2009. február 8., vasárnap

Az írástudók újabb árulása

.
A Nagy Testvér „értelmiségi" konferenciát tartott. Megnyitó beszédében ezt mondta: „Értelmiségiek! Az egyformaság kora után, jön a szövegömlesztéssel való észelzárás kora! A szocializmus építése után, a demokraták nélküli demokrácia építése jön! Tudományos tény, hogy az emberek tudatlannak születnek, de nem ostobának. Az ember fogékony, tanulékony lény, képes az értelmes gondolkodásra, ostobává csak a nevelés teszi őket. Értelmiségiek, ez a nevelés a Ti feladatotok lesz!" Majd így folytatta: „Nem tarthatjuk vissza az embereket attól, hogy gondolkodjanak, hogy egymással kommunikáljanak. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassanak és megismerjék a valóságot. Attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy személyes, vagy internetes kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Ha egyszer személyes, vagy internetes kapcsolatuk van, akkor megtörik a hatalmunk felettük. Mégis engedjétek meg, hogy személyes és internetes kapcsolatot alakítsanak ki egymással, de vegyétek el az idejüket oly annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi értelmes, bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki egymással és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot!"

Mit tegyük Nagy Testvér? – kiabálták az "értelmiségiek."

Értelmiségiek ezt tegyétek! –S kezdte sorolni a feladatokat a Nagy Testvér.

1. Kössétek le az embereket az élet ostoba mellékes dolgaival, találjatok ki számtalan cselt, mítoszt, mesét, hoax-ot, nonsense show-t, s egész nap non stop nyomjátok, minden lehetséges eszközzel, ezzel majd blokkoljátok az emberek önálló, szabad gondolkodását.

2. Nem az a lényeg, hogy a szövegömlesztésnek, vagy shownak van-e értelme, vagy nincs, az sem fontos, hogy az emberek élete jól megy-e, vagy rosszul, mert gondolkodni, értelmezni úgysem lesz idejük. Csak arra van szükség, hogy állandó magas izgalmi állapotban legyenek.

3. Ingereljétek túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani a halk, szelíd, józan, értelmes érveket. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek. Hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben ne halk, megnyugtató zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatukat egymással.

4. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

Nagy Testvér mekkora terv, mekkora terv! Működni fog! Működni fog! – kiabálták az "értelmiségiek," s a megmondó emberek buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy az embereknek minél kevesebb időt hagyjanak az önálló, szabad gondolkodásra, s el kezdődött az írástudók újabb árulása, a szocializmus építése után a demokraták nélküli demokrácia építése.

Aki olvashatta Orwell 1984 című munkáját, amikor az még nem volt legális irodalom, akkor retteghetett attól, hogy a szovjet-orosz kommunista rendszer egyszer eljut arra a szintre, amikor olyan mértékben képes manipulálni az embereket, hogy teljes mértékben kiöli belőlük vagy erőszakkal, vagy más módon az önálló gondolkodásra való képességet. Bevallom őszintén, álmodni sem mertem volna arról, legrosszabb álmaimban sem jött ez elő, hogy akkor fog ez majd reális közelségbe kerülni, amikor úgynevezett demokrácia lesz. A mai tömegmédia messze meghaladja azoknak a lehetőségeit, akik még 1990 előtt próbálták az akkori társadalmat befolyásolni és manipulálni szellemileg, erkölcsi értelemben leépíteni, akkor is értek el eredményeket, de a mai tömegmédia korszakában sokkal hatékonyabban tudnak e tekintetben működni, és valóban, az orwelli világ az, ami a szemünk elott kibontakozik. A volt ifjú kommunista bandavezér, aki gyalázta a becstelen, kapzsi, kapitalistákat, most múlti milliárdos Párt s miniszterelnök, aki törvényesített fosztogatással, szedte össze milliárdjait, kioktat, hazudozik, pózol és fülig érő szájjal, vigyorog, a hiszékeny, becsapott, kisemmizett hallgatóin, az emberek pedig tapsolnak és meg éljenzik. Az egész, úgy ahogy van, egy pszichiátriai eset.

Mit írt Orwell a háborús pszichózisról az 1984 című regényében?„Nem az a lényeg, hogy valóban van-e háború, s mivel döntő győzelem úgysem lehetséges, nem is az, hogy a háború jól megy-e vagy rosszul. Csak arra van szükség, hogy háborús állapot legyen". Megtervezetten: az 1984 című regény útmutatása szerint zajlanak az események a FIDESZ körül, s ez tökéletesen megfelel a liberál-bolsi pártok érdekeinek. Mert miről is tereli el a figyelmet a háborús állapot? Vészes eladósodottságról. Mínusz gazdasági növekedésről. Az állami vagyon utolsó darabjainak élkótyavetyéléséről. Bűnös ingatlan eladásokról. A cigányok és a liberál-bolsi politikusok bűnözésének terjedéséről. Tömeges elbocsátásokról. Adó és áremelkedésekről, várható adó és áremelkedésekről. Népességfogyásról. Mindezek helyet a FIDESZ és a szélsőjobb „fenyegetése" uralja a közbeszédet és a nyilvánosságot.

A szocialisták, alias kommunisták, bolsevikok nem tudnak szabadulni a szélsőséges, embertelen, antidemokratikus szovjet-orosz múlttól, amiben szocializálódtak és alapgondolkodásuk fogant. A világháborús mészárlások voltak döntő hatással a szocialisták, alias kommunisták, bolsevikok gondolkodására, a lövészárkokban szerzett előtanulmányokat áthozták a politikába. A félrevezetés orosz patyomkini világát, a hazudozást, a kegyetlenséget, a vak engedelmességet, az általánosítást, a szélsőséges szenvedélyek naivitását, az individuális alárendelését a közösséginek, a hasztalanul meghozott áldozatok vállalását, az intézményesített garázdaságot, a fosztogatást, az erőszak és a gyűlölet megszokását, de legnagyobb probléma az, hogy az ellenség kategóriáját kiterjesztették a honfitársakra is. Nehéz szakítani a szovjetgyarmatosítók nemzetellenes, felelőtlen, romboló, igazságtalan kontraszelektív gondolkodás módjával, nehéz kiszabadulni klientúrájuk szorításából, a magán és a pártérdekek ragacsos szövevényéből. Sokan próbálják még folytatni álságos, mézes-mázos retorikába burkolt, önmentő, ravaszkodó, az ország érdekeit semmibe vevő szovjet gyarmati politikát. A romlás mély, amelynek gyökerei messze visszanyúlnak a kontraszelektív szovjet gyarmati múltba, a szovjet gyarmatosító urak s magyarul beszélő szolgáik országába, a jogfosztottság országába, az állampárt országába, a közösségeket s emberi tudatokat roncsoló múltjába, ez a romlás az egész társadalmat áthatja. A szocialisták, alias kommunisták, bolsevisták, által generált folyamatos félelem, gyűlölködés, felelőtlen önzés, hazaárulás, valamint a nélkülözhetetlen bizalom, szolidaritás, méltányosság, közérdek, közszellem hiánya elszívja a társadalom alkotó energiáit.

Másfél évtizeden át abban a tévhitben élt a magyar nép, hogy készen kapjuk a demokráciát. A modell nyugaton jól működik, nekünk csak importálnunk kell, hátra dőlünk és kész; csak az a dolgunk, hogy négyévente elmenjünk szavazni. De negyvenöt évnyi embertelen gerinctörő külföldi és belföldi kettős elnyomás után nem lehet az egyik napról a másikra felelősségteljes nyugati polgárrá válni, így alakult ki a torz képződmény, amelyet a szakma szakemberei "demokraták nélküli demokráciának" neveznek. Ez a rozoga képződmény az évek folyamán egyre rosszabbul működik, a régi kontraszelektált, az országot csődbe vezető, volt szovjet gyarmati adminisztráció hazaáruló embereivel.

A marxista szocialisták, alias kommunisták, bolsevisták, azt színlelik, hogy tudományos alapon állnak, de a vallástól kölcsönzött fogalmakra: hűségre, áldozat és vezérkultuszra apellálnak, így keverékei az elfajzott vallásnak, és az elfajzott tudománynak. A „rendszerváltás" óta, még keverékei lettek az elfajzott kapitalizmusnak és az elfajzott liberalizmusnak is. Ezek a sorozat elfajzottak, a szocializmus után, most a demokraták nélküli demokráciát építik. Az eredmény borítékolható, újabb katasztrófa!

De kezd fölébredni a magyar társadalom, főleg a kétezerhatos véres októberi rendőr terror óta. Mikor is a Párt, újra magán hadseregeként használta az álarcos rendőrséget és saját hatalma védelmében a jogszolgáltatást. A társadalom egyre szélesebb rétegei, mozdulnak meg, próbálnak kitörni a volt szovjet gyarmati adminisztráció embereinek a szorításából. Megpróbálják a maguk módján, hallatni a hangjukat, megvédeni jogaikat és érdekeiket, s számadásra kényszeríteni a liberál-bolsi vezetőket. A népszavazás óta, mintha a liberál-bolsi politikusok egy részének a fejében is kezdene leesni az a bizonyos tantusz. Az, hogy nem tehetnek meg tetszésük szerint bármit; hogy nem terrorizálhatják az embereket úgy, mintha még mindig itt volnának, a szovjet gyarmatosítok. Komolyabban kell venniük a társadalomtól kapott megbízásukat; az eddiginél sokkal jobban oda kell figyelniük az ország érdekeire.
A helyzet nem reménytelen. Többé-kevésbé reális lehetőségek egész sora indíthatja el az országot felfelé. Minden ország történetében vannak hullámvölgyek és hullámhegyek. Mi most egy hullámvölgy mélyén vagyunk. Az ország olyan kritikus helyzetbe került, hogy a veszély felismerése sokkhatásként érte a társadalmat, nem utolsósorban a liberál-bolsi politikusokat. Bármennyire is nehéz ez, nem tehetnek mást, mint feladják eddigi politikájukat. Évek óta sodródik az ország, az átgondolatlan, kapkodó döntések ide-oda rángatják. Az emberek meg a fejüket kapkodják, mert nem tudják, hogy merre tartunk, és mi értelme van annak, amit a liberál-bolsik csinálnak. Nem felelőtlen hazaáruló pártként kell rögtönözni, mint az elmúlt hatvankét évben, hanem komoly munkával ki kell dolgozni egy útitervet, mai divatos angol szóval élve "roadmap"-et. A társadalom széles rétegeivel együttműködve meg kell határozni az elérendő célt, egy jövőbeli Magyarországot, lépésről-lépésre ki kell dolgozni a teendőket, és határozottan s következetesen végig kell járni a kijelölt úton, de erre a volt szovjet gyarmati adminisztráció hazaáruló emberei képtelenek. Hatvankét év hazaáruló, szovjetgyarmatosító, nemzetellenes, felelőtlen, romboló, igazságtalan kontraszelektív gondolkodásmódjuk, szovjet típusú gyarmati parazitapolitizálásuk, nem erre készítette fel a MAGUKFAJTÁKAT

(X)
.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

na! ez szépen kiszaladt.... :)

jenei zsolt

Névtelen írta...

Rossz világ köszönöt majd még ránk ...:S