2008. szeptember 2., kedd

Amikor a cionisták a Sátánnal szövetkeztek

.
„Rezső úgy mentett, hogy egyszersmind megkönnyítette mások halomra gyilkolását. Mert a svájci csoport létrejöttének (az anyagiakról most nem beszélek) az volt az egyik előfeltétele, hogy a prominens zsidó gentlemenek, akikkel Eichmann tárgyalt, biztosítják a deportáláshoz az 'üzemi csendet'.

A Kasztner-félé cionista vonat tele gazdag zsidókkal útban a megmenekülés felé - mögöttük maradtak a szatócsok, zöldségesek, a nincstelen kis vidéki zsidók... ezeknek csontjaival, könnyeikkel készült az ördögi habarcs miből fölhúzták a cionista államot. (Rózsa-Flores Eduardo)

Hogy gyorsan és akadálytalanul menjen végbe. A lehető legkisebb erőbevetéssel.... A többiek úgy vártak a sorsukra, mint a birkanyáj a karámban. És a karám fölött prominens zsidó úriemberek énekeltek illúzióba ringató bölcsődalokat. Aki életben maradt volna, azokat Kasztner Dezső küldte a halálba, meg a többiek, akik az altatásban segítségére voltak. Ezt nem lehet kitörölni a krónikákból. Nem tehette semmissé még az a Kasztner Emlékbizottság sem, mely az utókort megtévesztő emléktáblát állított Kasztner Dezsőnek Budapesten.”

Nincsenek megjegyzések: