2008. augusztus 20., szerda

A püspöki konferencia bizottsága tiltakozik a dél-oszétiai vérontás ellen

.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága közleményben tiltakozik a dél-oszétiai fegyveres konfliktus „esztelen és felelőtlen” vérontása miatt. „Az olimpiai játékok az ókorban a béke jelképévé váltak. A legújabb kori olimpiák, a most zajló pekingi is, a versenyen túl, a világ népei közötti megértést és barátságot kívánják szolgálni. Ezt az eszmét csúfolták meg azok, akik a dél-oszétiai fegyveres konfliktust kirobbantották, amely mind a katonák, mind a polgári lakosság köréből számos áldozatot követelt, és emberek tízezreit késztette menekülésre” – áll a Iustitia et Pax Bizottság közleményében.

A bizottság, mint írják, elítéli ezt az esztelen és felelőtlen vérontást és pusztítást. Hivatkozva a II. Vatikáni zsinat tanítására , XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaira, valamint az ENSZ alapokmányára, amely nemcsak az államközi háborúk indítását tiltja, hanem bármilyen fegyveres erőszak elsőként való alkalmazását is, emlékeztetnek rá, hogy mind a nemzetközi jog, mind pedig az egyházi megnyilatkozások tiltják a katonai és civil célpontok válogatás nélküli pusztítását.

A bizottság – XVI. Benedek pápa felhívásához csatlakozva –, kéri, hogy Dél-Oszétia és Grúzia között létesítsenek humanitárius folyosót a sebesültek és a menekültek védelmében. A konfliktus békés rendezéséért a feleknek tartózkodniuk kell a fegyverszüneti vonalak megsértésétől, tiszteletben kell tartaniuk a népek önrendelkezési jogát, egymás területi szuverenitását és az arányosság elvét – szól a közlemény, mely szerint a további vérontás megakadályozására szükség van hatékony biztonsági intézkedések és rendszerek kiépítésére, nemzetközi segédlettel, figyelembe véve a felek jogos érdekeit.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága örömmel üdvözli a térség ortodox és katolikus keresztényeinek közös fellépését a békéért. Az igazi béke a megbékélés, az indulatok megfékezése, belül a szívekben zajlik, ami a józan belátás és az isteni kegyelem műve – áll a közleményben.

Lánchíd Rádió

Nincsenek megjegyzések: