2008. december 31., szerda

Vajdasági magyar civil szervezetek levele Göncz Kingához

Nyolc vajdasági magyar civil szervezet levéllel fordult Göncz Kinga magyar külügyminiszterhez kifejezve egyet nem értésüket a vezető diplomatának a Dnevnik újvidéki szerb napilapban megjelent interjújában kifejtett állásfoglalásával - illetve annak nyilvános kifejtésével - a területi autonómia és a kettős állampolgárság kérdésében. A levelet az alábbiakban ismertetjük.

Tisztelt Külügyminiszter Asszony!
Civil szervezetként fordulunk Önhöz, akit a magyar kormány felelős emberének tartunk a tekintetben, hogy nem csupán jogokkal rendelkezik, hanem felelősséggel is tartozik Magyarország népeinek valamint a magyar nemzet tagjainak sorsa iránt.
Megismerkedtünk az újvidéki Dnevnik című szerb nyelvű napilapnak adott interjú tartalmával. Ezzel kapcsolatban akarjuk személyesen Önnek, s az Ön személyén keresztül a Magyar Kormánynak a tudomására hozni a véleményünket. Erkölcsi felelősségünk tudatában fordulunk Önhöz, hogy válogatott szavakkal fejezzük ki nemtetszésünket, vigyázva a jó ízlésre, amire Ön nem volt tekintettel.
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy, a mi értékítéletünk szerint, az interjújában kifejtett gondolatai nem fedik a magyar állam és a magyar nemzet érdekeit. Szöges ellentétben állnak vele, károsak, nemzet- és országbomlasztók, a délvidéken élő magyarság közel kerek két évtized óta küzd ellenük politikai eszközökkel. Némely magyar kormány mégis csökönyösen ragaszkodik hozzájuk. Azoknak az érdekeit védve és erősítve, akik az utódállamokban a magyarok jogainak semmibevételét képviselik, s a magyarság nemzeti és emberi érdekeinek sorozatos megsértését követik el, s akik Magyarország nemzetközi súlyának csökkentésén ügyködnek. Ezen érvünk alátámasztására csupán annyit mondunk, tessék figyelembe venni, hogyan alakul Magyarország és Szlovákia viszonya.
A délvidéki magyarok illetékes szervei számtalanszor kifejtették már, milyenek az elképzeléseik a megmaradásunkért folytatott küzdelmünkben. Célkitűzéseinket Ön nem vette figyelembe. Nem is tudjuk megfejteni, kinek az érdekekeit képviselte az interjúban.
Alkalmatlannak tartjuk Önt a külügyi tárca tisztségének betöltésére. Szeretnénk, ha önmagába nézve felülbírálná cselekedetét, bocsánatot kérne az ezen interjúban kifejtett véleményéért, majd visszaadná a megbízatását.
Tisztelt Miniszter Asszony!
A Dnevniknek küldött helyreigazítási kérelmének sorsából azt a következtetést vonjuk le, hogy a saját maga által képviselt elveket sem meri vállalni.
Ez már emberi gyarlóság!
Igyekeztünk őszinte véleményünket pontosan megfogalmazni, és a nyilvánosság tudomására hozni. Amennyiben igényli, indokolni is tudjuk.
Kelt Újvidéken, 2008 december 18-án

Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, mgr. Bozóki Antal elnök
Fény – Civil Szervezet, Magyarkanizsa, Hegedűs László elnök
Nagy Sándor – Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, Papp Ferenc elnök
Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, Újvidék, Matuska Márton elnök
Újvidéki Magyar Olvasókör, Újvidék, Matuska Mária elnök
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, Nagy Margit elnök
Nagyapáti Kukac Péter – Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat, Topolya, Kovács László elnök
Vox Humana, Topolya, Sípos Piroska elnök


http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2348

Honlap ajánló: http://www.delvidek.net/

Nincsenek megjegyzések: