2009. március 21., szombat

Mansfeld Péter kivégzésének 50-ik évfordulóján 1959 - 2009

.Mansfeld Péter

Kivégzési jegyzőkönyv fiatalkorú Mansfeld Péter ügyében.

A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnb.I.8084/1958/6.

Jegyzőkönyv.

Készült a népi dem. államrend megdönt. irányuló szervezkedés vezetése és egyéb bűntettek miatt Blaskí József és társai ellen indított bűnügyben a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanács Tnb.I.8084/1958/5. sz. elsőfokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. ítéletével megállapított fk. Mansfeld Péter elítélt, - 1959.
március 21-én de. 9 órakor történt halálbüntetés végrehajtásáról.
Jelen voltak:
f.k.Mansfeld Péter elítélt
Guidi Béla a tanács elnöke
Dr.Balogh János fogalmazó
Dr. Doktor János ügyész
Dr.Fáber Viktor bírósági orvos
Dr.Szabó Erno börtön orvos
Sárközy Tibor orsz. börtön pság részéről
Csúcs Mátyás ítéletvégrehajtó
Karácsony Sándor
Fülöp István ítéletvégrehajtó segédei

A tanács elnöke megállapítja, hogy a megjelenésre kötelezettek valamennyien megjelentek.
A tanács elnöke az elítéltet elővezetteti.
A tanács elnöke megállapítja, fk. Mansfeld Péter személyazonosságát, majd felolvassa a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa 1959. nov. hó 21. napján kelt Tnk.I.3084/1958/5.sz. elsőfokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint a halálos ítélet elítélten végrehajtható.
A tanács elnöke az elítéltet az ítélet végrehajtása céljából átadja az ítéletvégrehajtónak azzal, hogy teljesítse kötelességét.
Az ítéletvégrehajtó és segédei a kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték, és annak befejezését a tanács elnökének jelentették.
A tanács elnöke felhívja az orvosokat, hogy a halál beálltáról győződjenek meg.
Az orvosok jelentik, hogy fk. Mansfeld Péter elítélt szíve 9 óra 35 perckor megszűnt dobogni.
Az ítélet végrehajtásánál jelenlevők félórára visszavonultak.
Félóra múlva a tanács elnökének utasítására az orvosok fk.MansfeldPéter, kivégzett elítéltet újra megvizsgálják és ismételten jelentik, hogyannak haláláról meggyőződtek.
A tanács elnöke az ítéletvégrehajtási eljárást befejezettnek nyilvánítja azzal, hogy az ítéletvégrehajtás során felmerült 100,-Ft orvosi költség - Ft uti költség a pótköltségjegyzék tétele alatt nyert feljegyzést."

Kmf.
a tanács elnöke
fogalmazó
ügyész
bírósági orvos
börtön orvos az orsz. börtön pság részéről
.......
Eredeti, kétoldalas géppel írott tisztázat - Fov. Bír. Ir., T. Nb. I. 8084/1958. Blaski József és társai ügye.

1. L. a 107. sz. dokumentumot!
2. "Dr. Szabó Ernő" börtönorvos aláírása.
3. "Sárközy Tibor fhgy" (főhadnagy) aláírása.
4. "Csúcs Mátyás" aláírása.
5. "Karácsonyi Sándor" aláírása.
6. "Fülöp István" aláírása.
7. L. a 110. sz. dokumentumot!
8. "Guidi" (Béla) aláírása.
9."Dr. Balog János" aláírása.
10. "Doktor János" aláírása.
11. "Dr. Fáber (Viktor) aláírása.
12. "Dr. Szabó Ernő" aláírása.
13. "Sárközi Tibor" aláírása.

Rendkívüli kép! Mansfeld Péter karja láthatóan retusált. Ennek az az oka, hogy Mansfeld Péter szökést kísérelt meg, közben a karja eltörött. Ezért minden valószínűség szerint nem akarták begipszelt karral megörökíteni.

Korabeli magyarázat a képhez: "Ez alkalommal történt átkutatásakor előkerült vászonra írt és a kabátbélése alá bevarrt cím, ahol szökése után rejtőzködni akart".

Mansfeld Péter egy "pufajkással" szíjra fűzve

Korabeli felirat: "Nyomozási kísérlet Mansfeld Péter vallomásának ellenőrzésére"
.

1 megjegyzés:

Hali írta...

Gróf Széchenyi István: "Minden nemzetnek olyan kormánya van, minőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas, vagy műveletlen".