2008. augusztus 21., csütörtök

Vészhelyzet

Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezetben (Ad T/5311) most nyilvánítják Magyarországot különleges NATO-katonai övezetté.

A 2008. április 22-i keddi parlamenti ülésen az „általános vita folytatására és lezárására” kerül sor az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra (T/5311.sz.).

„A törvényjavaslattal kapcsolatos módosító javaslatok benyújtási határideje: az ülésnap vége.”

A T/5311. sz. törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter terjeszti elő.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés Hivatala március 28-án érkeztette.

A keddi ülés 9 órakor kezdődik és kb 21 óráig, illetve a napirendi pontok megvitatásáig tart. Ezek a napirendi pontok pl. a T/5396. sz. az elektronikus információ szabadságáról szóló 2005. évi XC. Törvény módosítása lesz!!! Majd tervezik a T/5451. sz. a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a T/5394. sz. törvényjavaslat megvitatását és elfogadását a közraktározásról.

Visszatérve a T/5311-es számú törvényjavaslatra, melynek előterjesztési anyagában az 1. § tartalmazza a fogalom meghatározások pontjait.

A 9. pont arról szól, hogy mi számít honvédelmi területnek.

A honvédelmi terület kiemelt térség és megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatait rendeltetésszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységének végzésére szolgál.

A 11. pontban folytatódik a kiemelt fontosságú honvédelmi terület-meghatározás. Melyszerint, az számít kiemelt fontosságú honvédelmi terület amelyikről az „Országos Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyen a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,…

Milyen egy ördögi terv ez, hogy az Országos Területrendezési Tervbe bújtatva akarják megszavaztatni a képviselőkkel Magyarország egész területének NATO támaszponttá változtatásának törvényes feltételeit???

Milyen előkészítéssel készülhettek fel a képviselők az április 22-i parlamenti ülésre?

A T/5311. sz. törvényjavaslat mellékletein 1:500000-es kicsinyítésű térképeken és CD-n, vagyis sehogy sem nézhették meg. Pedig, ezek a mellékletek tartalmazzák a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezeteiről készített térképeket, melyeken a települések feliratai oly kicsik, hogy még nagyítóval sem lehet elolvasni.

Pedig, nem kevesebbről fognak a képviselők majd dönteni, mint pl ami a 37. § -ban olvasható: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét.”

A 38. § szerint az OTrT. 1/1-10 sz. melléklete, a 2- sz rajzi melléklete és a 3/1-10. sz. rajzi melléklete helyébe a jelen törvény 1/1-13. sz. melléklete, 2. sz. melléklete és 3/1-11. sz. melléklete lép. (Ezeken a mellékleteken Magyarország térképe látható 1:500000-es kicsinyítésben.)

Felhívnám a figyelmet az 1/13. sz. mellékletre, melynek témája a Térségi övezetek és azok kapcsolata.

Ezen belül két nagy csoportra osztják az övezeteket.

Egyszer az Országos Területrendezési Terven belüli felsorolás tartalmazza a Kiemelt fontosságú honvédelmi terület-eket.

Második része a táblázatnak a Kiemelt és megyei területrendezési terv, melyben szerepel a „Rendszeresen belvízjárta terület”, és itt is a „Honvédelmi terület”.

20. § (3/9. sz. melléklet)

Az OTrT a következő 16/C §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

16/C. § (1) A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület felhasználási egységbe kell sorolni!

A/35 §-hoz:

Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Honvédelmi terület övezete

27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni.”

Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.

Logisztikai központok és térségek:

1. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
2. Észak-dunántúli körzet: Győr – Gönyű.
3. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
4. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
5. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),

Dél-Buda (Nagytétény),

Csepel Nemzeti Szabadkikötő.

6. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
7. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
8. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
9. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
10. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
11. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.


Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy „logisztikai központ”?

Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét. A csodálatos Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor, olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos, ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

De, sorra fogom venni és megvizsgálom az összes kiszemelt területet és azt is elküldöm.

Bóna Mária Ilona, a Magyar Nemzetért Mozgalom tagja
http://furaila.blog.xfree.hu

Nincsenek megjegyzések: