2008. április 19., szombat

Tiltakozás a Benesi dekrétumok ellen és petíció átadás - Szurdokpüspöki – Nógrád megye

(2008. április 19. délelőtt 10 óra)

A zuhogó esőben a község Milleneumi emlékparkjában tartott demonstráció több helybeli polgár.
A gyűlés előtt Szurdokpüspöki polgármestere átvette a MVSZ petíció szövegét a szervezőktől.
A Magyar Himnusz eléneklése után alábbi szöveg került felolvasásra.

Kedves barátaim!

Biztosan tudjátok, hogy a magyarság még a mai napig is a volt Csehszlovákia mai Szlovákia területén úgy él, hogy egy érvényben lévő rendelet szerint minden magyar kollektíven bűnös nemzet a II. VH-ban történtek miatt. Tették ezt a magyarokkal az ún. Benesi dekrétumokkal. A mai napig ezek a dekrétumok érvényben maradtak.
Ezen dekrétumokról szerte a világban már számos közéleti személység negatív véleménnyel van. Ezt azoknak köszönhetjük, akik nem nyugszanak bele az igazságtalanságokba, ez az eredménye –de nem elég!- az elmúlt évek –a kommunista diktatúrák formális bukása után- annak az állhatatos munkának, melyet mi itt és most megkoronázzunk, és megpecsételjük aláírásunkkal.
Most rajtunk múlik, magyarokon, minden egyes emberen, hogy milyen tömegesen tudjuk ezt a petíciót aláírni, hogy a Világ figyelmét felhívjuk egy olyan állam rendszerbeli felépítéséről, ahol még a mai nap is az Európai Unióban mint az egyenjogúság és demokrácia megtestesítőjének hordozója, élnek, sőt hatékonyan ma is érvényben lévén azt Szlovákiában úgy értelmezik, hogy a területén élő népesség közül a magyar és a német nemzet kollektíven bűnös nemzet. Tehát még azok is bűnösök, akik nem is éltek a II VH ideje alatt, csupán azért hordozzák a bűnösségi stigmát, mert ma is magyarnak születnek. Ilyen náci rendelet van érvényben ma egy olyan országban, amely országban a zsidókat nemcsak üldözték a háború egész folyamán, hanem deportálták is német és lengyel koncentrációs táborokba. Ezzel ellentétben Magyarország területén egészen 1944. március 19.-ig semmilyen megkülönböztetés sem zsidó, sem cigány ellen nem folyt. Csak a jelzett dátum után, vagyis a Magyarországot megszálló német hadsereg bevonulásával és hatalomátvétellel kezdődött meg a zsidók deportálása. Tudott és ismert tény az, hogy Magyarországon keresztül több százezer lengyelországi, szlovákiai és más állambeli zsidó menekült el az országaikban dúló háború viszontagságai és az üldözés elől.
A petícióval azt hivatottunk felébreszteni a Világ népei előtt, hogy mi, akik ma már az EU polgáraivá lettünk, nem maradhatunk megkülönböztetve, megbélyegezve még az anyai méhben bűnösökké.
Nincs még egy, magát demokratikusnak nevező ország sem ahol meghoztak volna olyan rendeletet és hagytak érvényben, amelyben már eleve a még meg sem születetteket, csak azért mert más nemzetiséghez tartoznak, azokat bűnösnek nyilvánítva megalázzanak, gyalázzanak és degradáljanak személyi jogainak gyakorlásában. Ennek egyik következménye az, hogy az ott élő több százezer lelket számláló magyar kisebbség nem szerveződhet autonóm törekvéseinek érvényesítéséhez.
Köszönjük szépen az aláíróknak e nemes szándékát és azt, hogy egy nem demokratikus, sőt mélyen nácista rendeletet elítélően véleményez, amely további fennmaradása esetén nemcsak a mi szégyenünk lesz mert nem tettünk meg mindent tőlünk telhetőt, hanem szégyenéve is válhat az egész EU-nak amely szemrebbenést nélkül tűri a magyarok elleni diszkrimináló, embertelen politikát.
A mai napon, a Szurdokpüspöki demonstrációhoz hasonlóan, Buenos Airestől New Yorkig –ahol ottani idő szerint délután 3 kor tartanak tiltakozó gyűlést az ENSZ-palota előtt- emberek ezrei, magyarok és nem magyarok emelik fel szavukat a demokrácia és a civilizáció e szégyene ellen, amelyet Benesi dekrétumok a neve.

Fejünket végre fölemeltük. Isten, és Igazsága velünk van!
Köszönöm, hogy meghallgatták.

A beszéd után, Groholy Milán: Háromszor is nem! c. verse hangzott el, majd a Székely Himnusz eléneklésével végét ért a Benesi dekrétumok elleni tiltakozó gyűlés a kicsiny Nógrád-megyei falúban.


(Képek: Szászvári Linda)

Nincsenek megjegyzések: