2009. február 11., szerda

A Független Újságírók Szövetsége is tiltakozik

.
KÖZLEMÉNY

A Független Újságírók Szövetsége mély aggodalommal és őszinte felháborodással tiltakozik Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a sajtó-vélemény-és szólásszabadság megkurtítását előrejelző kijelentése miatt.

Elnökségünk és tagságunk döbbenten értesült arról, hogy Magyarország miniszterelnöke nem ismeri saját országának Alkotmányát!

Ezúton is felhívjuk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Draskovics Tibor figyelmét a következőkre:

"A Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja a sajtószabadságot. Mindenkinek joga van a sajtó útján közölni nézeteit, alkotásait, amennyiben azok nem sértik a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét. " 1986.évi.II. törvény

Tv. 1. § (1) E törvényt kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén folytatott sajtótevékenységre, valamint a magyar állampolgárok és a magyar szervezetek által külföldön folytatott sajtótevékenységre.

Tv. 2. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás.

(3) A sajtó segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését.

A sajtónak nem csak feladata, de kötelessége is a hiteles tájékoztatás, és abban nem gátolhatja még az ország miniszterelnöke sem! Ezzel szemben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Draskovics Tiborral együttműködve intézett támadást a Magyar Hírlappal szemben, felszólítva az állami intézményeket, hogy ne fizessenek elő nevezett sajtóra, megtiltotta, hogy állami vállalatok hírdessenek abban, és megfenyegette a Magyar Hírlapot!

A Független Újságírók Szövetsége ezúton felszólít minden hazai és határainkon túli társszervezetet, hogy csatlakozzanak megnyilvánulásunkhoz, s egyben fejezzék ki szolidaritásukat a Magyar Hírlap munkatársaival.

Kérjük újságíró kollégáinkat, hogy február 13-án, pénteken 14, 00 órakor vegyenek részt az Igazságügyi Minisztérium előtt, a SAJTÓ ÉS VÉLEMÉNY SZABADSÁGÁÉRT szervezett tüntetésen.

Független Újságírók Szövetsége elnöksége és tagsága

.

Nincsenek megjegyzések: