2008. szeptember 4., csütörtök

1686 szeptemberén

Tameşvarlı Gazi Âşık Hasan

Ne énekelj fülemüle

Ne énekelj fülemüle, tavasz lett,
Vidám hangú dalolásod megsebzett,
Rózsavásár idejére érkezett.
Elvette a német ékes Budánkat.

Forrásoknál fürdeni már nem lehet,
A dzsámikban imádkozni sem lehet,
Pusztaság lett sok-sok népes terület.
Elvette a német ékes Budánkat.

Városunknak hosszú lett a bajárja,
Fő helyen áll Mehmed szultán szent háza,
Szent Kábához hasonlít a formája.
Elvette a német ékes Budánkat.

Löportorony gyúlt ki s eszünk vesztettük,
A szultáni dzsámik égtek felettünk,
Sok kisgyerek tüzbeveszett mellettünk.
Elvette a német ékes Budánkat.

Végvárak közt mindig első volt Buda,
Vérrel volt a földje, köve átgyúrva,
Cserkész zászlótartó a fő tanúja.
Elvette a német ékes Budánkat.

Három ágyú dörgött, ahogy lehetett,
Csütörtökre szinte minden odalett,
Pénteki nap volt, hogy Buda elesett.
Elvette a német ékes Budánkat.


"Legend of Budapest"
of Tamesvarli Gazi Asik Hasan,
a poet of XVII th Century

Legend of Budin

Don’t sing Nightingale, don’t sing, the summer returned to Spring
The laments of Nightingale pierced my breast
It is now the time buying and selling roses
Germans captured our beloved Budapest.

Now muslims don’t washing for prayers by her fountains
Nobody is praying in her mosques
The inhabited all ruined
Germans captured our beloved Budapest

The long market of Budapest
And The mosque of Sultan Ahmet at the centre.
Looks like the Kaba of Mecca
Germans captured our beloved Budapest.

I am the daughter of Pasha of Budapest
I am the dearest two eyes of my parents
I am a lamp in a cage
Germans captured our beloved Budapest

Suddenly the arsenal exploded we all surprised
All the mosques with six minarets burned and fired
All the young innocent children fell into fire.
Germans captured our beloved Budapest.

Budapest is the capital of all Turkish Frontiers
All her stones and earth kreated with blood
The Banner- bearer the Circassian leads the Mythts
Germans captured our beloved Budapest

From the South three guns shotted
It was thustday and solar eclipsed
On Friday Budapest falled
Germans captured our beloved Budapest.

Tameşvarlı Gazi Âşık Hasan

És a fennmaradt török nyelvű eredetiből három változat

BUDİN TÜRKÜSÜ

Ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu,
Bülbülün figanı bağrımı deldi,
Gül alıp satmanın zamanı geldi,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,
Camilerde namaz kılınmaz oldu,
Mamur olan yerler hep harap oldu,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Budin’in içinde uzun çarşısı,
Orta yerinde Sultan Ahmet Camisi,
Kâbe suretine benzer yapısı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Budin’in içinde serdar kızıyım,
Anamın, babmın iki gözüyüm,
Kafeste besli kınalı kuzuyum,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i .

Cephane tutuştu, aklımız şaştı,
Selâtiyn camiler yandı, tutuştu,
Hep sabi sıbyanlar ateşe düştü,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Serhatlar içinde Budin’dir başı,
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı,
Çerkez Alemdar şehitler başı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Kıble tarafından üç top atıldı,
Perşembe günüydü, güneş tutuldu,
Cuma günü idi, Budin alındı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

***
Karpat dağından doğdu bir yıldız
Deftere yazıldık on iki bin kız
Duyun kardeşlerim gitti ırzımız
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Üç kız idik bir derede tuttular
Sacımızdan bilekceler yaprılar
Esir deyü şol kâfire sattılar
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Sabah olur kilisesine götürür
Türlü türlü pularını öptürür
Akşam olur karşısına çıkarır
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Budinin içinde müftü kızıyım
Anamın babamın iki gözüyüm
Altın kafeslerde besli kuzuyum
Geldi Nemçe aldı güzel Budini

Sabah namazında indim varoşa
Ne mutlular olsun kurtulan başa
Yaşa binler Genç Ali Paşa
Ali Paşa bizi ilden alasın
Türk erinde gayret çoktur bilesin.

és még egy...

BUDİN TÜRKÜSÜ
(Anonim)

Budin dedikleri Aksuyun başı,
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı,
Çerkez Bayraktardır şehitler başı,
Geldi kâfirler geçti bedeni
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Cephane tutuştu aklımız şaştı,
Selâtin camiler havaya uçtu,
Askerin yarısı hep şehit düştü,
Aman Padişahım imdat umarız,
İmdat etmez isen nâre yanarız.

Budin’in üstüne doğdu bir yıldız,
Aldı hain küffar on iki bin kız
Kimi kadı, kimi müftü, müderris,
Geldi kâfirleri geçti bedeni,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Budin dedikleri çep çevre meşe,
Kurdunu, kuşunu doyurduk leşe,
Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa,
Aman Padişahım imdat umarız,
İmdat etmez isen nâre yanarız.

Budin’in içinde biz üç kız idik,
Altın kafeslerde besli kuzuyduk,
Küffarın eline lâyık mı idik,
Geldi kâfirleri geçti bedeni,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

Nincsenek megjegyzések: