2009. március 18., szerda

1919-2009 Megemlékezés a Szamuely-féle terrorlegények két áldozatára

.
Tisztelettel meghívjuk mindazokat, akik egy szál virággal megemlékeznének a bolsevizmus magyar áldozatairól.
2009. március 21.-én (szombat) a vörös terror 90. évfordulóján 16 órakor a Lánchíd Budai hídfőjénél ( Clark Ádám tér ) emléktáblát avatunk és megemlékezünk két nagyszerű államférfiról dr. Hollán Sándor ny. államtitkárról és fiáról ifj. dr. Hollán Sándorról, akiket a Dunába lőttek gyilkosaik.

A család emlékezete:

1919-ben, a vörös Tanácsköztársaság rémnapjai alatt elsőként családunk tagjait hurcolták el otthonukból a különítményesek, id. dr. Hollán Sándor ny. államtitkárt és fiát, ifj. dr. Hollán Sándor államtitkárt, MÁV igazgatót. Kun Béláék parancsára, a Szamuely-féle különítmény emberei, minden ok és indokolás nélkül a Lánchídra vitték, majd a híd budai pillérjénél főbe lőtték őket és holttestüket a Dunába dobták. A 'jól végzett munkáért' a gyilkosok külön juttatást kaptak Szamuelytől.

E két meggyilkolt ember halálának oka csupán az volt, hogy igaz Magyar államférfiak voltak. Mindketten a Szent-István rend vitézei.
Id. Hollán Sándor édesapja pedig az a dr. Hollán Ernő hadmérnök volt, aki tábornokként a 48/49-es Szabadságharc alatt is Magyarországot védte, megalapította a magyar Vasutat, ott találjuk a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és Intézetalapítói között illetve az Országgyűlés Főrendi Házának soraiban. A kiegyezés előkészítői között volt Deák Ferenccel együtt. A Hollán - család rokonságába tartozott Arany János és Kisfaludy Sándor és a Bezerédy-Békássy család is. A mai politika és az MTA - annak ellenére, hogy Hollán Ernő egész vagyonát az MTA-ra hagyta - jelenleg nem járult hozzá, hogy emléktáblájukat visszahelyezhessük. Mi mégis kiállunk érte és méltó módon szeretnénk megemlékezni a Tanácsköztársaság 90. évfordulóján a kommunisták által meggyilkoltakra, elhurcoltakra és megnyomorítottakra.

1919 -ben a véres '133 nap' után a család és a barátok kezdeményezésére felhelyezték a Lánchíd Budai kapujára a márványtáblát, mely hirdette ezt a borzalmas tettet és közel ötven évig emléket állított e két férfinak, akiknek még sírjuk sem lehet. Azt a korabeli emléktáblát, melyet addig minden évben megkoszorúztak, 1946-ban a szovjetek csákánnyal leverték és a mai napig sem került vissza eredeti helyére. Úgy gondoljuk, a mai Magyarországon nem lehet olyan diktatúra, amely megtilthatja az emlékezést a kommunizmus ezen időszakának ismert és megannyi névtelen áldozatára!

Szeretnénk, ha támogatnának minket, a méltó ügy mellé állnának és méltóságteljes megjelenésükkel hozzájárulnának ahhoz, hogy a jelenlegi politika is elgondolkodhasson azon, hogy nem felejtettük és felejtjük el azokat a bűnöket, gyilkosságokat; amelyeket az ő elődeik a hazafias, magyar emberek ellen követtek el!

A tábla felhelyezésére indult kezdeményezést és gyűjtést a bombagyár - blog közössége indította.

Kérjük, hogy aki megtiszteli jelenlétével a megemlékezést, egy szál virágot hozzon magával.

A Hollán Család leszármazottai

A bűn arcai

NO COMMENT
.

Nincsenek megjegyzések: