ”bármilyen eszközzel”...Hogy itt volna az idő…
Nos: Nem érdekel. Évek óta hajtogatom, hogy szerintem, és száz százalékosan megbízható -a véremet értük adnám!- barátaim is ezt képviselik, itt az utolsó jelenet zajlik, annak a tragikomédiának amelynek "rendszerváltás utáni Magyarország" a neve...
Ciki, nevetségesen siralmas ez az egész.
Mondtuk, írtuk, mit kell tenni, mit tennénk, ha ránk lenne szükség...Ezerszer mondtuk. Erre mi lettünk a hebrencsek, megbízhatatlanok, a szélsőségesek, a forrófejűek, a végén még "sértődöttek" is lettünk, merthogy az ígért állásokat –nem mi kértük, és amúgy, túlélésre alkalmas állapotról lett volna szó, maximum- nem kaptuk meg az önkormányzati választások után.
Volt egy eset, mikor a Fidesz, inkább köcsög Szdsz-sek mellet döntött, tekintettel arra, hogy, ugye, kezelhetetlen volnék, és veszélyes...merthogy...
Bár ez nem tartozik ide, de érdekes mindenesetre, hogy a niemand Rogán szemrebbenés nélkül biztosított „szociális lakást” egy szakmai körökben közismert –AZ VOLT! KÖZISMERT! Bármit is mondtok !- gengszternek, aki mostanában a széles közvélemény előtt is tett szert ismeretségre, merthogy fölgyújtotta autóját, épülő házát egy másik, szinten Fideszes, polgármesternek…
Szánalmasak vagytok.
Tudok történeteket, szerte az országból. Mások is megtapasztalhatták a „polgári oldal szolidaritását”, azaz, nem én vagyok az egyetlen "ilyen", aki egy ideig, hasznos hülye voltam nektek.
Mert abból indultunk ki: ne bántsuk a Fideszt, mégis…a másik oldal az ördög…
Ennek vége.
Mi nem fogjuk nektek, volt „barátaink”-nak, kikaparni a gesztenyét. Végetek van. Nektek is.
Mert rosszabbak vagytok lassan –és a felismerés már nem is fájdalmas- mint a kikiáltott baloldali ördög. Mert az AZ. Ti meg hazudtok. Másnak akartatok mutatni magatokat. Hazudtatok. Folyamatosan. Hömpölyögve, mint áradáskor a vízfolyás.
Most meg: „háború”, „polgárháború” és miegymásról zeng az éter...hasonlóan tetszetős szavak röpködnek, szüntelen. Hátha megindul bennünk valami?
Tévedtek. Végérvényesen és visszavonhatatlanul tévedtek!
Válaszom rövid: a mi vérünk értetek nem fog folyni.
A kezemet nem emelem senkire, hogy iksz része a "polgári" Magyarországnak megmaradjon és megússza a büntetést, a gyávaságért, az alantasságért, a sunyiságért.
Én nem kellettem?
Nosza, rendben.
Közlöm: én belőletek nem kérek.
És ezzel be is van fejezve.
Hallgassatok továbbra is a "táborotokon" belüli szirénekre. Szép a hangjuk…
Mi tesszük a dolgunkat.
Nélkületek és most már ellenetek is.
Eb ura fakó!


Dr. Constantin Helios

2008-07-31 16:17:20
A cikk írója elfáradt. Mintha életúnt is lenne. Ez! jellemző a magyar értelmiségre és az intellektuell gondolkodókra. Ha fáradtságot mutattok, a Haza és a szabadság ellenségei győztek. A kifárasztásra játszanak. De az intelligencia mindíg győz. Most, vagy húsz év múlva. Hogy akkor már nem élnek a bitangok? Tévedés. Élnek még az utódaik. Az elődök bűne az utódokra száll. Én nem felejtettem sohasem. Ezért szavaztam az investment bankárok nem nyilvános információs consortiuma londoni értekezletén 2003-ban a titkos börtönök létrehozására és a pénzalapok biztosítására. A valódi hatalom gyakorlásának ez is egyik módszere. Móra; Aranykoporsó c.művében azt írja, Diocletianus jól tudta, hogy a hatalom legjobb ragasztószere a vér. Igen vér folyik. Folyamatosan. Egyszer a népé, aztán a hatalom bitorlóié. Vagy a fiaiké - lányaiké - és az unokáké. Senki se lehet biztonságban. Az igazságtétel belopózkodik az álmaikba is. Nem lehetnek biztosak abban, hogy a nyilvános helyen megivott pohár vízben nincs-e valami igazságtétel... Árnyékként követjük őket. Nem tudhatják hol csap le az igazságtevő kéz... Az igazságtétel nem három év alatt történik. Generációkra kihat. (Mint az albán vérbosszú.) A gyalázatot nem lehet elfelejteni senkinek, akárhogy is hívják, vagy akárminek is nevezi magát. A gyalázat keserű, de az igazságtétel édes... - A halál édes illata... - Ne csüggedjetek! Isten elég erőt és intelligenciát adott a győzelemhez. Csak várni kell és mindent megold az idő, mely kegyetlen bírája minden hatalomnak. A harcban győzni fogunk - nem demokratikus eszközökkel a nem demokratikus régime ellen. S a győzelemnek nem lesz vége sohasem.... Je suis malheureu mon chér monsieur. Geben sie sich niemals auf bitte...

KELET-TURKESZTÁN KÍNAI MEGSZÁLLÁS ÉS ELNYOMÁS ALATT

.

China's occupation of East Turkistan, genocide of Uyghurs

Bevezetés

Az ujgurok Kelet-Turkesztánban őshonos nép, ezt a területet ma Szinkiang vagy Csinjiang Ujgur Autonóm területnek is nevezik. A legfrissebb kínai népszámlálás hivatalos becsült adatai 8,4 millió főre teszik az ujgurok lélekszámát, de az ujgurok maguk több mint 20 milliósnak tartják népüket. További ötszázezer ujgur él Nyugat-Turkesztánban, melyet Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán és Tádzsikisztán alkot. Csaknem 75,000 ujgur otthona Pakisztánban, Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Törökországban, Európában és az Egyesült Államokban van.
A kínai történelmi források kimutatják, hogy az ujgurok a hunok egyenes leszármazottai.
Ókori görög, perzsa és kínai források szerint már i.e. 300-ban az ujgurok törzsei foglalták el a kelet felől a Sárga-folyó, nyugatról Kelet-Turkesztán, északról pedig a mongóliai sztyeppék által határolt hatalmas területet.

Korai időszak
Ujgur Birodalom

Közép-Ázsiában, a Koktürk Birodalom bukása után az ujgurok 744-ben megalapították saját Ujgur Birodalmukat, fővárosa az Orkun folyó partjain fekvő Karabalgaszun volt. Baga Tarkan 789-ben bekövetkezett halála, és főleg utóda, Kulug Bilge Kagan 790-es elhunyta után az ujgurok hatalma és dicsősége hanyatlásnak indult.

A Gandzsu Ujgur Királyság

A Kancsu (Gandzsu) Ujgur Királyságot 850-ben alapították Kína mai Ganszu tartománya helyén. Többszázezren élnek még e Sárga Ujguroknak vagy Juguroknak nevezett nép tagjai közül a Kanszu (Ganszu) régióban, őrizve ujgur anyanyelvüket és ősi sárga lámaista buddhista felekezetüket.

A Karakhoja Ujgur Királyság

A kelet-turkesztáni Khan Tengri (Tiensan-hegység) északi részén élő ujgurok 846-ban alapították Karakhoja Ujgur Királyságukat a mai Turfan (Turpan) város közelében.

A Karakanid Ujgur Királyság

A Khan Tengri déli részén élő ujgurok 840-ben alapították meg a Karakanid Ujgur Királyságot más türk klánok, mint a karlukok, turgok és baszmilok támogatásával, a főváros Kashgar volt. 934-ben, Szatuk Bugra kán uralkodása alatt a karakhanidák felvették az iszlám hitet. Ekképpen Kelet-Turkesztán területén két ujgur királyság jött létre: A karakhanid, iszlám állam, és a karakhoják, akik buddhisták voltak. 1397-ben e két iszlám és buddhista ujgur királyság egyesült, és a létrejövő új állam megőrizte függetlenségét 1759-ig.

Mandzsu hódítás

A Mandzsuk, akik hatalmas birodalmat hoztak létre Kínában, 1759-ben meghódították a kelet-turkesztáni Ujgur Királyságot, és 1862-ig uralmuk alatt is tartották. 1863-ban az ujgurok sikerrel űzték el hazájukból a mandzsu megszállókat, és 1864-ben független királyságot hoztak létre. A Mandzsu hódítás anyagi hátterét brit bankok biztosították. A hódítás után a terület a Csinjiang, „Új tartomány” nevet kapta, és 1884. november 18-án a Mandzsu Birodalom területéhez csatolták.

Kommunista kínai uralom

1911-ben a kínai nacionalisták megdöntötték a Mandzsu uralmat és köztársaságot kiáltottak ki. Az ujguroknak kétszer is, 1933-ban és 1944-ben sikerült önálló Kelet-Turkesztán Államot létrehozniuk, ezeket a független köztársaságokat azonban megdöntötte a katonai beavatkozás és a Szovjetunió politikai mesterkedései. Ebben az időszakban valójában a Szovjetunió fenyegetése akadályozta meg az ujgur függetlenségi mozgalom kibontakozását.

1949-ben a kínai nacionalisták vereséget szenvedtek a kommunistáktól. Ezután az ujgurok kommunista kínai uralom alá kerültek.

Az ujgur civilizáció

A 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben számos tudományos és régészeti expedíció kutatta az egykori Selyemút mellett fekvő területeket. E kutatások számos ujgur barlangtemplom, kolostorrom, falfestmény, szobor, freskó, értékes kézirat, dokumentum és könyv megtalálásához vezettek. A Nagy-Britanniából, Svédországból, Oroszországból, Németországból, Franciaországból, Japánból és az Egyesült Államokból érkezett kutatókat lenyűgözték az itt talált kincsek, és hamarosan részletes tudósítások keltették fel a kíváncsi világközönség figyelmét. A svéd Sven Hedin, a brit expedíciót vezető magyar Stein Aurél, a német Grün Wedel és Albert von Lecoq, a francia Paul Pelliot, az amerikai Langdon Warner és a japán Ottani gróf által hazahozott ujgur kulturális hagyatékok ma is láthatóak a berlini, londoni, párizsi, tokiói és szentpétervári múzeumokban, de még az új-delhi Közép-Ázsiai Régészeti Múzeumban is. A Kelet-Turkesztánban felfedezett kéziratok, dokumentumok és könyvek bizonyítják, hogy az ujgurok a civilizáció igen magas fokán álltak.

Ez az ujgur hatalom, tekintély és kultúra, mely több mint ezer évig meghatározó volt Közép-Ázsiában, gyors hanyatlásnak indult Kelet-Turkesztán Mandzsu meghódítása után, a kínai nacionalisták, de különösen a kínai kommunisták igája alatt.

Fordítás: M.H.