2008. június 2., hétfő

Jókaitól mára


Jókai Mór
Milton
(Részletek)


"Hát hisz a csigának
Sincsen szeme; még is hogy összejár
Kertet, mezőt s nem kéri vakvezérnek
A pókot, a kinek nyolcz szeme van
S még sem mer hálóján túl útra kelni."


"Ha a király beteg, gyógyítsd a népet."


"A nagylelkűség koronás erény;
A populus romanus nem bocsát meg,
Kivált annak, a ki jót tett vele."


"Mert én láttam már olyan kötélverőt,
Ki a legvékonyabb beszédfonálból
Csinálta a legdrágább kötelet.
(Mutatja kezével az akasztást.)"


Biblia

"Ne üsd fel véres szentírásodat
Előttem! Vágóhidak krónikáját!
Mely textust ad az ádáz konczolásra!
És rágalmazza a jóságos Istent
Midőn nevében gyilkolásra hív."

Nincsenek megjegyzések: