2008. július 30., szerda

Magyar-zsidó viszonyhoz

.
Egy nem például keresztény magyar Jeney Attila nyílt levele a „például”
zsidó Szegő Péter honfitársának

Kedves Szegő Péter!

Amikor jó idővel ezelőtt bejelöltél az iwiwen, őszintén megörültem, hogy egy újabb kedves miskolci ismerőssel bővül a baráti köröm. Amikor azonban elolvastam az„ezt csinálom amikor nem dolgozom: mást, például zsidó vagyok” bekezdést, nem hittem a szememnek. Amikor pedig munkásságodnak utánajártam és rákattintottam az antiszemitizmus.hu című honlapra, akkor a meglepetéstől szólni sem tudtam. Bár sem publicista nem vagyok, sem közéleti szerepre nem törekszem, úgy éreztem, hogy az emberi méltóságom, a magyarságom ösztönöz arra, hogy a gép elé üljek - talán másoknak is tanulságul szolgáló - nyílt levelet fogalmazva neked és a magadfajtának kedves Szegő Péter!

Először is azért, mert értékítéletem szerint „például” senki nem lehet sem zsidó, sem cigány, sem magyar kedves Péter, ha te akarsz ilyen példaként tündökölni bárki előtt, akkor rossz úton jársz. Amikor ugyanis bölcs, nálunknál jóval idősebb, sokat látott, és még többet tapasztalt zsidó barátaimnak megmutattam a munkásságodat, elárulhatom, hogy az nem aratott körükben osztatlan sikert. Mert ők nem „például” zsidók, hanem mert annak születtek, hozzád - már békében és jólétben élő fiatalemberhez - képest ők megélték a zsidó létet itthon és nagyvilágban egyaránt, annak megfelelően élnek, de ezt nem verik nagydobra, ezt nem használják propaganda eszköznek. Mert ez sem nem érdem, sem nem hátrány. Mert a világban szétszóródott és e harminckilencezer négyzetkilométeren életét tengető magyar véreimmel együtt én sem „például” vagyok magyar vagy keresztény, vagy férfi, hanem magától értetődően, teljes valómban, megingathatatlanul, hétköznapian, feltűnés nélkül, lélekben és testben egyaránt. Mert szerintem - és talán sok jóérzésű ember szerint is - magyarnak, zsidónak, cigánynak, egyáltalán bármely nemzetiségű és vallású embernek lenni a többség számára nem hivatás, vagy munka melletti - esetleg megbízatás szerinti ( ? ) - elfoglaltságot jelent kedves Péter, hanem az Istentől kapott életet, a gyerekszobát, a hagyomány világot, a történelem- és világszemléletet, az anyanyelvet, a viselkedési kultúrát és a kulturális tőkét és megannyi más értéket, amelyet minden élő ember, nemre, fajra, bőrszínre, vallásra való tekintet nélkül képvisel és magáénak vall. Több mint egy évezrede békés egymás mellett élésben építi a magyarság a magyar államiságot, a magyar kultúrát, alakítjuk a magyar történelmet mindenféle nációk különféle vallást valló tagjaival együtt, a magadfajta bajkeverők nélkül. Mert egyetlen épeszű magyar sem tagadja meg Radnótit vagy bármely más zsidó származású írót, költőt, festőt, Nobel-díjas tudóst csak azért mert zsidó származású. Mert bennünket magyarként, titeket zsidókként, őket cigányokként, örményekként, ruszinokként, szlovákokként, kunokként, románokként, tótokként, szlovénekként, vendekként ide teremtett, együttélésre teremtett az Isten. Különbözőkként, de mégis egyként: magyarként. Bár magamfajtákként és magadfajtákként, mégis egymás mellé és nem egymás ellen rendeltként Tisztelt Szegő Péter! És ez így van jól! Egyenjogúakként, és egyenlőként, akik között az egyiknek ugyanazt és ugyanannyit szabad, mint a másiknak, senki nem tehet különbséget köztük és senki nem korlátozhatja egyiket a másik rovására. Akik között nincsenek egyenlőbbek az egyenlőknél, érted Péter ? Mert Miskolcon, a többségükben a rendkívül jó szellemű első magyar magánegyetemről az állami egyetemre átkerült, akkor a tanulást még értéknek tekintő, valóban tanulni vágyó diákok között sem volt soha téma, hogy ki milyen vallású vagy származású, éppen ezért örülünk mindig egymásnak, amikor bárhol a világon összetalálkozunk, mert egy dolog biztosan összeköt bennünket,: a Miskolci Egyetem, a miskolci campus, s hogy el ne felejtsem: „A” Gárdonyi.

Olvasva az antiszemitizmus.hu weboldal beköszöntőjét, mely szerint „ Antiszemitának tekintjük a »Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek« zsidó, illetve az »Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük« keresztény elvének megsértését „ című bekezdést, a tiszteletre méltó elveitekhez javasolnék egy kiegészítést. Mégpedig a Tízparancsolat ( Az erkölcsi élet sziklaalapja ) 8. parancsolatját, amely szó szerint így hangzik: „Ne hazudj, mások becsületében ne tégy kárt !”.

Ezt pedig többek között azért javaslom Kedves Péter, mert a Turulvédő nagygyűlés állatok módjára karámba terelt, állampolgári jogaiban törvénytelenül korlátozott, kordonok közé szorított, büntetlen előéletű, törvénytisztelő magyar állampolgárainak egyikeként, értetlenséggel vegyes érdeklődéssel szemléltem, ahogy az acélkerítés másik oldalán az adófizetők pénzén, az adófizetők esetleges széttrancsírozására teljesen indokolatlanul, állig felfegyverzett, „rendőrök”(?) között rendkívül otthonosan rohangálsz fel és alá szorgalmasan kattintgatva a fényképezőgépedet. Közben pedig azon tűnődtem, hogy mi keresni valód lehet ott?

Biztos vagyok abban, hogy ezúttal nem találtál antiszemita kilengésre, megfogalmazásra, horribile dictu támadásra utaló nyomot, jelet a Jobbik és KDNP XII. kerületi szervezetének méltóságteljes nagygyűlésén, de a jelenléted - „munkásságodról” nem is beszélve - több szempontból elgondolkoztatott. Mert hazudni nem szabad és nem lehet Péter! Nem kell és nem lehet antiszemitizmust hazudni ott, ahol nincs honlapszerkesztő barátom! Ha te és a magadfajták hűek akartok lenni a „Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek” elvéhez, akkor nézetem szerint vagy abba kellene hagynotok az igaztalan, egyoldalú antiszemitázást, vagy mivel demokráciában, a szólás-és véleményszabadságot biztosító jogállamban élünk, el kell viselnetek, hogy bizony a tiétekkel szemben is van más vélemény, és annak is van létjogosultsága és attól még nem antiszemita, csak mert a ti szűk keresztmetszeteken keresztül nem értelmezhető. El kell viselnetek csakis azért, mert a demokráciát elismerő közösség, a társadalom veletek egyenjogú tagjai más-más nézeteket vallanak magukénak, akiknél sem neked, sem nekem, sem senki másnak nincsen sem több, sem kevesebb joga, a hatályban lévő Alkotmány szerint.

Úgy vélem, hogy a normális zsidó-magyar, magyar-zsidó párbeszéd akkor fog elkezdődni, amikor nem kiváltságosok mondják meg, hogy ki mit ér, ki az antiszemita és ki nem, hanem a zsidóság józan, bölcs élni akarása, és élni tudása, a magyar nemzetével együtt érvényesül. Se több, se kevesebb joggal ! Ha te nehezen minősíthető antiszemita mondatvadászatot folytatsz, akkor ne csodálkozz, ha heves, vagy szókimondó bírálatot váltasz ki bárkiből. Ok és okozat egymást követik, erről hajlamosak vagytok elfeledkezni Péter! A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányában nem olvastam olyan passzust, hogy a Magyar Köztársaságot antiszemita és nem antiszemita állampolgárok alkotnák. Mint ahogy arra sem ad senkinek felhatalmazást az alaptörvény, hogy vegye magának a bátorságot és egy személyben - vagy csoportosan - eldöntse ezt, ítéletet mondjon bárki felett, egy valahol, valakik által, valamilyen indíték alapján felállított minősítési rendszer szerint.

Nem állítom és nem tagadom, hogy jól idéztek a különböző cikkekből, írott- és elektronikus sajtóbéli megnyilvánulásokból, azt sem állítom, hogy azok ne sértenének bizonyos érdekeket, ne lennének sarkosak és kemények, de állítom, hogy hisztériakeltésetekkel ellentétben, nem ez a legnagyobb probléma ma Magyarországon, ahol szétesni látszik az állam, nehezen beszélhetünk anyagi vagy közbiztonságról, nincs termelőerő az országban - legalábbis magyar kézben már alig -, de aki még termel, már azt is ellehetetlenítik, és inkább kipusztítja mind a fáit, mind a terményeit, ha már eladni nem tudja azokat.

Azt is állítom, hogy annak állandó ismételgetése, rádióban, televízióban és sajtóban való sulykolása, hogy a magyar egy antiszemita nemzet, rossz vért szül, igaztalan, bizonyíthatatlan, ráadásul az idejét múlt, kollektív bűnösség elvét idéző vád és kárára válik magyarnak, zsidónak, cigánynak és bármely nemzetiségnek egyaránt. Egyébként pedig a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló és azt megvédő jogállamban - de nézz körül az Egyesült Államok-béli honlapokon is -, a jogegyenlőség alapján véleményem szerint mindenki azt ír, azt ad ki, azt árul, amit akar, de vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Ha kell, természetesen bíróság előtt.

Szegő Péter és az ő társai jelentsenek fel bárkit a rendőrségen vagy az ügyészségen, ha van bizonyítékotok és hitelt érdemlően igazolni tudjátok az álláspontotokat, de kérlek ne vegyétek a bátorságot mások megbélyegzésére! Nem elég igazságszolgáltatási fórum nektek a magyar bíróság?

Vagy azt akarjátok elérni, hogy bárki megalkossa az antimagyarizmus.hu portált, és szemelvényeket hozzanak a nemzeti, és történelmi lobogóink, nagyjaink, egykor volt uralkodóink, kormányzóink miniszterelnökeink vagy a Szent Korona gyalázásáról, gúny tárgyává tételéről, kedves Péter?

Esetleg azt akarjátok, hogy Lovas Istvánt plagizálva, egyszer behelyettesítse valaki a magyarral a ti antiszemitizmus definíciótokat ? : „Az antimagyarizmus olyan sajátos kép a magyarságról, amely alkalmas a magyarsággal szembeni gyűlölet kifejezésére. Az antimagyarizmus szóbeli, vagy fizikai megnyilvánulási formái irányulhatnak magyar vagy nem magyar ember ellen, személyes tulajdonuk ellen, valamint a magyar közösség intézményei és vallási létesítményei ellen.” Ezt akarjátok????

Mi is sérelmezhetnénk, hogy ellenünk, mint fasisztának, nácinak, bűnös nemzetnek megbélyegzett magyarság ellen, nemkülönben felmenőink elkobzott javai ellen, továbbá közösségeink, iskoláink, kórházaink, templomaink, plébánosaink, Szent Koronánk, Árpád-sávos történelmi lobogónk ellen mennyi támadás indult már, és indul napjainkban is! Mint egykori egyetemi, történész hallgatótársnak - mint a demokratikus jogokra oly érzékeny embernek -, elsőként neked illett volna például Kosaras Péter Ákos védelmében megszólalnod, és annak támadása helyett elmondani az embereknek, hogy a híradások csak annyira igazak mint a jereváni rádió közlései. Stoffán György kristálytiszta logikával, tényszerűséggel és igazságérzettel leírta már az egyik nemzeti honlapon, hogy Kosaras esetében sem voltak képesek a médiumok tényszerűen tudósítani a történtekről, sőt pont a tények nem érdekelték őket valamint a hozzád hasonlóan gondolkodókat. Ha végzettséged szerint történésznek vallod magad - akinek kizárólag a tényekhez szabadna ragaszkodnia - miért nem tiltakoztál akkor a csúsztatások ellen??? Nem ragozom tovább a kérdést, de bízom abban, hogy antiszemitizmus.hu című weblapot nem az olvasók és az azzal egyetértők, mint sokkal inkább a honlapodon feltüntetett szponzorok pénze tartja még életben.

Minden állításotokkal szemben ez nem egy antiszemita ország, erre legjobb példa és alaptalan vádjaitokra csattanós válasz Reiner Péter felszólalása a Turulvédő nagygyűlésen, aki magától értetődő természetességgel éli meg magyar zsidó voltát, ezzel nem kérkedik, de nem is tagadja meg azt, és magyarként számára az is természetes, hogy kiáll az igazság mellett, megvédi a magyar nemzet történelmi szimbólumait, és tiltakozik az ordas hazugságok, a becstelenség, valamint az embertelenség ellen.

Mellesleg tevékenységetek értelmetlenségét jól mutatja a törvényhozók bölcsessége is, akik nem engedték hatályba lépni az úgynevezett gyűlöletbeszéd törvényt Magyarországon. Amit ugyanis ti műveltek és ennek a törvénynek a kiagyalói megcéloztak, az Péter nem egy demokrácia, hanem egyenesen az orwelli gondolatrendőrség életre hívása. Gondolatokat, mondatokat üldözni a XXI. században, nyilasnak hazudni az Árpád-ház lobogóját, Wass Albert mondataitól, vagy egy Turul-szobortól rettegni, azok ellen mesterséges hisztériát kelteni: normális dolognak tartod ezt felebarátom?

Tedd a szívedre a kezed, lásd be, hogy tévúton jártok, az etnikai villongások senki által nem kívánt, veszélyes tüzével játszotok. Ha nem vagy tisztában a történelmi tényekkel, ha nem akarsz szembesülni az igazsággal, társaiddal együtt keressetek magatoknak a mostani helyett egy tisztességes munkát, amellyel legalább értéket tudtok teremteni a magyar társadalom számára.

Ne fáradj a válasszal, nem hiszem, hogy e levél alapján megváltoztatod az álláspontodat. Pusztán szeretném ha elgondolkoznál, elgondolkoznátok a leírtakon. Mivel fentiek nemcsak kettőnkre vonatkoznak, ezúton tájékoztatlak arról, hogy ezt a levelet nyilvánosságra hozom.

Béke veled és veletek!

Üdvözlettel: Jeney Attila


Szegő Péter nyílt levele Jeney Attilának

2008. augusztus 01. 09:52HunHír.Hu-információ

Jeney Attila magánemberként írt egy magyarvédő levelet a vállaltan zsidó származású és identitású Szegő Péter újságírónak a Turult óhajtó tüntetés kapcsán. Szegő Péter megkérdezte, lehoznánk-e válaszlevelét. Közzé tesszük, kérdezve a toleranciabajnokokat, hogy hol is vannak a kirekesztők?

Kedves Attila!

Hozzám írt nyílt leveledet nem szeretném válasz nélkül hagyni. Az a legegyszerűbb, ha idézlek és az adott idézetre reagálok:

Amikor […] elolvastam az „ezt csinálom amikor nem dolgozom: mást, például zsidó vagyok” bekezdést, nem hittem a szememnek.

Mivel mindig zsidó vagyok, ezért akkor is zsidó vagyok, amikor nem dolgozom. Félig komolyan írtam, félig tréfának szántam, sajnálom, ha nem ment át. Azt azonban nem értem, hogy – még ha nem is értetted –, mi váltotta ki a döbbenetet Nálad.

Mert szerintem […] bármely nemzetiségű és vallású embernek lenni a többség számára nem hivatás, vagy munka melletti – esetleg megbízatás szerinti (?) – elfoglaltságot jelent […]

Ezt értsem úgy, hogy igazából nem vagyok zsidó, csak – föltételezésed szerint; ezért a zárójelbe tett kérdőjel – valakik megbíztak engem azzal, hogy legyek az? Nem, Attila, senki sem bízott meg azzal hogy zsidó legyek. Annak születtem és ez nagyon fontos a számomra.

Több mint egy évezrede békés egymás mellett élésben építi a magyarság a magyar államiságot, a magyar kultúrát, alakítjuk a magyar történelmet mindenféle nációk különféle vallást valló tagjaival együtt, a magadfajta bajkeverők nélkül.

Békés egymás mellett élésben építette főleg 1944 tavaszán, amikor a magyar közigazgatás, a Magyar Államvasutak, és Magyar Királyi Csendőrség 437 ezer zsidót föltett a vonatra, hogy aztán többségük füst formájában távozzék a nagy lengyel égre. Tette mindezt a magyar társadalom többségének teljes passzivitásával. Ahogy Bulányi páter mondta 1990 táján: szégyelli magát, amiért 1944-ben nem feküdt a Birkenauba tartó vonat elé.
Hogy bajkeverő mennyiben vagyok, nem tudom. Ha esetleg akár egy sort is idéztél volna tőlem, hogy: Te, Péter, amit 1673. május 23-án a Novoszibirszki Harsona 5. oldalán írtál a poszogók nemi életéről, az egy totális csacsiság, mert a poszogók nem így szaporodnak, hanem amúgy, akkor tudnánk miről vitatkozni, így viszont fogalmam sincs, mitől vagyok bajkeverő.

Egyenjogúakként, és egyenlőként, akik között az egyiknek ugyanazt és ugyanannyit szabad, mint a másiknak, senki nem tehet különbséget köztük és senki nem korlátozhatja egyiket a másik rovására. Akik között nincsenek egyenlőbbek az egyenlőknél, érted Péter?

Értem, Attila. Sőt: teljesen egyet is értek Veled. Csak azt nem értem, hogy ilyen evidenciákat minek leírni.

[…] A Turulvédő nagygyűlés […] törvénytisztelő magyar állampolgárainak egyikeként, értetlenséggel vegyes érdeklődéssel szemléltem, ahogy az acélkerítés másik oldalán az adófizetők pénzén az adófizetők esetleges széttrancsírozására teljesen indokolatlanul, állig felfegyverzett, „rendőrök”(?) között rendkívül otthonosan rohangálsz fel és alá szorgalmasan kattintgatva a fényképezőgépedet. Közben pedig azon tűnődtem, hogy mi keresni valód lehet ott?

Nem tudom, miért vannak a rendőrök idézőjelben és miért a zárójelbe tett kérdőjel utánuk. Azért rohangáltam föl és alá, mert tudósítóként a munkámat végeztem és ugyanezért fényképeztem is. Azt tudnod kell, hogy aki egy nyilvános tüntetésre elmegy, annak számítania kell arra, hogy megjelenik a fényképe a médiában. Egyébként nem fényképeztelek le Téged. A kerítésen túl két okból voltam. Egyrészt – tekintve, hogy ott nem volt tömeg – gyorsabban lehetett eljutni A pontból B pontba, például sikerült odaérnem az 5 perc 41 másodperc és 5 perc 49 másodperc között látható-hallható mocskoszsidózáshoz, másrészt volt ott egy emelvény, aminek a tetejéről jobban lehetett fényképezni, mint a tömegből.

Biztos vagyok abban, hogy ezúttal nem találtál antiszemita kilengésre, megfogalmazásra, horribile dictu támadásra utaló nyomot, jelet a Jobbik és KDNP XII. kerületi szervezetének méltóságteljes nagygyűlésén, de a jelenléted - „munkásságodról” nem is beszélve - több szempontból elgondolkoztatott. Mert hazudni nem szabad és nem lehet Péter!

Dehogynem találtam, lásd az előző videón a mocskoszsidózást, ugyanezen a videón a 0 perc 54 másodperc és 1 perc 1 másodperc közt látható transzparenst, vagy akár Hegedűs Zsuzsanna föllépésének fölkonferálását aki expressis verbis a Hazafias Magyarok Szövetsége, azaz „a magyar Hamasz” nevében énekelt. A magyar radikális nacionalizmus általában antiszemitizmussal párosul, vegyél a kezedbe egy Magyar Fórumot, egy Magyar Mércét, stb. Nem állítom, hogy aki radikálisan nacionalista, az biztos, hogy antiszemita, de jó esély van rá. Ez 1918 előtt nem így volt – főleg ha a nacionalizmus nem Bécs, hanem a magyarországi nemzeti kisebbségek ellen irányult –, de azóta eltelt kilencven év, történt egy s más. Úgy egyébként, amikor Novák Előd fölolvasta a tüntetést jegyző szervezeteket, a Kuruc.info szerkesztősége és a Magyar Gárda kapta a legnagyobb tapsot. Ezek után miért gondoljam azt, hogy az antiszemitizmus hidrája nagy ívben elkerülte a turultüntetést? Hogy mit hazudtam, azt még mindig nem tudom.

Mivel demokráciában, a szólás-és véleményszabadságot biztosító jogállamban élünk, el kell viselnetek, hogy bizony a tiétekkel szemben is van más vélemény, és annak is van létjogosultsága és attól még nem antiszemita, csak mert a ti szűk keresztmetszeteken keresztül nem értelmezhető.

Egyrészt nem tudom, mit takar a többes szám második személy. Másrészt tisztázzunk valamit: attól, hogy valami belefér a szólásszabadság kereteibe, még lehet antiszemita.

[…] Annak állandó ismételgetése […], sajtóban való sulykolása, hogy a magyar egy antiszemita nemzet, rossz vért szül, igaztalan, bizonyíthatatlan, ráadásul az idejét múlt, kollektív bűnösség elvét idéző vád és kárára válik magyarnak, zsidónak, cigánynak és bármely nemzetiségnek egyaránt. Egyébként pedig a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló és azt megvédő jogállamban – de nézz körül az Egyesült Államok-béli honlapokon is –, a jogegyenlőség alapján véleményem szerint mindenki azt ír, azt ad ki, azt árul, amit akar, de vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Ha kell, természetesen bíróság előtt.
Szegő Péter és az ő társai jelentsenek fel bárkit […], ha van bizonyítékotok és hitelt érdemlően igazolni tudjátok az álláspontotokat, de kérlek ne vegyétek a bátorságot mások megbélyegzésére! Nem elég igazságszolgáltatási fórum nektek a magyar bíróság?Attila, hallottál vagy olvastál tőlem bárhol, bármikor olyat, hogy a magyar egy antiszemita nemzet? Nem hallottál. Nem hallhattál, mert én ilyet nem mondtam, sőt: nem is gondoltam. Ha megkérdezted volna tőlem, hogy „Péter, szerinted a magyar egy antiszemita nemzet?”, akkor azt válaszoltam volna, hogy „Nem, Attila, nem. A magyar nem antiszemita nemzet, bár kétségkívül vannak antiszemita tagjai.”
Hallottál tőlem olyat, hogy a szólásszabadságot korlátozni kéne? Nem hallottál, nem is hallhattál, mert szabadelvűként nagyon egyetértek azzal a meglehetősen tág szólásszabadság-fölfogással, amelyet az Alkotmánybíróság az 1992. évi 30. határozatában kifejtett és amelynek szellemében a BTK ilyetén történő szigorítási kísérleteit egytől egyig alkotmányellenesnek ítélte. Én vagyok az utolsó, aki a legaljasabb zsidózást följelenteném – de azt leírom róla, hogy ez a legaljasabb zsidózás.

[…] Azt akarjátok elérni, hogy bárki megalkossa az antimagyarizmus.hu portált […]?

Még mindig nem értem a többes számot. Viszont ami ennél fontosabb: akarom, nem akarom, a Kuruc.infónak volt egy „Antimagyarizmus” aloldala és ha beírod a Google keresőjébe, hogy „antimagyarizmus”, vagy „magyarellenesség”, kiad összesen több mint negyvenezer találatot.

Mi is sérelmezhetnénk, hogy ellenünk, mint fasisztának, nácinak, bűnös nemzetnek megbélyegzett magyarság ellen, nemkülönben felmenőink elkobzott javai ellen […] mennyi támadás indult már, és indul napjainkban is!

Továbbra sem értem, hogy mi ez a „ti” meg „mi”. Mutass egyetlenegy példát a publikációimból, ahol a magyarságot lefasisztáztam vagy lenáciztam volna. Nem fogsz tudni mutatni. Ami a sérelmeket illeti: a Független Kisgazdapárt 1990-ben az 1945-ös tulajdonviszonyok visszaállítását javasolta – más kérdés, hogy kormányra kerülése ellenére sem lett ebből semmi. A kisgazda álláspont erkölcsileg tökéletesen érthető – sőt: még érthetőbb lett volna, ha nem 1945-ig, hanem 1937-ig nyúlt volna vissza, hiszen, ha azt mondjuk, hogy Weiss Manfréd leszármazottjai kapják vissza a Csepel Weiss Manfréd Vas- és Fémműveket, akkor ugyanezzel a logikával az Esterházyak is visszakaphatják a fél Dunántúlt – viszont tökéletesen kivitelezhetetlen. A javak el lettek kobozva, a vagonok el lettek indítva, az életek ki lettek oltva, ez van.

Elsőként neked illett volna például Kosaras Péter Ákos védelmében megszólalnod, és annak támadása helyett elmondani az embereknek, hogy a híradások csak annyira igazak mint a jereváni rádió közlései.

Kosarassal kapcsolatban két dolog tény. Egy: a WIW-en egy – azóta levett – képen náci egyenruhában feszített. Kettő: szintén a WIW-en mások mellett tagja a Hezbollah klubnak, azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Egyébként hogy mennyire nem kellett kiállnom mellette: iskolaigazgató lett nélkülem is.

Minden állításotokkal szemben ez nem egy antiszemita ország, erre legjobb példa és alaptalan vádjaitokra csattanós válasz Reiner Péter felszólalása a Turulvédő nagygyűlésen, aki magától értetődő természetességgel éli meg magyar zsidó voltát […].

Egy: nem állítottam, hogy ez egy antiszemita ország. Kettő: Reiner a Magyar Gárda díszzsidaja, aki úgy kell a Gárdának önnön nem antiszemita voltát úgymond igazolandó, mint egy falat kenyér, lásd: Szegő Péter: Cigányok a gárdában.

Tevékenységetek értelmetlenségét jól mutatja a törvényhozók bölcsessége is, akik nem engedték hatályba lépni az úgynevezett gyűlöletbeszéd törvényt Magyarországon.

Még egyszer: szabadelvűként ódzkodom a szólásszabadságot korlátozásától. De attól, hogy valami nem büntetendő – és örvendetes, hogy nem az –, még lehet aljas és megvetendő. Ezzel kapcsolatban figyelmedbe ajánlom Kis János és Sólyom László: Az alkotmány és a szólásszabadság című, nagyszerű írását. Egyébként a törvényhozók „bölcsességén” átment a törvényjavaslat. Sólyom László viszont nem írta alá, hanem kontrollt kért az Alkotmánybíróságtól, az AB pedig alkotmányellenesnek találta.

Nem folytatom, bár levelednek még sok mondatát cáfolhatnám. S még arról, hogy ez a nyílt levélváltásunk hol jelenik meg, csak egy példa – pedig lenne több is: ez milyen címadás?

Üdvözöl: Péter

HunHír.Hu kommentár:

Azzal hogy egyből igent mondtunk Szegő Péter kérésére válaszlevelének közlése kapcsán, jelezni szeretnénk a gyűlöletkeltőknek, az igazi kirekesztőknek is. A nemzeti radikalizmus, illetve annak általunk is történő tolmácsolása azt jelenti: ha támadunk egyes zsidókat, cigányokat, vagy bárkit, azt nem azért tesszük, mert az zsidó, cigány vagy bárki, hanem mert úgy viselkedik él, tevékenykedik, ami sérti a magyar embereket. Fizikai, szellemi, vagy ideológiai támadásra csak válaszolunk, szerény eszközeinkkel.

.

Nincsenek megjegyzések: