2008. június 3., kedd

Rongyos Gárda tiszteletére - Hommage to the Scrubby or Ragged Guard
Két megjegyzés: Az Ahmet nevű elesett gárdista albán nemzetiségű volt
A nyugat-magyarországi felkelés tényleges katonai vezetője Héjjas Iván volt

NEM FELEDJÜK HŐSEINKET

ÚJKORUNK ELHALLGATOTT HŐSEI A „RONGYOSOK” A TRIANONI DIKTÁTUM ELLENI FEGYVERES ELLENÁLLÓ SZERVEZET

A RONGYOS GÁRDA megalakulása 1918 novemberére tehető, amikor HÉJJAS IVÁN hazatért az összeomló frontról repülőszázadával.

Látta a többszörösen kitüntetett hazáját szerető bátor katona, hogy hazáját Károly Mihály és klikkje hogyan zülleszti le!

Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát látni nem akarok!

Ha bárki betör – mondja Károlyi Mihály– tiltakozunk ellene, fölemeljük óvó szavunkat, és apellálunk, a világ művelt népeinek ítéletére, de fegyvert nem szegezünk ellenük!
Az idióták és hazaárulók okozta dicstelen vég előszele tettekre sarkallta népünk legjavát! a Duna-Tisza köz, homoktengere kitermelte a kor hőseit! A Trianoni tragédia fokozta elszántságukat.
Szívükben néma daccal megkísérelték a lehetetlent!
Mi hajtotta őket, mi volt erejük forrása? Erre a válasz, hogy:
Hajtotta őket az ősök példája és a jelen szégyene!

Ki volt valójában HÉJJAS IVÁN, akiről a „legtájékozottabbak” is csupán néhány bolsevikok- gyártotta hazugságot tudnak:
HÉJJAS IVÁN már a kecskeméti homokpuszták szülötte, de őseinek fészke a Segesvár környéki Héjjasfalva volt. Génjeiben hordta a szabadság szeretetét. BÁTHORY GÁBOR fejedelemsége alatt már kardot rántottak a Héjjasok, amikor a fejedelem csorbítani akarta az ősök által véráldozattal szerzett és örökül hagyott híres székelyszabadságot.
HÉJJAS IVÁN katonai pályafutása az 1913-as balkáni háborúban kezdődött. Az albániai Durazzóban (Dürres), Vied albán fejedelem védelmében harcol a vad albán hegyek között. Itt szerezte félelmetes gerilla harctechnikáját, tudását, mely mindig ellenfelei fölé emelte a RONGYOS GÁRDA élén vívott harcokban.
Az I. világháború alatt legendás hírű katonai repülő volt, kitüntetett katona.
Ez az ember gyűjtötte össze a Duna-Tisza köz legelszántabb, legbátrabb hazafiait, akik a nemzet ökleként lesújtottak a vörös rémre, a megszálló románokra! Elutasították a Trianoni diktátumot. Fegyvert fogtak és megvédték a lecsatolástól nyugati területeinket, a Lajtavidéket (mai Burgenlandot) és kikiáltották Pronay Pál vezetésével a Lajtabánságot. Meghiúsították, azóta megszűnt francia agyrém által létrejött két államtorzó Csehszlovákia és Jugoszlávia közötti Nyugat-Magyarországon áthaladó szláv-korridor tervet, ami a francia politikai gyengeelméjűség (Masaryk sugallatára!) csúcsötlete volt.
Megvédték Munkácsot 1939. január 6-i Csehszlovák támadással szemben, megállítva a Latorca hídján a támadó Csehszlovák csapatokat.
Az 1938 októberében kitört felvidéki szabadságharc fegyveres támogatói voltak! 1938-ban a rongyosok gerillaakciója gátolta meg a bécsi döntés során hazatért felvidék cseh részről történő teljes kirablását! Ezeken túlmenően sok más helyen is küzdött magyar véreink szabadságáért!
Ezt az újkori szabadságharcot próbálom összefoglalni elfeledett hőseink élettörténetén keresztül! ez bizonyítja a magyarság életerejét, a sors közösségben gondolkodás tettekben megnyilvánuló példáit.
A RONGYOS GÁRDA szellemisége mélyen gyökeredzett a magyar társadalomban!
A háború után a szovjet-bolsevik diktatúrában tovább működött föld alatti mozgalomként!
1948 novemberében Tucsek vérbíró és a zsidó véresszájú Sárkány államügyész celebrálta a „rongyos pert”.
Fegyveres összeesküvés vádjával 28 vádlott állt a vérbíróság előtt.

Öt halálos ítélet született:

- BENKÓ ANTAL
- FODOR LAJOS
- GÖDER PÁL
- KOVÁCS ANDRÁS
- Az ötödik mártír neve ismeretlen.

A további ítéletek 3-15 évig terjedő börtön!

(forrás: Rákosi korszak, Szovjet uralom Magyarországon f:c696 enciklopédia Hungarica (Nagy-Britannia))
(Börtönvilág Magyarországon - Fehérvári István, Usa)

Az utolsó "rongyos" parancsnokot 1957 aug. 13-án végezte ki az őrjöngve tobzódó bolsevik hatalom: FRANCIA KISS MIHÁLY volt az orgoványi puszták utolsó meg nem alkudó harcosa!

A Gárda programja

A RONGYOS GÁRDA 1919. április 18-án született meg a Héjjas birtok öreg szőlőjében egy évszázados vén nyárfa alatt!
Megfogalmazta programját! Korának leghaladóbb gondolatai születtek meg az alföldi homokon!
A megfogalmazott gondolatok olyanok, hogy napjainkban időszerűbbek mint valaha!

„RONGYOS GÁRDA PROGRAMJA 1919. ÁPRILIS 18.

1) Magyarország a magyaroké! Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek! Ezekért, és magyar fajunkért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket adni!

2) Harcolunk a nemzetközi, országvesztő vörös uralom ellen. Harcolunk az Istentelen és hazátlan rombolók ellen, de a feudális születési előjogok ellen is egyaránt.

3) A pacifizmus csak álmodozás – AMENNYI A FEGYVERED – annyi az országod és a kenyered.

4) A földbirtok-egység legnagyobb határát a mezőgazdasági termelési eszközök fejlettsége határozza meg! Az ezen felüli birtokra földreformot követelünk a négy évig becsülettel, vérrel áldozó nincstelen parasztságunk javára az egyetemes magyar népszaporulat és népjóléti érdekében!

5) A bank és ipartőke kérdéseiben a döntő szó az államé legyen a nép érdekében, és ne fordítva!

6) A munkaadó és a munkás harcában álljon az államhatalom igazságos védőként a munkás mellé.

7) A magyar élet minden síkján magyarok legyenek a vezetők!"


A „RONGYOS GÁRDA” működése 1919-1957 közé tehető! Teljes története összefüggően még nincs feldolgozva sehol sem! Programjához, melyhez mindig hű maradt, a ma élő magyar is fenntartás nélkül csatlakozhat, mert egy igaz magyar gondolat!

The "Rongyos Gárda" (Scrubby or Ragged Guard)


were a non-regular paramilitary unit in Hungary, active in 1921 then reestablished in 1938.

The Treaty of Trianon which concluded the First World War, awarded a stretch of land with mixed Hungarian and ethnic German population to Austria. However during August 1921 when Austrian police and customs officers attempted to occupy the area, their efforts were thwarted by the armed resistance organised by the Rongyos Gárda. The Guards were a militia of Hungarian volunteers, many of them former soldiers of the anti-communist detachments that fought alongside Nicholas Horthys National Army. They were lead by capitain Pál Prónay. The name Scrubby Guards reflected the fact that they were a non-governmental force.

The Guards' primary goal was to reduce the land loss after the 1920 Treaty of Trianon. First they proclaimed a new country between Austria and Hungary, the Lajtabánság, supposedly ruled by their commander, Pál Prónay. The military leader of the Guard was a fromer monarchy officer Iván Héjjas, who the first organized the Guard around the hungarian city of Keckemet. At the same time they launched a series of attacks to oust the Austian forces that entered the area. After the clashes, Sopron's status as part of Hungary (along with that of the surrounding eight villages) was decided by a local plebiscite held on December 14, 1921, with 65% voting for Hungary. Since then Sopron has been called Civitas Fidelissima ("The Most Loyal Town", Hungarian: A Leghűségesebb Város), and the anniversary of the plebiscite is a city holiday.

The Guards were reorganised in 1938 on the eve of Hungarian-Czechoslovak negotiations, which took place between October 9 and October 13, 1938, in Komárno aiming to resolve the territorial conflict between the two sides. The guerillas began to infiltrate into southern Slovakia and Ruthenia. The military pressure contributed to the decision of the Czechoslovak government to accept an international arbitration to solve the territorial dispute.

The historic role of the Scrubby Guards is disputed. Some historians claim they were saviors of Hungarian land, the only ones fighting the Trianon Peace Pact's dictations. During the communist rule they were depicted as savage terrorists, who killed innocent people. Parts from Pál Prónays diary were published during the 1960s in order to disseminate these views. The first books about their activity were only published after 1989. The existence of the Guards was rarely mentioned in Hungarian textbooks before the millennium.

Reference

* Bela Bodo: Paramilitary violence in Hungary after the first world war. East European Quarterly, June, 2004.
* Bálint István János: A Rongyos Gárda harcai, 1919-1939, Magyar Ház könyvek, Budapest, 1999.

Független Újságíró Szövetség
HARCTÉR.hu Honvédő Alkotmányos Rend a Cél
Lelkiismeret 88

2 megjegyzés:

MonteCristo írta...

Mélyen tisztelt Eduardo Rózsa Flores!
Családom birtokában volt egy könyv amit Héjjas Iván irt :"A Rongyos Gárda harcai": cimmel,amiben leirta minden akciójukat,-naplószerüen -és az azokat kiváltó rémes okokat.Az 50-es évek végén -akkor kerültem a Securitate látókörébe -egyik testvérem elégette,félve hogy egy házkutatásnál megtalálhatják.Erről csak most 8-10 éve értesültem,mikor kerestem a könyvet.Lehet hogy korabeli folyóiratokban -Ujidők,Tolnai Világlapja,Magyar Futár,Magyar Szárnyak stb.-lehet nyomát találni,könyvismertetöben.Hozzánk1941-1942
táján került a könyv mikor apám Pesten járt.Onnan hozta.
Tisztelettel
Jékel Géza Antal

Eduardo Rózsa-Flores írta...

Kedves Jékel Géza Antal úr,
köszönöm a bejegyzést. A könyvet, Hála az Égnek, ismerem.Volt szerencsém az eredetit -amelyről Ön is ír- a kezemben tartani.
Azóta a könyvet újra kiadták (Magyar Ház kiadó 1999) ám tudomásom szerint most nem kapható.
Tisztelettel
Rózsa-Flores Eduardo