2008. november 3., hétfő

Levél Belovai István alezredestől

.
Kedves Eduardo,

Megnéztem Kepes filmjét rólad.
Gratulálok, igaz magyar ember vagy, te legalább tettél is valamit a szabadságért, a magyarokért.
A harcok során megöltél x számú ellenséget.
Légy büszke rá, hogy te túlélted és nem ők lőttek le téged.
Felejtsd el azokat a képeket, amelyek kellemetlenek neked és azokat lásd, akiket megmentettél.
A te hozzáértésed, meg személyiséged segített téged abban, hogy az egész háborút túlélted.
NEKED CSAK NE LEGYENEK ÁLMATLAN ÉJSZAKÁID, TE LEGYÉL CSAK NYUGODT, TÉGED MEG AKARTAK ÖLNI, DE TE ÜGYESEBB VOLTÁL.
Közben nemes célokért harcoltál.
HAGYD MEG A LÉLEKTANI PROBLÉMÁKAT AZOKNAK, AKIK GYENGE IDEGZETŰEK, AVAGY HÁT NEM BÍRJÁK ELVISELNI KÖNNYEN A SZÖRNYŰSÉ-GEKET.
TE CSAK LÉGY BÜSZKE, HOGY TÚLÉLTED AZ EGÉSZET ÉS BECSÜLETESEN HARCOLTÁL.
Ha én annak idején Magyarorszságon éltem volna, bizos ott lettem volna a horvátoknál és harcoltam volna a függetlenségért.
Azt gondolod, hogy az Iszlámban megtaláltad lelki békéded, egyensúlyodat?
Biztos tudod, EGY AZ ISTEN.
Nincs külön minden vallásnak más Istene.
Így tehát az Isten tiszteletének módjában, formájában és tartalmában van eltérés a vallások között.
Ha te az Iszlámmal jösz ki legjobban, akkor ezzel kell élned.

Ismétlem: nagyszerű ember vagy, helyesen tetted, amit tettél, hazánkért is harcoltál.

Baráti Üdvözlettel,
Belovai István

Belovai István Honlapjából:

1985. július 10-én Belovai István alezredest (ekkor 46 éves), korábbi londoni katonai és légügyi attaséhelyettest Budapesten letartóztatták. Ezzel véget ért rövid, de intenzív együttműködése a CIA-jel. Belovait életfogytig tartó fegyházra ítélték, majd a kommunista rendszer magyarországi összeomlása után a Magyar Köztársaság Elnöke kegyelemben részesítette. Ez szerepelt a hírekben 1990. szeptember 7-én.

Én voltam az első magyar katonai hírszerző tiszt, aki vette a bátorságot és harcolt a Szovjet Birodalom terjeszkedése ellen. Az Egyesült Államok kormányának felfedtem a Nyugat-Németországban állomásozó amerikai erők állományába tartozó legnagyobb áruló, Clyde Lee Conrad amerikai őrmester és kémbandájának tevékenységét. Conrad a Magyar Katonai Hírszerző Szolgálat részére kémkedett, hatalmas mennyiségű amerikai és NATO titkos és kozmikus szigorúan titkos anyagot szolgáltatott a Magyar Katonai Hírszerzésnek, a számlát a magyarok fizették dollárban. Ezek a titkos anyagok azonnal mentek tovább a Szovjet Katonai Hírszerzéshez, a GRU-hoz.

Az 1980-as évek elején a Szovjet Katonai Hírszerzés rendelkezett az összes alapvető hírszerzési adattal az Európában állomásozó amerikai és NATO erőkről. A Vörös Hadseregnek megvolt az a képessége, hogy az európai NATO erők ellen sikeres támadást hajtson végre. Háború esetén a NATO erőknek csak két lehetőségük lett volna: a kapituláció, vagy az atomfegyverek bevetése a Varsói Szerződés országai ellen. Elhatároztam, hogy megakadályozom a lehetséges szovjet agressziót, így 1984-ben, amikor mint katonai és légügyi attaséhelyettesként teljesítettem szolgálatot Londonban, tájékoztattam az amerikai kormányt Conrad kémgyűrű tevékenységéről.

A Conrad kémbanda tagjait letartóztatták, az Egyesült Államok és a szabad világ elleni igen veszélyes kémtevékenység megszakadt. Tevékenységemmel jelentősen hozzájárultam ahhoz is, hogy Magyarországon bekövetkezzen a kommunista rendszer megszűnése. 1990. december 23-án elhagytam hazámat és az Egyesült Államokba települtem át, 1992-ben megkaptam az amerikai állampolgárságot.

A Vörös Birodalom ellen folytatott háborúmnak vége, de maradt még egy harcom, amelyet meg kell vívnom. 1997-ben harcot kezdtem azért, hogy a magyar Legfelső Bíróság semmisítse meg az ellenem felhozott összes kémkedési vádat. A CIA-jel történt együttműködésem során, azáltal, hogy minden anyagai ellenszolgáltatás nélkül, alapvető fontosságú, szóbeli információt szolgáltattam a Conrad kémbandáról, kiemelkedő jelentősségű hozzájárulást nyújtottam a Szovjet Birodalom összeomlásához. Hazám ellen nem folytattam kémtevékenységet.

Politikai-jogi fejlemények rehabilitálásom kapcsán:

- A Magyar Köztársaság kikiáltása után a magyar politikusok, így az egymást váltó kormányok is, eddig szinte teljes közömbösséget tanúsítottak azon cselekedetem iránt, miszerint a Conrad kémgyûrû felszámolásában való részvételem egy háborút akadályozott meg Európában, így mentettem Magyarországot is a bekövetkezhető pusztulástól. Conrad kémügy kapcsán a Magyar Hírlap 1990. január 24-én hírt adott arról, hogy Kovács László, az MSZP-SZDSZ kormány jelenlegi /2004/ külügyminisztere, a Németh-kormány külügyminiszter-helyettesként bocsánatkérés kapcsán többek között ezt mondta az Egyesült Államok budapesti nagykövetének: „A magyar kormány a korábbi politikai és katonai vezetés hibás, az ország nemzeti érdekeivel nem kellően számoló politikája részének tekinti azt az ügyet, amelynek főszereplője Clyde Lee Conrad, az Európában állomásozó amerikai erők őrmestere...” Ennek logikus előzménye, hogy Belovai István korábban felismerte a magyar kormánynak az ország érdekeivel nem kellően számoló politikáját és határozott lépéseket tett a bekövetkezendő háborús katasztrófa megakadályozásáért. A magyar politikusok közömbössége és magatartása az ország lakosságának, anyagi javainak mentésére irányuló cselekményem teljes tagadását jelenti.

- Magyarország 2000. március 12-e óta a NATO, 2004. május 1-je óta pedig Az Európai Unió tagja.

- 2000. december 7-én a köztársaság elnöke ismét kegyelemben részesített, ennek során mentesített a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Tíz éven belül ez a második alkalom, amikor Magyarország legmagasabb közjogi méltóságai politikai és jogi elismerésben részesítettek.

- A magyar politikusoknak a nemzet létéért és jövőjéért tett cselekedetem elismerésének tagadása azt eredményezte, hogy jogi úton keressem teljes mentesítésem megoldását. 2004. március 8-tól a "politikától teljesen mentes" Legfelsőbb Bíróság zárolta az összes Belovai-aktát, beleértve a vádiratot és az ítéletet /ez utóbbi kettő még soha nem volt a kezembe/, így ezekbe sem én, sem az ügyvédem nem tekinthet bele, következésképpen perújrafelvételt sem tudok indítani, mert a peranyagok nem állnak rendelkezésemre. A "politikamentes"Legfelsőbb Bíróság szigorúan politikai megfontolásokból törvénytelen módon akadályoz abban, hogy jogaimnak törvényes úton szerezzek érvényt. A jelenlegi törvénytelenségre sem a Rákosi, sem a Kádár rendszerben nincs példa.

- A magyar Legfelsőbb Bíróság akadályoz abban, hogy alapvető emberi jogaimat gyakoroljam, ezért beadvánnyal fordulok a Strasburgban székelő Emberi Jogok Európai Bíróságához, kérve, hogy szerezzenek érvényt annak, hogy élhessek alapvető emberi jogaimmal Magyarországon.

- Vannak jó példák, hogy a szovjet megszállók elleni tevékenység elismeréseként a szülőhaza nem marad hálátlan fiai iránt, így például Kuklinszki lengyel ezredest, Pacepa román tábornokot és a korábbi szocialista országokban több volt, Nyugatnak segítő ügynököt rehabilitáltak. Kivétel Magyarország.

- Magyarország a NATO tagja lett. A Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Felderítő Hivatal állományából sokan tanultak és tanulnak a korábban gyűlölt vezető kapitalista országokban, köztük az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban és Nagy-Britanniában. A magyar politikusok és katonák örvendeznek, hogy NATO tagok lettünk, ennek ellenére azt a Belovait nem rehabilitálják, aki ténylegesen tett is azért, hogy a szovjet megszállás megszűnjön, és hazánk belépjen a demokráciát kedvelő népek táborába.

Kérek minden magyart a világon, támogasson életem utolsó harcában, hogy rehabilitáljanak Magyarországon.

Köszönöm,
Belovai István

http://www.belovai.org/

Nincsenek megjegyzések: