2008. május 30., péntek

Szavazás a Lisszaboni SzerződésrőlHallassuk a hangunkat Írországban is!
Stop the EU Treaty! Let's raise our voices in Ireland!

Kérjük az Íreket, hogy (ha már nekünk és Európa más nemzeteinek nem is adatott meg, akkor helyettünk és értünk is) szavazzanak a Lisszaboni Szerződés ellen!

Utasítsuk el az a Lisszaboni Szerződést, amelyet a franciák által 2004-ben megbuktatott EU alkotmány helyébe próbálják az EU vezetői most visszacsempészni, ránk erőltetni.

Utasítsuk el, mert:

- Európa Trianonját jelenti. Éppúgy egy emberidegen hatalom diktátuma, mint a hazánkat ért 1920 évi szégyenletes Trianoni Békediktátum.
(Ha nem utasítjuk el a Lisszaboni Szerződést, akkor ugyanarra a sorsra ítélik Európa minden nemzetét, mint Trianon a magyarságot, és nem lesz sem győztes nemzet, sem győztes ország, csak vesztes nemzet, vesztes ország és testvérháború, kontinensnyi nyomor, éppúgy, ahogyan az Trianon után történt.)

- egy diktátum, amely megfosztja a tagállamokat szuverenitásuktól (függetlenségüktől), a tagállamok polgárait pedig lelki-, szellemi kiszolgáltatottságba és gazdasági nyomorba taszítja.

- beteljesíteni törekszik azt a hazánkban uralkodó erkölcsi, jogi és gazdasági válságot, amelynek függetlenségünk EU csatlakozással elkövetett feladása a legfőbb okozója.

- előzetesen és elvileg felhatalmazza az EU vezetését az ország fegyveres megszállására is (!)

- hatálybalépése (az EU valamennyi tagállama általi jóváhagyása) szakértői vélemény szerint a második (gazdasági) Trianont jelenti a Kárpát medence nemzetei számára. Egy Trianont már megéltünk. Ugye nincs szükségünk a másodikra?Magyarország - és az összes EU tagállam - legfőbb érdeke ma nem belerohanni ebbe a nemzeti öngyilkossággal egyenértékű szerződésbe, hanem annak ratifikációs folyamatát azonnal berekeszteni és megszüntetni minden további együttműködést a jelenlegi becstelen, diktatórikus és emberi jogellenes EU-vezetéssel.

Kérjük az Íreket, hogy (ha már nekünk és Európa más nemzeteinek nem is adatott meg, akkor helyettünk és értünk is) szavazzanak a Lisszaboni Szerződés ellen!

Szeretettel kérünk benneteket, hogy az alábbi honlap címen online aláírásotokkal támogassátok a kezdeményezésünket ill. az Europa szerte hozzánk hasonlóan gondolkodók törekvését. Segítsük az íreket a helyes döntés meghozatalában.

Az ír "NEM" egyben "IGEN"

a jelenleg föderatív alapon szerveződő Európa helyett egy konföderatív alapon szerveződő Európára,
a függetlenségüket vesztett nemzetállamok politikai szövetsége helyett egy független nemzetállamok gazdasági szövetségére épülő Európára.

www.Irish-Friends-Vote-NO-For-Me.org

Please sign the petition here!
11377 people from 26 EU member states signed the petition already (since May 12th 2008)

Nyissátok meg a honlapot.
Tanulmányozzátok (magyar nyelvet is lehet választani)
Szavazzatok!
Továbbítsátok a kérést a kapcsolatrendszeretekben!

ADD tovább ezt az írást a kapcsolat rendszeredben! Terjeszd a gondolatot családi-rokoni-baráti-ismerős és idegen köreidben minden lehetséges módon (Internet (honlap, e-mail), telefon/fax, posta/levél, szórólap, riadólánc stb).

Nincsenek megjegyzések: