2008. július 15., kedd

Rózsa-Flores Eduardo: Csuda országot csuda fura lények lakják, csuda dolgokat tesznek…

.
Összefonódások

Ez év januárjában valaki lelkendezve újságolta, hogy megalakult egy új párt, a Magyar Demokratikus Unió Párt, mely a harmadik erő politikáját kívánja meghirdetni Magyarországon: „ápolja a hagyományokat, de nem gátja a haladásnak...” Elmondta, hogy a nagyoktól akarnak szavazatokat elvenni mind balról, mind pedig jobbról. Az illető közölte, hogy a pártfeladatokért kapott fizetés, szolgálati autó, laptop és telefon hitelt adott annak, hogy komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik az új párt. A „szociálisan érzékeny emberektől” kapott támogatás állítólag Izraelből érkezik százmillió forintos nagyságrendben. A források egy részét a létminimum alatt élők segélyezésére fordítják, élelmiszercsomagokat osztanak szét a leendő szavazóknak.

No mármost, ezen új párt létrejöttének körülményei a csuda kategóriába tartoznak, és mint csuda új intézménynek, csuda emberek is kell hogy dolgozzanak benne, mint például az a Perza Renato nevű egyén, akit nemrég kaptak el a terrorelhárítók, mert állítólag ő az egyik tagja annak a bandának, mely nem is oly rég felgyújtotta az esztergomi polgármester épülő új házát és gépkocsiját. Nem is volna érdekes ez a kis honunkban éppenséggel nem csudának tekinthető dirr-durr, ha Perza úr nem volna látható mindenféle pózban és helyzetben olyan prominensekkel, mint Veres János miniszter (de korábban Torgyán doktorral is stb. stb.). Az illető Perza úr ezenkívül az országgyűlési belépőjével dicsekedve és parlamenti képviselőnek titulálva önnönmagát, végigszambázta az egyik afrikai országot, ahol fűt-fát ígért szegény bennszülötteknek, bele sem gondolok abba – ámde ha igen, bele is borzadok –, hogy esetleg minek (vagy kinek) a nevében tette „üzleti” ajánlatait arrafelé. Az illető lefogott pancser terrorista és protokollszakértő – hogy én mennyire bírom ezeket a mindenféle szakértőket –, amúgy pedig kiváló kapcsolatot ápolt a politikai elit teljes színskálájával: kormányzó párt, ellenzéki főerő (utóbbiaktól szociális lakáshoz is jutott az egyik belvárosi kerületben…), tulipános lányok-fiúk stb.

Szóval csuda ország ez, kérem, csuda emberekkel, hol csuda dolgok is megtörténnek.

Netán nem itt adták el már egypárszor valami szerencsétleneknek a Lánchidat, alagutastól… hogy hátha esik az eső, abba be tudják húzni?

Elszabadult Országgyűlés

Hamar lefogták az Országgyűlés egyik protokollszakértőjét, aki Esztergomban gyújtogatott állítólag. De nem volt, aki lefogja a kezét az elszabadult képviselőknek, kik meggyalázták egyik hagyományosan, 1848 óta szőtt álmunkat, mármint hogy: honvédeket haza! Külföldieket RAUS! Hiányolván az idegen csizmákat szent földünkről, már megint lehetővé tették, hogy azok rajtunk tapossanak. Van a szexualitásnak egy perverziója, az SM (szado-mazo) vagy bőrös ízé… elképzelem a képviselő urakat és a honanyákat (kivéve az igen tisztelt Wittner Máriát, aki nem szavazta meg a határozatot), ahogy térdelnek jól megtermett afroamerikai katonák előtt, s széles nyelvcsapásokkal tisztítják a bakancsait emezeknek…

A tizenkét pontból az ide illő az, amely így szól:

A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.”

Jaaa… hogy miről beszélek? Arról, hogy csuda ország csuda parlamentjének szado-mazo képviselői megszavazták a következő gyöngyszemet:

73/2008. (VI 10.) OGY-határozat a Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről.

Annak egyik pontja így szól:

1. engedélyezi a Stratégiai Légiszállítási Képességben részt vevő államok fegyveres erőinek ezen tevékenységben részt vevő alakulatai és személyi állománya részére, hogy a Magyar Köztársaság területén állomásozzanak.

Szóval, nem kellene már itten újra forradalmat csinálni? Csak azért, hogy őseink álma... csak azért, hogy a függetlenségünk...

Egyáltalán…

Csuda országnak, hogy magára találjon

Magyar Tízparancsolat

1. Szeresd magyar testvéredet, mint önmagadat!

2. Tégy különbséget testvér, barát, ellenfél és ellenség között! Ellenfeledből ellenséget ne csinálj!

3. Ismerd fel és gyűlöld ellenségedet! Ellenségeddel ne egyezkedj, ne szövetkezz, ne szerződj; segítségére ne siess, érdekeit ne szolgáld; paktumot ne köss, koalícióra ne lépj vele!

4. Tanuld megkülönböztetni a magyar demokráciát a nemzetközi politikai és világnézeti célok szolgálatába állított demokráciáktól; ismerd meg szabályait, hogy eredményesen tudj küzdeni nemzeted érdekeiért és értékeiért!

5. Tégy különbséget a valódi humanizmus és az álhumanizmus között; az álhumanisták csapdájába ne ess, ügyüket ne támogasd!

6. Ismerd meg igaz múltadat, magyarságodat, és arra mindig büszke légy!

7. Lelkedet, országodat, földedet, vizeidet, levegődet idegeneknek el ne add, beszennyezni ne engedd!

8. A magyar jog és igazság fölötti alkuba ne bocsátkozz; érte mindenkor, minden körülmények között bátran és áldozatosan kiállj!

9. Idegen érdekek, eszmék, áramlatok, világnézetek, vallások szolgálatába ne lépj!

10. „Légy szelíd, mint a galamb, és okos, mint a kígyó!” (Jézus – Áldott Legyen az Ő Neve)

És leszen csuda országból újra az: Csudaország.

Az ír aztán rendes nemzet, az ám!

Írországban megbukott az unió reformszerződése.

Az ír referendum eredménye szerint az írek többsége nemmel szavazott, vagyis elutasította a lisszaboni szerződést.

Valami jó hír! Elgondolkodtató, milyen szervezet is az EU... és benne a mi szegény kis csuda országunk. Ha a népnek nem tetszik valami, nem kérdezzük meg őket – mint drága csuda honunkban! Most aztán Írország – ahol még létezik a demokrácia, vagy még kemény az íreknek feje, és van szabad akaratuk – jól beleköpött a levesükbe! Phhh... Köszönjük, Írország!

Ahogy bizonyossá vált, hogy lassan vége az Egybesült Európai Köztársaságok Szövetségének, az egyik csudalény és képviselő, Surján sietett sopánkodni a Lánchíd Rádióban. Nagyon sajnálom szegényt, csak nehogy elveszítse a zsíros ülését Brüsszelben.

Az ír tündérek és manók ma este táncmulatságot tartanak az összes erdőben Eire-szerte – tették közhírré Dublinban. A dublini posta épülete előtt, ott, ahol 1916-ban, az ír húsvét véres leverése után agyonlőttek több tucat ír hős hazafit, kivirágzott a macskakő.

És egy mondat Wass Alberttől:

„Sokasodnak a törpék ezen a földön s az óriások rendre kivesznek...

Írta az óriás… csak tudnám, mire értette, csak tudnám…


Megjelent a KAPU 2008. június-júliusi, számában

Nincsenek megjegyzések: