2009. február 8., vasárnap

A sepsiszentgyörgyi nagygyűlés résztvevőinek petíciója

.

P E T Í C I Ó

- Románia Államelnöki Hivatalához
- Románia Kormányához
- az Európai Parlamenthez

Mi, a sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen résztvevők felháborodással tapasztalva, hogy a parlamenti választások után mind a román kormány, mind az államelnök részéről felerősödtek a magyarellenes megnyilvánulások,

Tudatában annak, hogy Székelyföld autonómiája több évszázados múlttal rendelkezik,

Emlékeztetve, hogy a modern román állam megszületési alapokmányában is garantálták a székelyföldi területi autonómiát, amely a legsötétebb kommunista időkben is – csorbított jogokkal ugyan, de – létezett,

Figyelembe véve az Európai Unió országaiban biztosított autonómia-formákat, valamint a kollektív kisebbségi jogok elismerését, amelyek az etnikai közösségek közötti békés együttélést szavatolják,

Követeljük:

1) Traian Basescu államelnök vonja vissza a székely népet sértő kijelentéseit,
2) az etnikai arányos képviselet biztosítását a központi és helyi állami intézményekben,
3) az irányított, nyílt vagy burkolt betelepítések leállítását, amellyel az etnikai arányok megváltoztatását célozzák,
4) Székelyföld gazdasága szándékos elsorvasztásának megállítását, és a méltányos infrastrukturális fejlesztéseket,
5) az elkobzott egyházi- és közösségi vagyon gyorsított visszaszolgáltatását,
6) a militarizált egységek bővítésének leállítását, és az ország más régióihoz hasonlóan a katonai egységek ingatlanjainak átadását a helyi önkormányzatoknak,
7) állami támogatású önálló magyar egyetem létrehozását,
8) a román nyelv mellett a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvként való elismerését,
9) a kollektív jogok elismerését és kiszélesítését,
10) Székelyföld területi autonómiáját.

Sepsiszentgyörgy, 2009. február 8-án.

.

Nincsenek megjegyzések: